Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.

Analýza dat v ekonomii, Finanční a pojistná matematika

1967 - 1972 – obor matematika, zaměření teoretická kybernetika, Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze (Mgr.)
1981 - obor matematika, zaměření teoretická kybernetika, Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze (RNDr.)
1991 - obor ekonomická statistika, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze (CSc.)
1992 - obor informatika, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze (doc.)

Praxe od VŠ
1973 - 1975 – asistent na katedře matematiky, VŠE v Praze
1975 - 1992 – odborný asistent na katedře matematiky, VŠE v Praze
1987 - 1990 – tajemník katedry matematiky, VŠE v Praze
1992 - 2014 – docent na katedře matematiky, VŠE v Praze
1990 - 2014 – zástupce vedoucího katedry matematiky, VŠE v Praze
2009 - dosud – docent na katedře informatiky a kvantitativních metod, VŠEM

Publikační činnost

 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2018, č. 1, pp. 80-87, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/ekonomicke_listy_01_2018.pdf.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J. O funkcích.  Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 23 – 28, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., TOBÍŠEK, J. Cesta k infinitezimálnímu počtu. Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 35 – 44, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Závěrečná zpráva projektu Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 3, pp. 107-115, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_2017.pdf.
 • Článek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 1, pp. 39-48, ISSN 1804-4166.  URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2017.pdf.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie. Vrubovky, Systémová integrace [online]. (zařazen Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice) 2017, č.1-2, pp. 20 – 28, ISSN 1804-2716. URL: http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-1-2-2017.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody. Distance Learning, Simulation and Communication 2017 [CD]. Brno, 31.05.2017 – 01.06.2017. Brno : University of Defense, pp. 50 – 54, ISBN 978-80-7231-416-4.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED 2017) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The Way to Infinity. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 5–16. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie. Prvopočátky vyjádření čísel. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 33–40. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Jednoduché šifrování. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 95–102. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra. Ekonomické listy [online]. 2016, č. 3, pp. 13-21, ISSN 1804-4166. URL: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_16.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM a e-learning. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 1, s. 46–55. ISSN 1804-4166. Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2015.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Mathematic and e-learning. In: The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 270–278. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/198-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan. Logika a logické myšlení. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 196 s. ISBN 978-80-87839-59-1.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Financial Mathematic for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 39–44. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Financial Mathematics and e-learning. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 5–10. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. From Binomial to Black-Scholes Model. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 3, s. 15–31. ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_15.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Finanční matematika VŠEM. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 2, s. 39-49, ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_2_15.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Komplexní čísla v matematice VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–5.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–6.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Metodika pro učitele středních škol. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 94 s. ISBN 978-80-87839-27-0.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Manuál uživatele projektu. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 74 s. ISBN 978-80-87839-26-3.
 • COUFAL, Jan. Starting Point for the Calculus of Variations. In: The 8th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Melandrium, 2014, s. 273–283. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/313-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Complex Numbers in the Mathematics for Everybody. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 73–78. ISSN 1210-809X
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Mathematics for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 5–12. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. The Origination of the Calculus of Variations. Mundus symbolicus [CD]. 2013, roč. 21, č. 21, s. 5–12. ISSN 1210-809X
 • KLŮFA, Jindřich, COUFAL, Jan. Entrance Examinations in Mathematics. Mundus symbolicus [CD]. 2013, roč. 21, č. 21, s. 21–26. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. An Application of Discrete Mathematical Model in Economics. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 13.09.2012 – 15.09.2012. Praha : VŠE, 2012, s. 249–256. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • COUFAL, Jan. A Stochastic Model for Simple Learning. Mundus Symbolicus [CD-ROM]. 2012, roč. 20, č. 20, s. 13–18. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan. A Probabilistic Model for Simple Learning. In: International Days of Statistics and Economics [online]. Prague, 19.09.2013 – 21.09.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 234–241. 1624 s. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/25-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan. An Inventory Analysis with Difference Equations. Mundus Symbolicus. 2011, roč. 19, č. 19, s. 23–30. ISSN 1210-809X
 • COUFAL, Jan. An Application of Difference Equations in Economics. In: 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických [CD-ROM]. Brno, 22.09.2011 – 22.09.2011. Brno : Univerzita obrany, 2011, s. 81–86. ISBN 978-80-7231-815-5. ISBN 978-80-7231-818-6 Print.
 • COUFAL, Jan. Charles Loewner. In: AMSE. Demänovská Dolina, 26.08.2010 – 29.08.2010. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2010, s. 13. ISBN 978-80-89438-01-3.
 • COUFAL, Jan, LÍNEK, Vítězslav. Logika a matematika pro ekonomy. Praha : VŠEM, 2010. 337 s. ISBN 978-80-86730-58-5.
 • COUFAL, Jan. Malá úvaha o matematice a logice v ekonomii. In: Matematika, její úloha a miesto vo vzdelávání ekonómov [CD-ROM]. Bratislava, 07.10.2010 – 07.10.2010. Bratislava : EKONÓM, 2010, s. 19–34. ISBN 978-80-225-3051-4.
 • COUFAL, Jan. Karl Löwner. Mundus Symbolicus. 2010, roč. 18, č. 18, s. 19–26. ISSN 1210-809X.
 • Felix Hausdorff. Statystyka i ryzyko, 2007, roč. 6, č. 2, s. 29–35. ISSN 0324-8445.
 • (s J. Klůfou a M. Kaňkou) Učebnice matematiky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 198 s. ISBN 978-80-86929-24-8.
 • (kol.) Mundus Symbolicus. Mundus Symbolicus, 2007, roč. 15, č. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 215 s. ISSN 1210-809X.
 • Amand Borel's view of mathematics. Mundus Symbolicus, 2006, roč. 14, s. 86–91. ISSN 1210-809X.
 • Charles Loewner (Karel Löwner). Mundus Symbolicus, 2006, roč. 14, s. 78–82. ISSN 1210-809X.
 • (s J. henzlerem) Universum A-Ž – Encyclopedie pro 21. stoleti. In: Universum A-Ž. Praha: Euro Group, 2006. ISBN 80-242-1755-4. Hesla z oboru matematika a statistika.
 • (s M. Smrčkou) Harmonic functions and convolution. Mundus Symbolicus, 2005, roč. 13, s. 47–52. ISSN 1210-809X.
 • (s M. Smrčkou) Hausdorff's views on the nature mathematics. Mundus Symbolicus, 2005, roč. 13, s. 189–193. ISSN 1210-809X.
 • John von Neumann (Childhood, Education and Career). Mundus Symbolicus, 2004, roč. 12, s. 113–117. ISSN 1210-809X.
 • Von Neumann's views on the nature mathematics. Mundus Symbolicus, 2004, roč. 12, s. 37–41. ISSN 1210-809X.
 • (s V. Benešem) Sbírka úloh z matematiky. 1. vyd. Praha: SVŠES, 2003. 189 s. ISBN 80-86744-06-X.
 • (s M. Kaňkou) Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 76 s. ISBN 80-86119-78-5.
 • (s J. Klůfou) Matematika 1. 1. vyd. Praha Ekopress, 2003. 222 s. ISBN 80-86119-76-9. 
 • Charles Babbage and his Calculating Engines. Mundus Symbolicus, 2002, roč. 10, č. 1, s. 143–146. ISSN 1210-809X.
 • Charles Babbage, 1791-1871. Mundus Symbolicus, 2002, roč. 10, č. 1, s. 169–172. ISSN 1210-809X.

Pedagogická činnost

 • VŠEM - Exaktní myšlení, Analýza dat, Finanční a pojistná matematika
 • VŠE – Matematika pro ekonomy, Matematické základy informatiky, Matematika – efektivní vyčíslitelnost, Algoritmy a logika, Numerická matematika
 • ČZU – Matematika I, Matematika II, Matematika III.

Granty a členství

 • GCES 10/2017 – grant CES VŠEM – Matematika VŠEM – Diferenciální počet (1. spoluřešitel Mgr. Ing. Jiří Tobíšek, 2. spoluřešitel JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) – řešení zahájeno 1.9.2017 a předpoklad dořešení  31.8.2019
 • GCES 09/2016 – grant CES VŠEM – Matematika VŠEM – Lineární algebra (1. spoluřešitel Mgr. Ing. Jiří Tobíšek) – dořešen
 • interní grant: R03 Finanční matematika VŠEM - dořešen
 • projekt Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (zkrácený název: Matematika VŠEM, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36239), který se řešil v rámci grantu Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA) s finanční podporou Evropského sociálního fondu - dořešen
 • EMS (European Mathematical Society – od r. 1997)
 • AMS (American Mathematical Society – od r. 1995)
 • Česká statistická společnost (od r. 1993)
 • Česká matematická společnost (od r. 1971)
 • Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF - od r. 1971)

Konference

 • International Days of Statistics and Economics 2018 Praha (příspěvek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří.  Prehistory of the Infinitesimal Calculus)
 • International Days of Statistics and Economics 2017 Praha (příspěvek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity)
 • International Days of Statistics and Economics 2016 Praha
 • Distance Learning, Simulation and Communication ‘DLSC 2017’ Brno, 31.5. – 2.6.2017 (příspěvek COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody)
 • MITAV 2014, Brno, JČMF, 2015
 • MITAV 2014, Brno, JČMF, 2014
 • International Days of Statistics and Economics 2015 Praha
 • International Days of Statistics and Economics 2014 Praha
 • International Days of Statistics and Economics 2013 Praha
 • International Days of Statistics and Economics 2012 Praha
 • 7. konference O matematice a fyzice na vysokých školách technických [CD-ROM]. Brno, 22.09.2011 – 22.09.2011. Brno : Univerzita obrany
 • AMSE. Demänovská Dolina, 26.08.2010 – 29.08.2010. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2010název + rok (do odrážek)
 • (s M. Smrčkou) David A. Huffman and His Coding. Poprad 29.08.2007 – 01.09.2007. In: AMSE. Banská Bystrica: Universita Mateje Bela, 2007, s. 19. ISBN 978-80-969535-4-7.
 • (s M. Smrčkou) Emanuel Czuber (Čubr). Poprad 29.08.2007 – 01.09.2007. In: AMSE. Banská Bystrica: Universita Mateje Bela, 2007, s. 19. ISBN 978-80-969535-4-7.
 • (s M. Smrčkou) Emanuel Czuber (Čubr). Poprad 29.08.2007 – 01.09.2007. In: Amse 2007 [CD-ROM]. Banská Bystrica: Občianske združenie Financ, 2007, s. 30–37. ISBN 978-80-969535-7-8.
 • Armand Borel. Trutnov 30.08.2006 – 03.08.2006. In: ABSTRACTS – AMSE 2006 [CD-ROM]. Prague: VŠE FIS, 2006, s. 1.
 • Armand Borel. Trutnov 30.08.2006 – 03.08.2006. In: AMSE 2006 [CD-ROM]. Prague: VŠE FIS, 2006, s. 1–6.
 • Emil Schoenbaum. Virt 27.06.2005 – 01.07.2005. In: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava: EU FHI, 2005, s. 5.
 • Felix Hausdorff. Wroclaw 01.09.2005 – 02.09.2005. In: Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2005, s. 7.
 • John von Neumann. Bratislava 19.05.2005 – 20.05.2005. In: PARDELOVÁ, Ružena (ed.). AIESA 2005. Bratislava: EKONÓM, 2005, s. 24. ISBN 80-225-2010-1.
 • John von Neumann. Bratislava 19.05.2005 – 20.05.2005. In: PARDELOVÁ, Ružena (ed.). AIESA 2005. Bratislava: EKONÓM, 2005, s. 3–9. ISBN 80-225-2010-1.