Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Informační management

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, oboru elektronické počítače. Roku 2003 získal titul MBA. Působí v managerských pozicích u dodadatelů informačních systémů a technologií a má rovněž podnikatelské zkušenosti v této oblasti. Zabývá se mimo jiné projektovým managementem, byl certifikován dle IPMA třídy B.

Publikační činnost

  • Systemonline: Kamil Hofrichter, Radomír Jurča: Základní aspekty outsourcingu IT, 2007
  • Systemonline: Kamil Hofrichter: Outsourcing ICT, 2007
  • ITC strategie, skripta VŠEM, 2013, ISBN 978-80-87839-09-6
  • Co zahrnout do outsourcingu IT?, IT Systems, 1-2 2014, ISSN 1212-4567
  • Optimální plánování zdrojů, Přednáška pro zákazníky BenchCom, Praha, 2012, Zpráva publikována v elektronickém měsíčníku Systemonline

Pedagogická činnost

  • Vysoká škola ekonomie a managementu: ICT strategie

Granty a členství

  • Člen profesního sdružení Projektový underground