Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Analýza dat v ekonomii, Informatika I a II, Obchodní právo, Počítačové dovednosti, Podnikové systémy, Zahraniční transakce

Jsem absolventem ČVUT- FJFI a KU - PF. Má pedagogická činnost se zaměřuje zejména na oblasti matematiky, souvisejících oborů a základů evropského práva. Mimo to mne zajímají především IT technologie a historie raného novověku.

2001 – 07 Mgr. Právnická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(obor právo, diplomová práce Znalec v trestním řízení)

1970 – 75 Ing. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
(obor fyzikální elektronika, diplomová práce Počítačový model vysokoparametrového laserového plazmatu)

Praxe od VŠ
1997 – 2007 OSVČ – konzultant soudního znalce v oboru majetkové kriminality
1997 – 2000 ekonom a pedagog, Jabok - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola,
1996 – dosud B a P Partners, a.s., předseda představenstva
1994 – 1997 Eko&Capital, a.s., poradce generálního ředitele
1994 – 1997 poradce auditora v bankovním sektoru, OSVČ
1990 – 1993 Investiční banka, a.s., poradce NGŘ, úsek zahraničního platebního styku
1976 – 1989 Státní banka československá, ředitel odboru automatizovaných systémů řízení (IT)

Publikační činnost

 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2018, č. 1, pp. 80-87, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/ekonomicke_listy_01_2018.pdf.
 • COUFAL, J., TOBÍŠEK, J. Cesta k infinitezimálnímu počtu. Mundus symbolicus 2017, roč. 25, pp. 35 – 44, ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, J., ŠMEJKALOVÁ, J., TOBÍŠEK, J. Závěrečná zpráva projektu Matematika VŠEM – Diferenciální počet. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 3, pp. 107-115, ISSN 1804-4166. URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_2017.pdf.
 • Článek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Šifrování s maticemi. Ekonomické listy [online]. 2017, č. 1, pp. 39-48, ISSN 1804-4166.  URL: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2017.pdf.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody. Distance Learning, Simulation and Communication 2017 [CD]. Brno, 31.05.2017 – 01.06.2017. Brno : University of Defense, pp. 50 – 54, ISBN 978-80-7231-416-4.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED 2017) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The Way to Infinity. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 5–16. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Jednoduché šifrování. Mundus symbolicus. 2016, roč. 24, s. 95–102. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt Matematika VŠEM – Lineární algebra. Ekonomické listy [online]. 2016, č. 3, pp. 13-21, ISSN 1804-4166. URL: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_16.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM a e-learning. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 1, s. 46–55. ISSN 1804-4166. Dostupné z: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2015.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Mathematic and e-learning. In: The 9th International Days of Statistics and Economics (MSED 2015) [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Melandrium, 2015, s. 270–278. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/198-Coufal-Jan-paper.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Financial Mathematic for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 39–44. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Financial Mathematics and e-learning. Mundus symbolicus. 2015, roč. 23, s. 5–10. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. From Binomial to Black-Scholes Model. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 3, s. 15–31. ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_15.pdf.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Finanční matematika VŠEM. Ekonomické listy [online]. 2015, č. 2, s. 39-49, ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_2_15.pdf.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Komplexní čísla v matematice VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–5.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM. In: MITAV [CD]. Brno, 19.06.2014 – 20.06.2014. Brno : JČMF, 2014, s. 1–6.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Metodika pro učitele středních škol. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 94 s. ISBN 978-80-87839-27-0.
 • COUFAL, Jan, LUKŠOVÁ, Hana, PEŠKOVÁ, Blanka, TOBÍŠEK, Jiří. Matematika VŠEM – Manuál uživatele projektu. 1. vyd. Praha : VŠEM, 2014. 74 s. ISBN 978-80-87839-26-3.
 • TOBÍŠEK, Jiří, COUFAL, Jan. Complex Numbers in the Mathematics for Everybody. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 73–78. ISSN 1210-809X.
 • COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. The „Mathematics for Everybody with UEM” Project. Mundus symbolicus. 2014, roč. 22, s. 5–12. ISSN 1210-809X.
 • LOJEK, Antonín, TOBÍŠEK, Jiří. K otázce poskytování azylu a ochrany židům, Praha, Právník 7/2011, 680-696 s. ISSN 0231-6625.

Pedagogická činnost

 • 2012 – dosud VŠEM, interní pedagog (Finanční a pojistná matematika, Ekonomická statistika, Analýza dat v ekonomii, Informatika)
 • 2011 – dosud VOŠ ČUS, lektor (Právo a sport)
 • 2011 – 2013 VŠMIEP, externí pedagog (Matematika, Finanční a pojistná matematika, Ekonomická statistika, Administrativní a prezentační systémy, Teoretické základy práva)
 • 2010 – 2011 vedoucí katedry matematiky, Středočeský vysokoškolský institut Kladno, interní pedagog (matematika, finanční matematika, právo evropské unie)

Granty a členství

 • GCES 10/2017 – grant CES VŠEM – Matematika VŠEM – Diferenciální počet  (1. spoluřešitel Mgr. Ing. Jiří Tobíšek, 2. spoluřešitel JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.) – řešení zahájeno 1.9.2017 a předpoklad dořešení  31.8.2019
 • GCES 09/2016 – grant CES VŠEM – Matematika VŠEM – Lineární algebra (1. spoluřešitel Mgr. Ing. Jiří Tobíšek) – dořešen
 • projekt Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru (zkrácený název: Matematika VŠEM, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36239), který se řešil v rámci grantu Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA) s finanční podporou Evropského sociálního fondu - dořešen
 • interní grant: R03 Finanční matematika VŠEM – dořešen

Konference

 • International Days of Statistics and Economics 2018 Praha (příspěvek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. Prehistory of the Infinitesimal Calculus)
 • International Days of Statistics and Economics 2017 Praha (příspěvek COUFAL, Jan, TOBÍŠEK, Jiří. En Route for Infinity)
 • International Days of Statistics and Economics 2016 Praha
 • Distance Learning, Simulation and Communication ‘DLSC 2017’ Brno, 31.5. – 2.6.2017 (příspěvek COUFAL, Jan, ŠMEJKALOVÁ, Julie, TOBÍŠEK, Jiří. Linear Algebra for Everybody)
 • MITAV 2014, Brno, JČMF, 2014
 • MITAV 2014, Brno, JČMF, 2015