Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Rektor VŠEM

Aplikovaná hospodářská politika, Dějiny moderního podnikání, Ekonomické a sociální systémy EU, Hospodářská politika a integrace I a II

Je autorem, editorem a spoluautorem řady učebnic hospodářské politiky používaných na většině vysokých škol ekonomického směru v celé České republice. Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování, problematice korupce, kvality správy a institucionálním charakteristikám růstové výkonnosti a účinnosti hospodářské politiky. Zabývá se analýzami institucionálních faktorů ekonomického prostředí v mezinárodním srovnání (s důrazem na tranzitivní země).

Publikační činnost

 • Informace v lobování. In: Liška, V. (ed.). Etika v práci s informacemi. Praha: ČVUT, 2020, pp. 25-40. ISBN: 978-80-01-06668-3.
 • Lobbying – Regulation and Bureaucracy. In: MAJEROVA, I. (ed.). Proceedings of 16th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2018, pp. 414-420. ISBN 978-80-7510-289-8. URL: https://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2018/Proceedings_Economic_Policy_in_EU_2018.pdf/.

 • (s M. Bohatou) K etické politice vysokých škol v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, no. 44 (3/2018), vol. XXVI, pp. 29-40. ISSN 1211-555X (Print). URL: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/mika0267/scipap_44_125023.pdf.

 • (s L. Vnoučkovou) Transparency in Lobbying as perceived by organisational representatives in the Czech Republic. Národohospodářský obzor. Brno : Masarykova Univerzita, 2017. str. 381 - 398. ISSN: 1213-2446
 • (s L. Vnoučkovou) Perception of Transparency of Lobbying: First Empirical Approach. Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. Liberec : Technical University of Liberec, 2017, pp. 466 - 473. ISBN: 978-80-7494-394-2
 • (s M. Bohatou) Etika v řízení vysokých škol. Andragogika: Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých, 2017, XXI, 1 - 2, s. 2 - 3, ISSN 1211-6378.
 • Markets, Interests, Information and Lobby as the Issues of Economic Theory. Perspectives - Journal on Economic Issues, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 5 - 19. ISSN 1339-8245.
 • (s Š. Laboutkovou) Transparency of Lobbying: A Theoretical Approach. Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná : Silesian Univeristy in Opava, School of Business Administation in Karviná, 2016, pp. 368 - 377. ISBN 978-80-7510-210-2.
 • Krize adaptace a svoboda (Institucionální pohled). SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA, 14(2)/2014, s. 111 - 126. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM, ISSN: 1898-0171.
 • (s Ch. Klikovou), Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech. Politická ekonomie, 5/2014, str. 720 - 722.
 • Veřejný zájem a obecný prospěch. Hodnoty, stát a společnost, 2014, str. 106 - 120. ISBN 978-80-7414-735-7
 • (s M. Sojkou) Instituce v ekonomii. Hodnoty, stát a společnost, 2014, str. 121 - 135. ISBN 978-80-7414-735-7
 • (s J. Votápkovou), Institutional Efficiency of Selected EU & OECD Countries Using the DEA-like Approach. Prague Economic Papers, 2/2013, str. 206
 • (s T. Pavelkou), Osobnost, na kterou by se opravdu nemělo zapomenout. Politická ekonomie, 1/2013, str. 142 - 146.
 • (s J. Geršlová) Dějiny podnikání. Praha: VŠEM, 2012. ISBN: 978-80-86730-95-0.
 • (s J. Madzinová) Potřebuje teoretická ekonomie Alenku za zrcadlem? Ekonomický časopis 60/2012, č.10, str. 1084-1087. Ekonomický ústav slovenskej akademie vied, ISSN 0013-3035.
 • (s P. Vymětal) Lidský kapitál očima statistiků – chvályhodný počin. Politická ekonomie, 2012, č. 3, s. 194. (50%, VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou a Š. Laboutkovou) Kvalita života. NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2010–2011. Praha: Linde 2011, s. 468., ISBN 978-80-7201-871-0, (33%, CES VŠEM)
 • (s J. Votapkovou) Podmínky podnikání. NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2010–2011. Praha: Linde 2011, s. 468., ISBN 978-80-7201-871-0 (50%, CES VŠEM)
 • s R. Madzinovou), Nezbožňujme zlato! (recenze). Politická ekonomie, 2011, č. 25, str. 277-280. ISSN 0032-3233. (50%, VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou), Finanční krize a její dopady na ekonomickou svobodu. Ekonomické listy CES VŠEM, 2010, č. 2, s. 3-13. ISSN 1804-4166.(50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou, J. Procházkovou), Institucionální kvalita. In: Konkurenční schopnost České republiky 2010: Vývoj hlavních indikátorů. Praha: Linde 2010. ISBN 978-80-7201-826-0. (33%, CES VŠEM)
 • (se Š. Laboutkovou), Lobování - prosazování zájmů nebo korupce? In: CES VŠEM o aktuálních ekonomických problémech (Vybrané WP). Praha: Linde 2011 (v tisku). ISBN 978-80-7201-841-3. (50%, CES VŠEM)
 • (s Š. Laboutkovou), Užitečná kniha o Evropské unii (A Useful Book on the European Union). Politická ekonomie, 2010, č. 6, s. 838-842. ISSN 0032-3233. (50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou), Současná krize a ekonomická svoboda. In: Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť (zborník príspevkov z medzinárodného workshopu). Bratislava: Ekonomický ústav SAV 2010, s. 31-46. ISBN 978-80-7144-181-6. (50%, CES VŠEM)
 • (s J. Procházkovou), Podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky v České republice. Ekonomické listy CES VŠEM, 2010, č. 6, s. 26-47. ISSN 1801-4166. (50%, CES VŠEM)
 • (se Š. Laboutkovou), Lobování v Evropské unii a České republice. Politická ekonomie, 2010, č. 5, s. 579-595. ISSN 0032-3233.
 • (s A. Bajzíkovou), Nově v boji proti korupci? Index globální integrity. Ekonomické listy, CES VŠEM, 2010, č. 1, s. 28-37. ISSN 1804-4166. (50%, CES VŠEM)
 • (ed. se S. Rothem, K. Mullerem), Social Dimension of Innovation. CES VŠEM, 2010, s. 248. ISBN 978-80-86131-90-0. (33% CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou, J. Procházkovou, P. Vymětalem), Institucionální kvalita. In Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha, Linde 2010, s. 99-152. ISBN 978-80-86131-87-0. (33%, CES VŠEM)
 • Vybrané problémy fungování ČR v Evropské unii. Praha, CES VŠEM 2010. ISBN 978-80-86730-53-0. (100%, CES VŠEM)
 • Současná krize a její řešení (institucionální pohled). In: Skutočnost a hodnoty (pat pohľadov na ekonomickú krízu). Prešov, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. ISBN 978-80-89372-21-8. (100%CES VŠEM)
 • (s P. Vymětalem), Mimo hlavní proud (Out of the Mainstream). Politická ekonomie, 2009, č. 6, s. 851-857. (50%, CES VŠEM)
 • (S A. Bajzíkovou), Zpráva z mezinárodních statisticko-ekonomických dnů. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 8, s. 13-15. ISSN 1801-1578. (50%, CES VŠEM)
 • (s A. Bajzíkovou): Hodnocení institucionální kvality České Republiky v kontextu zemí EU-27 (Vybrané ukazatele). Praha, 17.-18.9.2009.
 • (s L. Gregorovou): Byrokratická bariéra kvality regulace. Politická ekonomie, 2008, č. 2, s. 196-228. ISSN 0032-3233.

Pedagogická činnost

 • výuka předmětu Hospodářská politika na bakalářském a magisterském stupni na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka předmětu Hospodářská politika na doktorské stupni na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Granty a členství

 • Transformace české ekonomiky: od systémových změn a makroekonomické stabilizace k dlouhodobému růstu a evropské integraci, GA402/02/1288, 2002 – 2004.
 • Konvergence české ekonomiky k ekonomické úrovni zemí Evropské unie – dosavadní vývoj a perspektivy, GA402/99/0501, 1999 – 2001.
 • Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace české ekonomiky a hospodářská politika ČR ve 2. polovině 90. let, GA402/98/1498, 1998 – 2000.
 • Vydávání časopisů Politická ekonomie (6x ročně, rozsah 144 tisk. stran) a Prague Economic Papers, LP0015, 2000 – 2002.
 • Vydávání časopisů Politická ekonomie (6x ročně, rozsah 144 tisk. stran) a Prague Economic Papers (4x ročně, 96 tisk. stran), PG97120 1997 – 1999.
 • Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, MŠMT výzkumná centra, 1M0524, 2005-2009.
 • Růstová výkonnost a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky, GA402/05/2210, 2005-2007.
 • Ekonomické, politické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Výzkumný záměr Fakulty národohospodářské VŠE, MSM311500001 1999-2003.
 • člen vědeckých rad FSV UK, ESF MU, VÚPSV
 • člen rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
 • člen výkonného výboru České společnosti ekonomické
 • člen ediční rady časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers

Mimořádná ocenění

 • VŠE: Cena za prestižní publikaci VŠE za spoluautorství na publikaci Transformace české ekonomiky: politické, sociální a ekonomické aspekty.
 • VŠE: Cena za 1. místo v kategorii články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem.
 • MU (Ekonomicko správní fakulta): Za dosavadní spolupráci a podíl na rozvoji fakulty.
 • VŠB-TU Ostrava: Při příležitosti 20. výročí založení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Konference

 • Krize, ekonomická svoboda a morálka, Sborník abstraktů mezinárodní vědecké konference “Economic Policy in the European Union Member Countries”, 16 - 18 září 2014.  Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7510-045-0.
 • (se Š. Laboutkovou) Působení zájmových skupin v EU. Sborník abstraktů mezinárodní vědecké konference Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii, Karviná, 14. - 16. května 2008. Slezská univerzita v Opavě. ISBN: 978-80-7248-466-9.
 • (s A. Kadeřábkovou), Institucionální kvalita pro znalostní ekonomiku - výzvy pro Českou a Slovenskou republiku. Konference Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava, 19.-20.2006. Bratislava, Ekonomická univerzita 2006. ISBN 80-225-2249-X.
 • (s A. Kadeřábkovou, P. Kavalířem), Kvalita institucionálního prostředí. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 62-86. ISBN 80-7144-148-1.
 • Institucionální kvalita a konkurenceschopnost (postavení ČR v EU). Konference Firma a konkurenční prostředí 2006, Brno, 2.-3.3.2006.
 • Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie (analýza postavení ČR v rámci EU). Konference Hospodářská politika nových členských zemí EU, Ostrava, 22.-23.9.2005. Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 559-567. (Knižně vydaný abstrakt: Hospodářská politika nových členských zemí EU, Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 14. ISBN 80-248-0943-5.)
 • Proměny institucionálního prostředí ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Konference Hledání nové Evropy, Praha, 4.-5.5.2006.
 • Vládní selhání – politickoekonomický cyklus. Praha 19.04.1999 – 21.04.1999. In: POTŮČEK, M. (ed.). Česká společnost na konci tisíciletí 1. Praha: Karolinum, 1999, s. 217–228. ISBN 80-7184-825-5.