Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D.

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D.

Manažerská ekonomie

Vzdělání:
Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Národohospodářská, absol. 1984, obor Politická ekonomie
Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Podnikohospodářská, absol. 2005, obor Podniková ekonomika a management
Mgr. - Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, absol. 2009, obor Učitelství geografie pro SŠ.
RNDr. - Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, absol. 2010, obor Geografie.

Další vzdělání:
1. Mimořádné studium publicistiky na fakultě Žurnalistiky UK v l. 1982-84
2. Postgraduální studium „Ekonomický management“ na Podnikohospodářské fakultě VŠE v l. 1997-98
3. Doplňkové studium „Učitelství ekonomických předmětů“ na fakultě Financí VŠE v l. 2005-07

Publikační činnost

 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Nevinný bratrovrah. Brno : Moba, s. r. o, 2017. 300 s. ISBN 978-80-243-7624-0. 1. vyd.   
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Tunel do neznáma. [online]. Praha : Studentskýlist z. s, 2017. 2 s. eISSN 1213-8576. Dostupné z: http://www.ilist.cz/clanky/tunel-do-neznama.   
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. The question of peak oil. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings. [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2017, s. 292–301. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/10-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SIRŮČEK, Pavel. Determination of Conditions of Growth by Deformation of Kondratiev Cycles. In: HAMERNÍKOVÁ, Bojka (ed.). Proceedings od the 10th International Conference European Entrepreneurship Forum 2016 : Economic Growth and Economic Policy. Praha, 04.11.2016. Brno : Newton Books, 2017, s. 34–41. ISBN 978-80-87325-10-0. Projekt Competitiveness.
 • ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. A Simple Model for Calculation of a Natural Rate of Unemployment. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1–9. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/79-Adamek-Petr-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SIRŮČEK, Pavel. Is the fifth wave really in progress? In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 10th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 344–353. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/78-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Počátky vědecké teorie hospodářského cyklu. In: KUBŮ, Eduard, SOUKUP, Jindřich, ŠOUŠA, Jiří. Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Praha, Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 133–140. 606 s. ISBN 978-80-7415-115-6.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. New Approaches to Employment Policy in the European Union and the Czech Republic. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 9th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2015 – 12.09.2015. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 335–347. ISBN 978-80-87990-06-3. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/25-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. The Scientific Beginnings of the Theory of the Business Cycle. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 7th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 19.08.2013 – 21.08.2013. Slaný : Melandrium, 2013, s. 339–346. ISBN 978-80-86175-87-4. Dostupné z: http://msed.vse.cz/files/2013/113-Dobrylovsky-Jiri-paper.pdf.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. The consequences of immigration on the labor market in the Czech Republic. In: PAVELKA, Tomáš (ed.). International Days of Statistic and Economics at VŠE. Praha, 22.09.2011 – 23.09.2011. Slaný : Melandrium, 2011, s. 145–150. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. The Evolution in the EU Strategy of Active Policy Employment – The Czech Republic Case. In: PAVELKA, Tomáš, LÖSTER, Tomáš (ed.). International Days of Statistics and Economics. Praha, 13.09.2012 – 15.09.2012. Slaný : Melandrium, 2012, s. 1–10. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HOŘEJŠÍ, Bronislava, SOUKUP, Jindřich. Účinky přímých zahraničních investic a vliv krize na ně. 1. vyd. Praha : Melandrium, 2011. 67 s. ISBN 978-80-86175-74-4.    
  DOBRYLOVSKÝ, Jiří (ed.). Účinky toků přímých zahraničních investic a vliv krize na ně. 1. vyd. Praha : Melandrium, 2011. 67 s. ISBN 978-80-86175-74-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Virtual school for exceptionally talented pupils. In: KVASNIČKA, Roman (ed.). Efficiency and Responsibility in Education 7th International Conference. Praha, 10.06.2010 – 11.06.2010. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2010, s. 64–70. ISBN 978-80-213-2084-0.
  DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Akcelerace vývozu kapitalu z ČR. In: Jak dál po krizi [CD-ROM]. Praha, 16.06.2010. Praha : Oeconomica, 2010, s. 635–638. ISBN 978-80-245-1702-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Vývoz přímých investic do zahraničí se zrychluje. In: LÖSTER, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 09.09.2010 – 10.09.2010. Praha : VŠE, 2010. 5 s. ISBN 978-80-86175-69-0.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomie. 2. vyd. Praha : Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří (ed.). Makroekonomie. 2. vyd. Praha : Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Po Mnichovu všechno jinak. 1.vyd. Brno : Tribun EU, 2008. 268 s. ISBN 978-80-7399-561-4.
 • SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomie – učebnice. 1.vyd. Slaný : Melandrium, 2009. 248 s. ISBN 978-80-86175-64-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Makroekonomické účinky toků PZI do a z ČR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 17.09.2009 – 18.09.2009. Praha : VŠE, 2009. 6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 1 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Čerpání eurofondů v podmínkách SR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 1 s. ISBN 978-80-86175-62-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Čerpání eurofondů v podmínkách Slovenské republiky. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86175-61-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice v ČR. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš, SOUKUP, Jindřich (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 18.09.2008 – 19.09.2008. Praha : VŠE FIS; VŠE FPH, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86175-61-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, LÖSTER, Tomáš. Přímé zahraniční investice v ČR jejich význam a jejich účinky na českou ekonomiku. 1.vyd. Brno : Tribun EU, 2008. 76 s. ISBN 978-80-7399-624-6.
 • SOUKUP, Jindřich. Makroekonomie: moderní přístup. 1. vyd. Praha : Management Press, 2007. 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4. (Další autoři: POŠTA, Vít, NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří).
 • MACÁKOVÁ, Libuše, ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Migratory Flows and Unemployment Rate After Accession of the CR into the EU. In: PAVELKA, Tomáš, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta, BREŇOVÁ, Lubomíra, PRŮCHA, Štěpán. Mezinárodní pracovní mobilita po vstupu ČR do EU. Slaný : Melandrium, 2007, s. 74–81. ISBN 978-80-86175-59-1.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přísliby a rizika přistěhovalectví do ČR. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha, 13.09.2007 – 14.09.2007. Praha : VŠE FPH, 2007. 8 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Zlepšení dostupnosti dopravy. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Energetická politika EU a Česká republika. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Dopravní infrastruktura v ČR v porovnání se západní Evropou. In: SOUKUP, Jindřich, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0275-7.
 • MACÁKOVÁ, Libuše, ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Employment and Labour Migration after Accession of the Czech Republic into the EU. In: Employment and Labour Force Migration Issues. Riga, 01.02.2007 – 03.02.2007. Riga : International school of Economics and Business Administration, 2007, s. 35–42. ISBN 978-9984-705-22-4.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Unemployment as a social problem in the EU. In: Determinanty sociálného rozvoja. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica, 25.05.2007 – 26.05.2007. Banská Bystrica : Ekonomická univerzita M.Bela, 2007, s. 139–148. ISBN 80-8083-280-3.
 • NEČADOVÁ, Marta. Volba transformační strategie v ČR. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. Sestavovatelské práce Zuzana Džbánková. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přistěhovalectví do ČR – klady a zápory tohoto jevu. Slaný : Melandrium, 2006. 15 s.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-86175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 4 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Podniková kultura – nástroj efektivního řízení moderní firmy. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-96175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 9 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Podnikatelské prostředí v ČR před vstupem do EU – primární výzkum. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Zdravá podniková kultura – předpoklad adaptace. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • NEČADOVÁ, Marta. Privatizace v České republice – použité metody a důsledky pro podnikovou sféru. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • NEČADOVÁ, Marta. Reálná a nominální konvergence – problémy české ekonomiky v procesu připojování ČR k EU. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • ADÁMEK, Petr. Trh práce v podmínkách ČR. [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2003. 70 s. Multimediální pomůcka k předmětu. (Další autoři: HALFAROVÁ, Lenka, DOBRYLOVSKÝ, Jiří).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Trh práce v ČR v komparaci se standardy Evropské unie. In: Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2005. Bratislava, 24.11.2005 – 25.11.2005. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s. 234–237. ISBN 80-225-2107-8.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Trh práce v ČR v procesu začleňování do evropské integrace. In: Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno, 03.03.2005 – 0.03.2005. Brno : Konvoj, 2005, s. 7–11. ISBN 80-7302-093-9.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Země a impérium. Praha : Triton, 2005. 340 s. Trifid. ISBN 80-7254-645-7.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Přímé zahraniční investice z Itálie. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování k EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 115–118. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Česká ekonomika a zahraniční investice. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 112–114. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímé zahraniční investice v ČR a jejich dopady na základní makroekonomické ukazatele ČR. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 89–111. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Česká republika jako nový člen Evropské unie. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, MACÁKOVÁ, Libuše, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný : Melandrium, 2005, s. 52–56. ISBN 80-86175-43-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Přímě zahraniční investice v ČR, jejich význam a jejich účinky na českou ekonomiku : Doktorská disertační práce. 2005. 186 s.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Přímé zahraniční investice z Itálie. In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací – nová teorie ekonomiky [CD-ROM]. Praha, 15.04.2005. Praha : Oeconomica, 2005, s. 235–239. ISBN 80-245-0879-6.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, SOUKUP, Jindřich. Motivy příchodu italských investorů do ČR a jejich vliv na technologický inovační proces. In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací – nová teorie ekonomiky [CD-ROM]. Praha, 15.04.2005. Praha : Oeconomica, 2005, s. 229–234. ISBN 80-245-0879-6.
 • DŽBÁNKOVÁ, Zuzana. Adaptace podnikové sféry na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování. Obhájeno 15.10.2003. Praha : VŠE, 2003. 127 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha : Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4. (Další autoři: KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, MIKOVCOVÁ, Hana, SEDLÁČKOVÁ, Helena, HRŮZOVÁ, Helena, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta).
 • ADÁMEK, Petr, DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR a v EU. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha, 20.05.2004 – 21.05.2004. Praha : VŠE, 2004, s. 19–24. ISBN 80-245-0678-5.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 3, s. 431–433. ISSN 0032-3233.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Behavioristické koncepce řízení firmy jako požadavek doby. In: Ekonomika a management 2003. Praha, 10.09.2003 – 12.09.2003. Praha : VŠE, 2003, s. 60. ISBN 80-239-1538-X.
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří, ADÁMEK, Petr. Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2003. Bratislava, 06.11.2003 – 07.11.2003. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003, s. 12–15. ISBN 80-225-1759-3.
 • SOUKUP, Jindřich. Multimediální pomůcka k předmětu Mikroekonomie I. [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2003. 102 s. (Další autoři: MACÁKOVÁ, Libuše, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka).
 • SOUKUP, Jindřich. Ekonomie pro veřejnou správu. [CD-ROM]. Praha, 2003. 120 s. On-line učební pomůcka. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, MACÁKOVÁ, Libuše, HALFAROVÁ, Lenka, KRAMEŠ, Jaroslav).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Perspektivy stavebnictví v transformované ekonomice ČR. In: KOPALOVÁ, Helena, FILIPOVÁ, Michaela (ed.). VI. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha, 04.12.2002. Praha : VŠE FPH, 2002, s. 85–93. ISBN 80-245-0404-9.
 • SOUKUP, Jindřich, BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka. Základní kurz mikroekonomie – online [online]. 1. vyd. Praha : VŠE FPH, 2001. 325 s. Dostupné z: http://badame.vse.cz/dce-learning. (Další autoři: MACÁKOVÁ, Libuše).
 • DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Má ekonomická teorie perspektivitu? In: Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Praha, 22.10.2002. Praha : VŠE, 2002, s. 116–118. ISBN 80-7262-193-9.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská (2000-2018) -mikroekonomie, makroekonomie, hospodářské dějiny
 • Vysoká škola hotelová (2002-2004); externí vyučující - mikroekonomie
 • Univerzita Karlova v Praze, filosofická fakulta, ústav českého jazyka a literatury (2006-2007); externí vyučující - dějiny vědeckofantastické literatury
 • Masarykův ústav ČVUT (2010-2015); externí vyučující- mikroekonomie a makroekonomie

Granty a členství

 • Grant GA ČR: GA402/06/0249 (2006-2007) - „Předpoklady pro mobilitu pracovní síly po vstupu ČR do EU“.
 • Grant GA ČR: GA402/05/2509 (2006-2007) - Metodologie hodnocení účinků strukturálních politik.
 • Grant GA ČR: GA402/06/0275 (2006) - Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948.
 • Grant GA ČR: GA402/03/1315 (2003-2005) - „Vliv ekonomického prostředí České republiky na podniky v procesu připojování k Evropské unii“.
 • Grant IGA VŠE: IG 307022  (2001-2003) - „Adaptace podnikové sféry na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování“.
 • Mezinárodní výzkumný projekt „Italian Investment in the Central and Eastern European Countries“ (2003/2004, koordinátor University of Insubria, Itálie).

Konference

 • 12 ročníků International Days of Statistics and Economics (2007-2018)
 • International Conference European Entrepreneurship Forum (2016)
 • Efficiency and Responsibility in Education (2010)
 • Employment and Labour Force Migration Issues (2007)
 • Determinanty sociálného rozvoja. Sociálne podnikanie (2007)
 • Ekonomika, financie a manažment podniku (2005)
 • Firma a konkurenční prostředí (2005)
 • Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU (2004)
 • Ekonomika, financie a manažment podniku (2003)