Katedra ekonomie

Katedra ekonomie je odborným je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Analýza dat v ekonomii Informatika I
Analýzy a návrh informačního systému Informatika II
Aplikace podnikové informatiky Makroekonomická analýza
Bezpečnost ICT Makroekonomie
Business intelligence Makroekonomie II
Dějiny moderního podnikání Makroekonomie a analýza
Dějiny podnikání Management veřejné správy
Ekonomické a sociální inovace Manažerská ekonomie
Ekonomické myšlení a společnost Manažerská ekonomie II
Ekonomické a sociální systémy EU Manažerský controlling
Ekonomické prostředí Matematika pro ekonomy
Evropská unie Mikroekonomie
Exaktní myšlení v ekonomii Mikroekonomie II
Finance a finanční trhy Podniková Informatika
Finanční a pojistná matematika Podnikové systémy
Hospodářská politika Řízení informačních zdrojů
Hospodářská politika a integrace I Statistika pro ekonomy
Hospodářská politika a integrace II Veřejné finance
ICT Strategie Základy makroekonomické analýzy

 

< zpět

RNDr. Jan Hora, Ph.D.

RNDr. Jan Hora, Ph.D.

Logika

 • 1994-2000 Mgr. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, studijní program Matematika, obor Matematické struktury
 • 2000-2003 Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, katedra algebry
 • 2003-dosud Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra matematiky, odborný asistent

Publikační činnost

 • J. Hora, Steiner forms, Comment.Math.Univ.Carolin. 57, 4, pp. 527-536 (2016)
 • J. Hora, Ring forms, Italian Journal of pure and applied Mathematics, N. 41, pp. 628-636 (2019)
 • A. Drápal, J. Hora, Nonassociative triples in involutory loops and in loops of small order, Comment.Math.Univ.Carolin. 61, 4, pp. 459-479 (2020)
 • J. Hora, P. Pudlák, Classification of 9-dimensional trilinear alternating Forms over GF(2), Finite Fields and their pplications, Volume 70, Issue February 2021, Article 101788 (2021)
 • J. Hora, P. Jedlička, M. Petrík, Diskrétní matematika pro informatika, Česká zemědělská univerzita v Praze (2016), ISBN 978-80-213-2665-1
 • J. Hora, P. Jedlička, M. Petrík, Algoritmy a numerické výpočty, Česká zemědělská univerzita v Praze (2017), ISBN 978-80-213-2797-9
 • J. Hora, P. Jedlička, M. Petrík, Algoritmy a numerické výpočty s příklady v Pythonu, Česká zemědělská univerzita v Praze (2021), ISBN 978-80-213-3128-0

Pedagogická činnost

 • ČZU – garant, přednášející, cvičící: Algoritmické a numerické výpočty, matematická logika a grafy, matematika
 • ČZU – výuka v angličtině, cvičení: Mathematics.