Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA

Ekonomické a sociální inovace, Inovace a podnikání,Manažerská ekonomika

Absolvent Technické fakulty CZU obor Provoz techniky, doktorské studium absolvoval v oboru Marketing strojů a technických systémů. Pracoval jako obchodně technický řiditel a statutár společnosti Rexim sro., zaměřené na outsourcing technických služeb, tvorbu prodejní sítě a zastupování českých společností v tuzemsku i zahraničí. Rovněž pracoval jako konzultant v oblasti řízení podniku, ekonomiky podnikání, obchodní výkonnosti, rozvoje  a motivace pracovníků. Je specialistou vzdělávání a rozvoje pracovníků a hodnotitel projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Program Rozvoj – Výzva.

Publikační činnost

 • ŘEHOŘ, M. Technicko-ekonomické hodnocení procesu obrábění, ISSN 1211-4162.
 • ŘEHOŘ, M. Přežití malé společnosti na ne zcela zkonsolidovaném trhu, ISBN 978-80-87035-30-6.
 • ŘEHOŘ, M.; KOTULIČ, C. Cost savings in the mechanical machining, ISBN 978-80-7372-720-8.
 • KOTULIČ, C.; ŘEHOŘ, M. Inovace jako řešení některých problémů spojených s prodlužováním ekonomicky aktivního života. Praha: VŠMIE 2011

Pedagogická činnost

 • Lektorská činnost, výuka ekonomicky a technicky zaměřených předmětů - Bean Praha 9
 • Člen zk. komisí dle 561/2004 Sb., § 74, odst. 7
 • Školení BOZP

Konference

 • ICTKI 2010. Ústí nad Labem
 • KONKURENCE - TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY 2010. Jihlava
 • IMEA 2011. Liberec
 • REMOVING BARRIERS TO SUCCESSFUL INNOVATION 2011
 • PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ MĚKKÝCH PROJEKTŮ 2013. Praha
 • SEED/VENTURE WORKSHOP 2013. Plzeň