Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Logika a logické myšlení, Manažerské dovednosti

Mirko Křivánek je absolvent MFF UK v Praze. Působil také na univerzitách v USA a Belgii. Má více než dvacetileté praktické zkušenosti z poradenských projektů z nejrůznějších firem z mnoha zemí Evropy a střední Asie. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů. Jeho oblíbenými tématy jsou strategie, systémové myšlení, leadership, učící se organizace a celkové rozvíjení firemního businessu a lidí.
Kromě realizace projektů působil ve vedoucích manažerských pozicích pro mezinárodní poradenské firmy v oblasti managementu Arthur D. Little (Boston) a PA Consulting Group (Londýn) a největší českou poradenskou firmu v oblasti managementu M.C.TRITON. Proto velmi dobře zná problematiku manažerského řízení projektově orientovaných profesionálních servisních firem. V současné době pracuje v konzultační firmě Top Leadership International, kterou spoluzakládal. Věnuje se také lektorské činnosti pro management firem.
Od roku 1987 působí jako docent informatiky na MFF UK v Praze, kde kromě expertních seminářů vede diplomové a doktorské práce na téma systémová dynamika ve firmách a vychovává odborníky v této oblasti.

Od akademického roku 2014/2015 působí jako lektor na VŠEM Praha.

Publikační činnost

 • Křivánek, M. Dynamické vedení a řízení projektů. Grada, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6.
 • Janišová, D., Křivánek, M. Velká kniha o řízení firmy. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0.
 • Křivánek, M.: Algorithmic Aspects of Cluster Analysis, ČSAV, Praha, 1991. (digitalizováno 2010, Cornell University), ISBN 8020004084, 9788020004086.
 • Vědecké články na témata složitosti algoritmů ve shlukové analýze a ve výpočetní geometrii.

Pedagogická činnost

VŠEM Praha

 • Systémové myšlení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Řízení projektů v praxi
 • Logika a logické myšlení

MFF UK Praha

 • Řízení projektů – Systémová dynamika I
 • Řízení firem – Systémová dynamika II

Granty a členství

 • Harvard Business School – externí educator (přístup k HBS case studies)
 • System Thinking Word
 • American Mathematical Society

Konference

 • Strategické fórum (každoročně)