Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. František Janatka, CSc.

Ing. František Janatka, CSc.

Manažerská ekonomika II, Obchodní dovednosti, Organizace a řízení obchodu

Absolvent Vysoké škola ekonomické v Praze, směr mezinárodní obchod (Ing.)
Na VŠCHT Praha vědecká hodnost CSc. v oblasti ekonomiky průmyslu.
Celoživotní zaměření – mezinárodní obchod, zejména vývozní a dovozní obchodní operace a logistika v organizaci zahraničního obchodu.
Zahraniční praxe, 6,5 roků vedení zahraniční firmy v Německu (Mnichov).
Současně od roku 1969 i pedagogická a publikační činnost.

Publikační činnost

 • Obchodní operace ve vývozu a dovozu.Praha: CODEX BOHEMIA,1999, ISBN 80-85963-94-9
 • Pojištění úvěrových rizik. Praha:GRADA,2004: ISBN 80-247-0816-7
 • Komerční rizika v zahraničním obchodu. Praha: ASPI, 2001, ISBN 80-86395-14-6
 • Obchod v rámci Evropské unie. Praha: ASPI, 2004, ISBN 80-7357-006-8
 • Dceřiné firmy. Praha: ASPI, 2005, ISBN 80-7357-068-8
 • Rizika v komerční praxi. Praha:Wolters Kluwer, 2011, ISBN 978-80-7357-632-5
 • Organizace a řízení obchodu. Praha: VŠEM, 2.vydání 2014, ISBN 978-80-87839-42-3

Pedagogická činnost

 • Institut zahraničního obchodu, Praha, 1969-1991, externí lektor
 • Institut mezinárodního obchodu, dopravy a specie, Praha, ředitel, 1997-2014, vedení rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT a lektorská činnost
 • Od 2006 dodnes lektor na NEWTON College,a.s. Brno a Praha
 • Od 2007 dodnes lektor Právnické fakulty, Masarykova Universita Brno
 • Od 2011 dodnes lektor VŠEM Praha

Granty a členství

 • certifikovaný člen Asociace pro poradenství (App)