Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, PhD., DBA

Procesní management, Manažerské dovednosti, Manažerská ekonomika, Organizace a řízení obchodu, Management, Průmysl 4.0

Absolvent Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. Problematice strategického managementu se věnoval na LIGS University, kde ukončil studium v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D. Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku.

Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v TOP managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele.

Je autorem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie o digitalizaci společnosti, autorem řady odborných článků a příspěvků. Působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství.

V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách (ČVUT, VŠEM, VŠPP, Cambridge School, European School of Business and Management...) a přípravy studijních programů MBA, zabývá ještě poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Pedagogická činnost

 • Výuka a garant VŠ kurzu Strategie a strategická analýza na Vysoké škole ekonomie a managementu a výuka Strategického managementu v programu MBA
 • Výuka Procesního managementu, Projektového managementu, Organizace a řízení firmy, Kvantitativních metod a aplikované informatiky v podnikání, programu MBA na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky, nyní Vysoká škola podnikání a práva
 • Tutor studijních programů Obchod a Management pro Ph.D., MBA, DBA moduly na LIGS University, strategické řízení firem, procesy, analýzy...
 • Garant studijních modulů MBA Podnikové strategie, Procesní management a Global Business na European School of Business&Management
 • Lektor předmětu Základy managementu na ČVUT, strojní fakultě
 • Lektor předmětu Základy podnikového managementu a Managementu kvality na ČVUT Masarykův ústav
 • Výuka a vedení odborných kurzů pro soukromé vzdělávací společnosti obchodního a marketingového zaměření v oblasti managementu a PR aktivit

Granty a členství

 • Příprava  a realizace projektových a grantových aktivit v oblasti využití Evropských a norských strukturálních fondů v oblasti rozvoje obchodu a průmyslu v rámci ČR
 • Absolvent certifikovaných vzdělávacích kurzů v rámci řízení lidských zdrojů a profesního růstu a vzdělávání manažerů a zaměstnanců
 • Aktivní účast na projektu TAČR: Výzkum potencionálu zavedení lokální měny pro podporu regionálního rozvoje

Konference

 • Mašín, P., Návrh technického řešení modelu lokálních digitálních měn na open source platformě, Konference Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství, 19. 9. 2019, Praha, Vysoká škola obchodní
 • Mašín, P. 2018, Blockchain system as instrument for Data storing in Industry, International scientific Blockchain & Bitcoin conference, 22. 3. 2018, Prague, s. 62-71, ISBN 78-86-74652-13-7
 • Mašín, P. 2017, The Role of Risk Management in Change management, 9.th Scientific International Conference Competition, 18. 5. 2017, College of Polytechnics Jihlava, s. 537-546, ISBN 78-80-88064-31-2
 • Mašín, P. 2017, Propojení studijního programu a podnikové praxe, 2. ročník konference Albína Bráfa, 5. 4. 2017, ČVUT Masarykův ústav Praha, s. 238-243, ISBN 978-80-835422-81-7
 • Konference Mekon, VŠB Ostrava 2/2012, Úloha risk managementu v moderním řízení firmy
 • Konference Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života, Praha, VŠMIE, 9/2011, Role mentora v adaptačním procesu zaměstnance
 • Konference Hradecké ekonomické dny, H. Králové, 1/2011, Riziko, jeho role a praktické použití ve firmě

Publikační činnost

 • Veber, J., Švecová, L., Krajčík, V., Mašín, P.: Digitalizace ekonomiky a společnosti. Management Press, Praha, 2018. 200 s. ISBN 978-80-7261-000-00
 • Lobby 6/2011: O prosperitě rozhoduje efektivita řízení firmy
 • Andragogika 6/2011: Mentor v adaptačním procesu - ano či ne?
 • VŠEM 5/2011: Strategie a vize v moderní firmě
 • Lobby 1/2011: Analýza působení firmy na konkurenčním trhu
 • Realizace e-learningového kurzu 3/2010: VŠEM, Strategický management
 • Autor řady populárně naučných a odborných článků z oblasti managementu, marketingu a podnikové ekonomiky