Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Ján Stanko

Ing. Ján Stanko

Obchodní dovednosti

Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, specializoval se na mezinárodní obchod, evropskou integraci a diplomacii. Již během středoškolského a vysokoškolského studia se aktivně věnoval obchodu, s velkým zájmem především oblasti cenných papírů. Po ukončení studia se pohybuje výhradně v nové ekonomice – sektoru informačních technologií. Disponuje výraznou obchodní, podnikatelskou, ale také manažerskou zkušeností. Již od srpna 2004 působí v Oracle Corporation, aktuálně na pozici Regional Senior Sales Manager pro střední a východní Evropu. Více na: https://cz.linkedin.com/in/janstanko

Pedagogická činnost

  • Výhradně v rámci VŠEM, výhradně kurz Obchodní dovednosti

Granty a členství

  • American Chamber of Commerce