Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Krizový management, Management, Strategický management, Multikulturní management

Absolvent Fakulty výrobně ekonomické VŠE v Praze v roce 1970, čtyřsemestrového postgraduálního studia na Fakultě řízení VŠE v Praze (1978), doktorského studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze (2003), habilitován na docenta v roce 2005. Působil 28 let převážně v manažerských pozicích a v podnikatelském poradenství, od roku 1998 do roku 2011 na PEF ČZU a externě na dalších univerzitách a vysokých školách. Na VŠEM působí od roku 2009 a od roku 2011 je zaměstnancem školy. Zaměřuje se především na strategické a krizové řízení podniku a manažerské schopnosti. Autor a spoluautor více než 35 knižních publikací, mnoha vědeckých a odborných článků a příspěvků na konferencích, podílel se na řešení několika výzkumných grantů. Citován v mnoha zemích, např. USA, Rusko, Slovensko, Čína, Kanada, Austrálie, Turecko, Řecko, Jordánsko, Finsko ad.

Uveden v

 • Who´s Who in the World 2010, A Who´s Who in America Publication
 • Who´s Who in Business Academia
 • databáze jmenných autorit Národní knihovny ČR

Publikační činnost

 • Impact of Age Management on Sustainability in Czech Organisations, Urbancová, Depoo, Linhart, Ježková Petrů, Zuzák, Holečková, Prostějovská. Sustainability, 12(3):1064, 2020
 • Metriky pro měření výkonnosti policie In Kybernetická bezpečnost, hospodářská kriminalita a bezpečnostní management ve vzájemných souvislostech. Kolektiv autorů. Praha: Policejní akademie ČR, s. 215-218, 2020. ISBN 978-80-7251-505-9.
 • Changes in Management of Business Education Based on Covid-19, Depoo, Boháček, Šnýdrová, M., Ježková Petrů, Šnýdrová I., Zuzák. DANUBE, 13(1), 25-41, 2022.
 • Multikulturní management. Praha: VŠEM, 2022. ISBN 978-80-88330-47-9.
 • Strategický management, 3.rozš. a akt. vydání. Praha: VŠEM, 2022. ISBN 978-80-88330-55-4.
 • Management, Depoo, Zuzák, 2. rozš. a akt. vyd. Praha: VŠEM, 2022. ISBN 978-80-88330-59-2.
 • Aspekty strategického managementu policie. Bezpečnostní teorie a praxe/Security Theory and Practice, 2/2017 (s D. Junkovou).
 • Strategický management. Praha: Policejní akademie, 2016. 162 s., ISBN 978-80-7251-460-1.
 • Krizový management. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 147 s. ISBN 978-80-87839-52-2.
 • Management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015. 184 s. ISBN 978-80-87839-49-2 (podíl 40 % s L. Vnoučkovou).
 • Paradigma bezpečnostního managementu a další směry rozvoje jeho funkcí. In Reflexe funkcí bezpečnostního managementu. Požár, J., Kný, M. a kol. Praha: PA ČR, 2015. ISBN 978-80-7251-445-8.
 • Paradigma bezpečnostního managementu a jeho změna. Bezpečnostní teorie a praxe. 1, 2014. s. 139-144.
 • Krizový management. 1. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. 147 s. ISBN 978-80-87839-25-6.
 • Strategický management. 2. vydání. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. 195 s.
 • Strategické řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2011, 176 stran, 11 AA, ISBN 978-80-247-4008-9.
 • Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011, 164 stran, 9 AA, ISBN 978-80-86730-71-4.
 • Strategické řízení pro PAA, Praha: PEF ČZU,2010, ISBN 978-80-213-1811-3.
 • Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách (s M. Königovou, H. Urbancovou, M. Bačovským). In: Bezpečnostní teorie a praxe, 1/2010.
 • Vývojové aspekty bezpečnostního managementu v prostředí rizik (kolektiv autorů). Praha: Tribun EU, 2010, ISBN 978-80-7399-942-1.
 • Krizové řízení podniku /aktualizované a rozšířené vydání/, (s M. Königovou). Praha: Grada Publishing, 2009, 256 stran, 15 AA, ISBN 978-80-247-3156-8.
 • Řízení administrativních procesů v organizacích (s R. Krninskou, J. Křížem). Praha: Alfa Nakladatelství, 2009, 160 stran, ISBN 978-80-87197-22-6, 9 AA.
 • Strategické řízení pro PAA, 2. upravené vydání. Praha: PEF ČZU 2009, ISBN 978-80-213-1968-4.
 • Může se podnik připravit na krizi? (s M. Königovou). In: Controller News, 4/2009.
 • Managerial competencies in tackling an acute company (s P. Rymešovou), In Agricultural economics, 3/2008.
 • Z podnikových krizí k vítězství (kdy je krize příležitostí). Praha: Alfa nakladatelství, 2008, 166 stran, 8,9 AA, ISBN 978-80-87197-01-1.
 • Competence, knowledge and power. In: Scientia Agriculturae Bohemica (s L. Kolmanem, P. Rymešovou, Special Issue 2/2008.
 • Management competences in crisis communication (s L. Kolmanem). In: Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Management competences in the process of strategic management (s P. Rymešovou, M. Horalíkovou). In:
 • Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Females and males from the perspective of management competencies (s P. Rymešovou, L. Kolmanem). In: Scientia Agriculturae Bohemica, Special Issue 2/2008.
 • Comparative analysis of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic (s E. Jirovskou), In Agricultural economics, 10/2007.
 • Analýza pozitivních a negativních faktorů působících na zakladatelskou aktivitu v ČR a jejich krajské odlišnosti (s E. Jirovskou, A. Kesslerem, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 112 stran, ISBN 80-213-1068-5.
 • Talenty v podnikové praxi (s M. Horalíkovou). Praha: PEF ČZU, 88 stran, ISBN 80-213-1292-0.
 • Krize podniku a její kreativní řešení. Praha: PEF ČZU, 106 stran, ISBN 80-213-1393-5.
 • Marketing – inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace (kolektiv autorů). Praha: ČZU, 2006, ISBN 80-213-1495-8.
 • Analysis in the Process of Strategic Management. In: management (Serbia) June 2006.
 • Company crisis as opportunity. In: Agricultural economics 12/2006.
 • Současnosti a trendy vysokoškolského vzdělávání, In: Moderní řízení, 6/2006.
 • Manažerské talenty (s M. Horalíkovou), In: Moderní řízení, 3/2006.
 • Základy podnikového managementu, (s R. Wernerem). UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-704-809-1.
 • Role of talents in the development of agribusiness organisations (s M. Horalíkovou). In Agricultural economics 6/2005.
 • Krizová výbava manažera. In: Moderní řízení, 6/2005.
 • Administrativní technika (s J. Křížem). Praha: Credit, 2004, ISBN 80-213-1158-4.
 • Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi). Praha: Professional Publishing, 2004, 180 stran, 10,1 AA, ISBN 80-86419-74-6.
 • Administrativní technika, druhé vydání (s J. Křížem). Praha: Credit, 2004, ISBN 80-213-1158-4.
 • Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky (kolektiv autorů). Praha: ČZU, 2004, ISBN 80-213-1258-0.
 • Posibilities of agri-tourism in the Integro Micro-region (s. P. Hořejší). In Agricultural economics 5/2004.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1071-5.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1073-1.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1074-X.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1070-7.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1069-3.
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji (s E. Jirovskou, R. Wernerem). Praha: PEF ČZU, 2003, ISBN 80-213-1072-3.
 • Management pro obor podnikání a administrativa (druhé, přepracované vydání). Praha: Credit, 2003, ISBN 80-213-0989-X.
 • Favourable and unfavourable aspects in the process of small enterprise establishment in the Czech Republic (s R. Wernerem). In Agricultural economics 11/2002.
 • Megatrendy v řízení a role manažerů v nich, In: Moderní řízení, 2/2002.
 • Je řízení věda nebo umění,  In: Moderní řízení, 4/2002.
 • Profesionální vedení sekretariátu. Praha: RAABE, 2002, ISBN 80-86307-08-5.
 • Projekt EVYNA (elearning) – studijní text Strategické řízení.
 • Projekt EVYNA (elearning) – studijní text Administrativní technika.
 • Management pro obor podnikání a administrativa, 1. vydání. Praha: Credit, 2001, ISBN 80-213—0709-9.
 • Corporate culture as a source of crisis in companies. In Agricultural economics 4/2001.
 • Company early warning system conception. In Agricultural economics 10/2001.
 • Vybrané kapitoly z managementu, Studijní text pro pracovníky Ministerstva vnitra České republiky.
 • Podnikové krize v evolučním cyklu vývoje, jejich předvídání a řešení. In Zemědělská ekonomika 6/2000.
 • Management v pojmech: benchmarking, reengineering, just in time, kroužky kvality.  In: Sekretářka a asistentka, 6/2000.
 • Management v pojmech: outdoortraining, assesment center, learning by doing, action learning. In: Sekretářka a asistentka, 5/2000.
 • Management v pojmech: job design, job enlargement, job enrichment, job rotation. In: Sekretářka a asistentka, 4/2000.
 • Management v pojmech: coaching, downsizing, management by objectives. In: Sekretářka a asistentka, 3/2000.
 • Virtuální struktury a nová úloha sekretariátu. In: Sekretářka a asistentka, 1/2000.
 • Vliv sekretářky na kvalitu. In: Moderní sekretariát, 2/2000.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: strategický management, krizový management, krizová komunikace, základy managementu, management změny
 • PEF ČZU: strategický management, management
 • Policejní akademie ČR: management, manažerská ekonomika, personální management, strategický management
 • Pedagogická fakulta UK: školský management
 • Vysoká škola aplikované psychologie: základy managementu, personální management, krizový management

Granty a členství

 • Přímá komunikace mezi fakultami a průmyslem – brána k výzkumu, 2006-2008
 • Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů/Auswertung von Faktoren die regionalspezifisch fördernd oder hemmend Einfluss auf die Unternehmensgründung nehmen (mezinárodní ČR/Rakousko), 2002-2003
 • Výzkumný záměr – Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody, 1999
 • Výzkumný záměr - Informační a znalostní podpora strategického řízení, 2005 – 2011
 • Grant GA ČR – Vytvoření mechanismů identifikace symptomů vznikající krize v podniku, 2000 – 2002
 • Grant GA ČR[- Talenty jako zdroj konkurenční výhody (oblast agrobyznysu),  2003 – 2004
 • Vnitřní grant PEF ČZU – Metodiky pro vytváření systému včasného varování podniku a implementace strategie turnaround, 2002

Členství (současné)

 • Redakční rada Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science
 • vědecká redakce VŠEM

Konference

 • Early Warning Systems for Strategic and Crisis Management. In: Knowledge for Market Use 2017: People in Economics, Decisions, Behavior and Normativ Models,
 • Zuzák, R., Junková, D. The Application of Knowledge Management in Security Management. In: Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World,
 • Bezpečnostní a znalostní řízení. In: Scientific reflection of new trends in management, 2013, 
 • Systémový přístup v transferu znalostí v podniku. In: SYSTE 2010,
 • Methodology of Strategic Development Elaboration of an Agricultural enterprise. In:  Agrární perspektivy XVIII, 2009,
 • The influence of organizational structures on the tacit knowledge transfer. In: Agrární perspektivy XVIII, 2009,
 • Development of Career Orientation of Students of FEM CULS. In: Agrární perspektivy XVIII, 2009,
 • Mechanizm stimulirovanija sozdanija malych predprijatij. In: Zakonomernosti i tendenciii razvitija sovremenogo predprinimatelstva, 2009,
 • Manager´s competencies. In: Agrární perspektivy XVII, 2008,
 • Competencies of the crisis managers. In: Agrární perspektivy XVI, 2007,
 • Manager competences in the context of gender studies.  In: Agrární perspektivy XVI, 2007,
 • Occupational characteristies profile of manager´s personality. In: Efficiency and responsibility in education, 2007,
 • Process of strategic implementation plus information and knowledge support. In: Agrární perspektivy XV, 2006,
 • Krizové scénáře jako součást procesu strategického řízení. In: Agrární perspektivy XIV, 2005,
 • Talenty pro krizové řízení. In: Agrární perspektivy XIII, 2004,
 • Využití metody six sigma při zavádění e-businessu. In: Agrární perspektivy XII, 2003,
 • Vyhýbání se nejistotě v manažerském rozhodování (mezinárodní porovnání). In: Education for management 03, 2003,
 • Analýza podnikatelského klimatu v České republice. In: Firma a konkurenční prostředí 2003, 2003,
 • Strategie diferenciace a specializace pro české zemědělství. In: Agrární perspektivy, 2002,
 • Kreativita při řešení krizí v podniku. In: Medzinárodné vedecké dni, 2002,
 • Virtuální podnikání - cesta ke konkurenceschopnosti malých a středních podniků. In: Medzinárodné vedecké dni, 2001,
 • Diagnostika kauzálních krizových řetězců. In: Medzinárodné vedecké dni, 2000,
 • External part of the early warning system of companies. In: Agrární perspektivy X, 2001.
 • Příčiny selhání strategických analýz a jejich důsledky. In: Modern Management 07, 2007,
 • Talenty v podnicích. In: Education for Management 05, 2005,
 • Jsou pracovníci podniku připraveni na krizi. In: Personální management v praxi 05, 2005.
 • Talenty a kontinuita podnikového managementu. In: Modern Management 04, Praha, 2004.
 • Systémový přístup v krizovém řízení podniku. In: SYSTE 03, 2003,
 • Faktory ovlivňující zakladatelské a podnikatelské aktivity v regionech s přihlédnutím k nezaměstnanosti. In: Aktuální otázky rozvoje regionů III, 2003,
 • Učení se z chyb manažerů. In: Education for Management 02, 2002,
 • Trendy v managementu na počátku 21. století. In: Regionální konkurenceschopnost transformujících se ekonomik, Praha 2001,
 • Podniková kultura a její projevy v krizi podniku. In: Regionálna konkurencieschopnost transformujúcich sa ekonomik Českej a Slovenskej republiky, 2000.