Katedra managementu

Katedra managementu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Krizový management Právo ve sportu
Management I Produkční a operační management
Management II Projektový management
Management kvality Řízení projektů I
Management rizik Řízení projektů II
Management změny Sport a společnost
Manažerské rozhodování Sportovní management
Metodika managementu kvality Strategický management
Neziskové organizace Strategická analýza
Obchodní dovednosti Systémy řízení
Obchodní transakce Teorie a praxe managementu
Organizace a řízení obchodu Základy managementu

 

< zpět

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

Praktické aplikace

Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze obor Informatika a ČVUT Fakulty dopravní obor Management a ekonomie. Ve své práci propojuje světy IT a financí. Působil v projektech pro robotickou správu finančních portfolií a simulací chodu firmy a trhu. V posledních letech se též zabývá systémy autonomní ochrany dat. Je spoluzakladatelem dvou úspěšných startupů a má pracovní zkušenosti z malých podniků, bank a finančních institucí. Působí na akademické půdě a v oblasti vědy a výzkumu. Občasně přispívá svými články do českých i zahraničních časopisů a účastní se odborných konferencí.

Pedagogická činnost

 •         České vysoké učení technické Praha – Informatika, Ekonomie, Management
 •         Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Informatika
 •         Vysoká škola logistiky – Informatika
 •         Vysoká škola ekonomická – Ekonomie

Publikační činnost

 • Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. Baroch,V.-Říha,Z. In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 677-682. ISSN 1822-296X.
 • Veřejná doprava v České republice. Tichý, J. - Baroch, V. - Faifrová, V. - Říha, Z., - Sliacky, M. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2015. ISBN 978-80-260-8734-2.
 • Assessing Participants in a Virtual Business Economic Simulation Game. Faifrová, V. - Baroch, V. In: Mathematics and Computers in Contemporary Science. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013. pp. 84-88. ISBN 978-960-474-356-8.
 • New Approaches in the Use of Modern IT Technologies for Management Teaching. Faifrová, V. - Baroch, V. In: 4th International Conference on Education and Educational Technologies. New York: WSEAS, 2013. pp. 94-98. ISBN 978-1-61804-155-5.
 • Teaching Management at Technical Universities, Business Reality in the Academic Environment. Baroch, V. - Duchoň, B. - Faifrová, V., - Říha, Z. Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 26-30. ISSN 1210-2709.
 • Virtuální praxe studentů v softwarové ekonomické simulaci. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: Mladá Veda 2012 - Veda a krízové situácie. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, pp. 66-73. ISBN 978-80-554-0575-9.
 • Electronic Strategic Interactive Management – Functional Application. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: TransComp, XVI medzynarodowa konferencja naukowa Komputerove systemy wspomagania nauki, przemyslu i transportu, XVI medzynarodowa konferencja naukowa. Radom: Uniwersytet technologiczno-humanystyczny im. Kazimierza Pulaskiego, 2012, pp. 2375-2380. Příloha časopisu Technika Transportu Szynowego. ISSN 1232-3829.
 • Business Software Simulation for Education of Future Engineers. Faifrová, V. - Baroch, V., - Říha, Z. In: Technology Innovations in Education. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 25-29. Educational Technologies Series. ISSN 2227-4618. ISBN 978-1-61804-104-3.
 • Financování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-Uherska. Baroch, V. Silnice železnice. 2011, 6(5), P2-VIII-P2-XI. ISSN 1801-822X.
 • Public Transport Financing and Tariff Systém. Baroch, V. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011, pp. 1-5. Available from: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011
 • Klíčem k prosperitě města je i vyjasněné financování MHD. Baroch, V. Moderní obec. 2011, 2011(2), ISSN 1211-0507.
 • Tarifikace MHD v marketingu cestovního ruchu. Baroch, V. In: Nové trendy v marketingu - dosledky hospodárskej krízy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, pp. 300. ISBN 978-80-8105-205-7, pp. 11-18. ISBN 978-80-8105-210-1.
 • Dotování MHD z veřejných financí. Baroch, V. In: Zborník príspevkov z XII. Ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: EKONÓM, 2010, pp. 25-33. ISBN 978-80-225-3089-7.
 • VYUŽITÍ STRUKTURNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI OPTIMALIZACI FINANCOVÁNÍ MHD. Baroch, V. In: Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Opava: Slezská univerzita, 2010, pp. 1130-1135. ISBN 978-80-7248-620-5.
 • Inovace systému financování MHD ve velkých městech. Baroch, V. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - Nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2010, pp. 52-59. ISBN 978-80-87314-12-8.
 • Financování MHD z veřejných zdrojů v Evropské unii a jinde - současná východiska, možné alternativy. Baroch, V. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2010. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010, pp. 1053-1059. ISBN 978-80-86703-41-1.