Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Klára Margarisová, Ph.D.

Ing. Klára Margarisová, Ph.D.

Marketingový mix

Absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Provoz a ekonomika na Provozně ekonomické fakultě na České zemědělské univerzitě v Praze. Dále pokračovala v doktorském studiu v oboru Management tamtéž. Disertační práci na téma Rozvoj praktických komunit v organizacích obhájila v roce 2013.
Od roku 2009 je zaměstnána na pozici odborného asistenta na katedře řízení Provozně ekonomické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze. Vyučuje předměty Strategický management, Strategický marketing, Teorii řízení, Management a marketing a Podnikovou ekonomiku a řízení.

Publikační činnost

 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. GAME BASED LEARNING: USING OF SIX THINKING HATS METHOD REFLECTION. In The Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility 2012 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 364-373.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH – SROVNÁNÍ ZVOLENÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EKOCERTIFIKACE. Auspicia, 2012, roč. 8, č. 1, s. 156-160. ISSN: 1214-4967.
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Analysis of operating costs variability in selected sectors of the Czech Republic for the period 2007-2010. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 2, s. 157-164. ISSN: 1211-8516.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Udržitelný cestovní ruch – srovnání zvolených mezinárodních program ekocertifikace. Auspicia, 2012, roč. 8, č. 1, s. 156-160. ISSN: 1214-4967.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practices and their integration in the organisational process. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 59-63. ISSN: 1214-4967.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practice in university: A preliminary study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 154-161. ISSN: 1803-1617.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Communities of practice and their role in the field of higher education. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 86-96. ISSN: 1803-1617.
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. International Standards of Corporate Social Responsibility. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. Volume II, č. 4-Special, s. 63-72. ISSN: 1804-1930.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Game based learning: using of six thinking hats method reflection. In The Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility 2012 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 364-373.
 • ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Komunikační význam zpráv o intelektuálním kapitálu v oblasti vysokého školství.  In Think Together 2011 07.02.2011, Praha, PEF, ČZU. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 127-139.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Statistická analýza zvolených vstupů a výstupů výzkumu a vývoje v České republice. In "50 let managementu: vývoj a perspektivy" Sborník příspěvků ze setkání kateder a ústavů řízení a managementu 2010“ 16. 09. 2010, České Budějovice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010, ISBN: 978-80-7394-225-0.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Ukazatele vzdělávacích programů ve zprávách o intelektuálním kapitálu.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Intelektuální kapitál a jeho vykazování na veřejných vysokých školách v České republice.  In VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 03. 02. 2010, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010.
 • ŠŤASTNÁ, K. – STANISLAVSKÁ, L., MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vykazování intelektuálního kapitálu v oblasti vysokého školství. 2009, ISBN: 978-80-87314-04-3; ISSN: N; Místo vydání: Znojmo; Název sborníku: Nové trendy – nové nápady 2009; Počet stran: 1; Název nakladatele: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.; Datum zahájení: 19. 11. 2009; Místo konání: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.; typ akce: EUR.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické komunity: srovnání příkladů aplikací konceptu. 2009, ISBN: 978-80-7375-351-1; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sborníku: MendelNet PEF 2009
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Společenská odpovědnost podniků. 2009, ISBN: 978-80-7248-553-6; ISSN: N; Místo vydání: Opava; Název sborníku: Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů; Počet stran: 1; Název nakladatele: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Pedagogická činnost

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Granty a členství

 • Název projektu: Intelektuální kapitál a přístupy k jeho vykazování se zaměřením na oblast vysokého školství 

Rok řešení: 2009

 • Název projektu: Aplikace moderních přístupů v řízení v oblasti vysokého školství v ČR

Rok řešení: 2010 – 2011

 • Název projektu: Zhodnocení současného stavu a vývoje certifikace ubytování v soukromí v České republice mapování využití 

Rok řešení: 2011

 • Název projektu: Doprava a ČZU

Rok řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

 • Název projektu: Optimalizace přenosu hnacích sil řetězovým převodem u sportovního vozidla

Rok řešení: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Konference

 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. Ukazatele vzdělávacích programů ve zprávách o intelektuálním kapitálu. Místo vydání: Praha; Název sborníku: Mezinárodní vědecká doktorská konference Think Together 2010; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU; Místo konání: Praha CZU; typ akce: WRD; Strana od: 0; Strana do: 0
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL A JEHO VYKAZOVÁNÍ NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. In VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 03. 02. 2010, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. s. 0-0.
 • ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Komunikační význam zpráv o intelektuálním kapitálu v oblasti vysokého školství. In Think Together 2011 07.02.2011, Praha, PEF, ČZU. Praha: PEF ČZU, 2011. s. 127-139.
 • ŠŤASTNÁ, K. – STANISLAVSKÁ, L., MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vykazování intelektuálního kapitálu v oblasti vysokého školství. 2009, ISBN: 978-80-87314-04-3; ISSN: N; Místo vydání: Znojmo; Název sborníku: Nové trendy – nové nápady 2009; Počet stran: 1; Název nakladatele: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.; Datum zahájení: 19.11.2009; Místo konání: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.
 • MARGARISOVÁ, K. – ŠŤASTNÁ, K. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické komunity: srovnání příkladů aplikací konceptu. 2009, ISBN: 978-80-7375-351-1; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sborníku: MendelNet PEF 2009.
 • KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠŤASTNÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Společenská odpovědnost podniků. 2009, ISBN: 978-80-7248-553-6; ISSN: N; Místo vydání: Opava; Název sborníku: Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů; Počet stran: 1; Název nakladatele: SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ.
 • MARGARISOVÁ, K. Podtyp: příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické komunity. 2009, ISBN: 978-80-213-1906-6; ISBN: 978-80-213-1906-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Mezinárodní vědecká doktorská konference Think Together 2009; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU; Datum zahájení: 10.2.2009; Místo konání: Praha CZU; typ akce: WRD; Strana od: 0; Strana do: 0