Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Marek Roll

Ing. Marek Roll

Praktické aplikace

Absolvent Vysoké školy ekonomické. Od roku 1996 se pohybuje v prostředí médií. Nejprve jako redaktor, např. Česká televize, iHNed.cz, následně v PR. Pracoval v největší agentuře v zemi Bison & Rose jako senior consultant. Nyní je spolumajitelem agentury Roll&Benza.
V praxi těží především z bohatých zkušeností v media relations, zaměřuje se na korporátní a krizovou komunikaci pro klienty z finančního sektoru nebo průmyslu.

Publikační činnost

  • ROLL, M. Internetová žurnalistika : Praktický průvodce novináře v online mediu. Praha : VŠE, 2011.

Pedagogická činnost

  • Vysoká škola ekonomická - Internetová žurnalistika