Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Martin Liška, MBA

Ing. Martin Liška, MBA

Praktické aplikace

Absolvent Vysoké školy ekonomie a managementu. Profesně se zaměřuje na marketingové a komunikační kampaně pro firmy, přípravu a realizaci eventů a dále správu profilů firem na sociálních sítích. Zároveň aktivně investuje na kapitálových trzích.

Publikační činnost

  • ŽÁK, M. a kolektiv. Konkurenční schopnost České republiky 2013 - 2014: vývoj hlavních indikátorů. Praha: VŠEM, 2015. ISBN 978-80-87839-50-8.

Pedagogická činnost

  • VŠEM – vedení kurzu pro psaní odborných prací (2015 - 2016)