Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Mgr. Tereza Šimečková

Mgr. Tereza Šimečková

Marketingový výzkum

Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
obor Informatika – Datové inženýrský
obor Učitelství informatiky pro SŠ

Od roku 2001 ředitelkou a předsedkyní představenstva výzkumné agentury Nielsen Admosphere (dříve Mediaresearch). Společně s několika kolegy vybudovala „full-service“ výzkumnou agenturu realizující nejen marketingové výzkumy (kvantitativní, kvalitativní) a monitoring reklamy, ale zejména elektronická (peoplemetrová) měření sledovanosti televize v České republice, v Bulharsku a v Arménii.

Mediálnímu a marketingovému výzkumu se věnuje od roku 1991, pracovala ve výzkumných agenturách STEM, AISA (nyní Kantar TNS CZ), AISA Media (nyní Median).
Specializuje se na elektronická měření (včetně měření na digitálních platformách vč internetu), panelové výzkumy, kvantitativní výzkumy a nástroje na zpracování dat z výzkumů či měření.

V předsednictvu sdružení výzkumných agentur SIMAR v období 2014-2016.

Publikační činnost

 • Marketingový výzkum, Grada Publishing, 2017 (ISBN 978-80-271-9868-9 (ePub), 978-80-271-9867-2 (pdf), 978-80-271-0206-8 (print)) – vybrané kapitoly
 • Reklama a marketing, Dimar, 1995 – vybrané kapitoly
 • Výstava 20 let peoplemetrů v Česku, Národní technické muzeum, květen-září 2018
 • Články v odborném tisku – zejména MaM, MSM, Strategie

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomická, přednášky Mediální výzkumy v rámci kurzu Chování spotřebitele a psychologie trhu, od roku 2004 do současnosti
 • Vysoká škola ekonomická, přednášky Měření internetu kurzu Online marketing, 2006 až 2008
 • Přednášky a exkurze na téma peoplemetrový výzkum pro různé vysoké školy vč zahraničních

Granty a členství

 • Osobní členství ESOMAR

Konference

 • přednáška EMRO 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • pravidelná účast nebo přednášení na odborných konferencích (asi konference, ESOMAR, SIMAR, IAC, Forum Media, Business Tuesday, Digimedia, TVCon a na mnoha dalších) – od roku 1995 do současnosti