Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Peter Matisko, Ph.D.

Ing. Peter Matisko, Ph.D.

Google Analytics, Marketingová strategie a plánování, Nová média

Vystudoval jsem ČVUT – Fakultu elektrotechnickou obor Kybernetika a měření. V roce 2009 jsem zahájil doktorské studium na Katedře řídicí techniky zaměřené na kybernetiku a aplikovanou matematiku. Během studií jsem pracoval ve společnosti Honeywell na pozici Výzkumný inženýr, kde jsem využíval a rozvíjel znalosti z kybernetiky a řízení. Publikoval jsem také několik vědeckých článků pro zahraniční konference. Studium bylo završeno publikací impaktovaného článku v časopise International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Publikace získali do roku 2018 přes 30 citací. Doktorské studium jsem ukončil obhajobou práce v roce 2013. Během doktorského studia jsem se podílel na výuce předmětů z oboru dynamických systémů a řízení.
V roce 2012 jsem založil vlastní firmu Cyberma s.r.o. zaměřenou na online technologie, marketing, online marketing, reklamu a vývoj webů. Ve své praxi řeším rozmanité marketingové úkoly převážně pro malé firmy. Vytváříme marketingové a firemní koncepty, reklamní kampaně, pracujeme na strategiích pro firemní i osobní marketing, optimalizujeme web pro SEO a efektivní a originální marketingovou komunikaci. Pro několik klientů zabezpečujeme reklamu na sociálních sítích a Google.
Od roku 2018 působím na VŠEM jako odborný asistent se zaměřením na marketing a výuku marketingových předmětů.

Publikační činnost

 • MATISKO, Peter. Marketingové myšlení.  Praha: Cyberma s.r.o. 2017. 256 s. ISBN: 978-80-270-2934-1.
 • MATISKO, Peter. Estimation of the stochastic properties of controlled systems. Praha, 2013. Dissertation Thesis. CTU in Prague.
 • MATISKO, Peter, HAVLENA, Vladimír. Noise covariance estimation for Kalman filter tuning using Bayesian approach. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2013. Vol. 27, Issue 11, pp. 957-973.
 • MATISKO, Peter, HAVLENA, Vladimír. Optimality tests and adaptive Kalman filter.  Proceedings of 16th IFAC System Identification Symposium. Brussels, Belgium. 2012. Vol. 45, Issue 16.
 • MATISKO, Peter, HAVLENA, Vladimír. Cramér-Rao bounds for estimation of linear system noise covariances.  Proceedings of the 18th IFAC World Congress. 2011. Milano, Italy. Vol. 44, Issue 1, pp. 7791-7796.
 • MATISKO, Peter, HAVLENA, Vladimír. Noise covariances estimation for Kalman filter tuning. Proceedings of 10th IFAC International Workshop on the Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Antalya, Turkey. 2010. Vol. 43, Issue 10, pp. 31-36.

Pedagogická činnost

 • ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Katedra řídicích systémů
     - Teorie dynamických systémů
     - Odhadování, filtrace, detekce
     - Systémy a modely (česká i anglická verze předmětu)
     - Automatické řízení
 • Vedení jedné BP práce

Granty a členství

 • SGS: SGS10/197/OHK3/2T/13
 • SGS10/283/OHK3/3T/13
 • GACR: P102/08/0442
 • GACR: P103/11/1353

Konference

 • 16th IFAC System Identification Symposium, 2012
 • 18th IFAC World Congress. Milano, Italy, 2011
 • 10th IFAC International Workshop on the Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Antalya, Turkey, 2010