Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Bohuslav Bohuněk

Ing. Bohuslav Bohuněk

Public Relations

Po absolvování VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská, nastoupil jako redaktor časopisu Strategie. V roce 2000 se spolupodílel na založení týdeníku Marketing&Media (vydavatelství Economia), kde působil jako vedoucí rubriky Marketing a posléze zástupce šéfredaktora. V roce 2004 byl v témže vydavatelství pověřen vedením časopisu Trend Marketing. Vedle své redakční práce tehdy spoluorganizoval a moderoval marketingové konference. V roce 2013 stál u zrodu nového týdeníku MarketingSalesMedia (vydavatelství Empresa Media), kde jako odborný redaktor věnující se mj. oblasti public relations působí dosud. Vedle své redakční práce působí jako lektor v oblasti marketingu a PR a to jak v rámci vysokých škol tak komerční sféry.
V roce 2014 založil na sociální síti LinkedIn skupinu „PR-ciny public relations“, která se záhy stala největší nezávislou oborovou platformou, jež na počátku r.2016 měla přes 800 členů. Za tento počin byl v r.2015 nominován a postoupil do finále soutěže PR osobnost roku, kterou každoročně vyhlašuje profesní sdružení APRA. Pravidelně zasedá v odborných porotách marketingových soutěží, mj. v soutěži „PR roku“.

Publikační činnost

  • J.Koudelka, B.Bohuněk: Případové studie ze spotřebního marketingu, Oeconomica, 2007, ISBN 8024513064, 9788024513065
  • Pravidelná publikační činnost v časopisech Strategie, Marketing&Media, TrendMarketing, MarketingSalesMedia

Pedagogická činnost

  • VŠEM: Public Relations
  • VŠE Praha: Marketing II (od r.2004)

Konference

  • V letech 2004-2012 dvakrát ročně příprava konference Marketing Trend (plná obsahová odpovědnost)
  • V letech 2000-2012 pravidelná spoluúčast na obsahové tvorbě největší marketingové konference v ČR Forum Media
  • Od roku 2013 spoluúčast na obsahové tvorbě marketingové konference Život na hraně