Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Jana Herotová

Ing. Jana Herotová

Marketing, Média a reklamní prostředí, Trh a spotřeba, Masová a mediální komunikace, Reklamní strategie a plánování

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě. Po studiích pracovala v tiskovém oddělení firmy Coca-Cola a dále si prošla manažerskými pozicemi v marketingovém oddělení farmaceutické společnosti GSK.V současnosti se věnuje pedagogické činnosti a pracuje jako nezávislý marketingový konzultant.

Publikační činnost

  • Herotová, J. CSR jako součást marketingu malých a středních firem. In Boháček, J. a kol. Výzvy marketingu v současné krizi. Adart, 2013. ISBN 978-80-904645-7-5.
  • Herotovaj, J., Herot P. Výskyt slova „inovace“ v českých médiích. In Čichovský, L. a kol. Inovace- generátor firmy. Adart, 2013. ISBN: 978-80-87829-07-3.

Pedagogická činnost

  • VŠEM – Média a reklamní prostředí
  • VŠEM – Reklama a reklamní strategie
  • VŠEM- Spotřební chování a segmentace
  • VŠEM – Masová komunikace
  • FMK UTB – Dárcovství a sponzoring v ČR
  • FMK UTB – Mediální plánování
  • VŠB-TUO – Dárcovství a sponzoring v ČR