Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Základy marketingu, Marketing, Trh a spotřeba, Spotřební chování

Narodil se v r. 1949. Po absolvování obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze  (1972) působil dlouhá léta jako vědecký pracovník Výzkumné sekce obchodní fakulty. Člen katedry marketingu VŠE Praha od jejího založení v r. 1990. Habilitoval v r. 1997 prací na téma Segmentace spotřebních trhů. Dlouholetý lektor VŠEM. Zabývá se spotřebním chováním (zejména jeho kulturními a sociální predispozicemi), segmentací spotřebních trhů, marketingovým výzkumem, marketingem na spotřebních trzích.

Publikační činnost

 • Koudelka, J. Spotřebitelé a marketing. Praha: C.H.Beck, 2018. 354 s., ISBN: 978-80-7400-693-7.
 • Koudelka, J. Internalizace marketingu v českém managementu. Trendy ekonomiky a managementu. 2013. ročník VII Speciální číslo 17. s. 68-80. ISSN 1802-8527.
 • Koudelka, J. Segmentation of czech consumers as for their relationship to organic foods. Agricultural Economics, 2013, roč. 15, č. 8, s. 348-360. ISSN 0139-570X.
 • Koudelka, J., a kol. Marketingový význam body image. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012. 228 s. ISBN 978-80-87500-23-1.
 • Koudelka, J. Body image v reklamě. Marketing & komunikace. 2012, roč. XXII, č. 1, s. 14–16. ISSN 1211-5622. 
 • Koudelka, J. a kolektiv: Představy o těle ve spotřebním světě, Oeconomica, Praha 2011, ISBN 978-80-245-1800-8.
 • Koudelka, J., Spotřební chování, Oeconomica, Praha 2010, ISBN 978-80-245-1698-1.
 • Koudelka, J.: „Kupní chování zákazníků“ a „Segmentace trhu“  in  Zamazalová a kol, Marketing, C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115.
 • Koudelka, J.:  Volba tržního segmentu in Synek, M., aj. Firemní analýzy [CD-ROM]. 1. vyd. Praha : Verlag Dashöfer, 2009.ISSN 1803-7739.
 • Koudelka, J.a kol.: Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu, souborná studie, Oeconomica, Praha,  2008, ISBN 978-80-245-1401-7.
 • Koudelka, J., Vávra, O. Marketing: Principy a nástroje. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu 2007. ISBN 978-80-86730-19-6.
 • Koudelka, J. Spotřební chování a segmentace trhu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu 2006. ISBN 978-80-86730-01-1.
 • Koudelka,J.: Segmentujeme spotřební trhy. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-76-2.
 • Koudelka,J.: Spotřební chování a marketing. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-372-3.

Pedagogická činnost

 • VŠEM, výuka VŠ kurzů Trh a spotřeba, Spotřební chování a segmentace trhu, Základy marketingu, Marketingový výzkum 
 • VŠE Praha, výuka VŠ kurzů Spotřební chování, Segmentace trhu, Marketing a chování spotřebitele

Granty a členství

 • Hlavní řešitel grantového projektu GAČR, reg.č. 402/09/0311 „Marketingový význam body image“ 2009 – 2011
 • Hlavní řešitel grantového projektu GAČR, reg.č. 402/05/0152 „Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu“ 2005 – 2007
 • Hlavní řešitel grantového projektu GAČR Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci. GA402/02/1396
 • Hlavní řešitel grantového projektu GAČR Symbolika spotřebního chování v marketingu, GA402/99/0514, 1999-2001
 • Člen České marketingové společnosti
 • Člen Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské, VŠE Praha

Konference

 • Akutálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava 2010,
 • Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2009
 • Svět práce a kvalita života. Praha: VŠE FPH, 2007