Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Marketing

je absolventkou Vysoké školy ekonomické. Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012 na Technické univerzitě v Liberci.

Publikační činnost

 • TIŠLEROVÁ, K.  CRM-možnosti využití call-centra ve srovnání s obchodními zástupci, in: Sborník z mezinárodní konference MendelNet PEF 2008, B4U Publishing Brno 2008, ISBN: 978-80-87222-03-4
 • TIŠLEROVÁ, K.  New trends in CRM: Call-centers, in: Sborník z mezinárodní  konference New Economic Challenges, Masarykova Univerzita Brno 2009, ISBN 978-80-210-4815-7
 • TIŠLEROVÁ, K. Marketing innovation – success and failure, in: Proceedings of the 4th European Conference on Technology Management, University of the West Scotland Glasgow 2009, ISBN: 1-903978-41-6
 • TIŠLEROVÁ, K.  The main pillars of CRM, in: Sborník z mezinárodní konference New Economic Challenges II, Masarykova Univerzita Brno 2010, ISBN 978-80-210-5111-9
 • TIŠLEROVÁ, K. The introduction of compulsory electronic exchange of documents in the Czech Republic: comparing expectation and reality, in: Proceedings of the ICDGS 2010: International Conference on e-Democracy, e-Government and e-Society, WASET Paris 2010, iss. 66, ISSN: 2070-3724 
  Scopus (source Journal, příznak Article)
 • TIŠLEROVÁ, K., VOMÁČKOVÁ, H. Benefits of the European Higher Education Area for Czech students Perceived by Current and Former Students, in: DAN, C.  (ed.). Proceedings of ICEMT 2010, International Conference on Education and Management Technology. Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc. Cairo, Egypt 2010, ISBN 978-1-4244-8617-5
  SCOPUS (příznak Proceedings)
 • TIŠLEROVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M. Classification of individuals: willingness to start their own business based on franchise system, in: Proceedings of APLIMAT conference 2011. Technical University. Bratislava, Slovakia. ISBN 978-80-89313-52-5
 • TIŠLEROVÁ, K . Customers´ profitability: methodological approaches. In: KOCOUREK, A. (ed.). Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec 2011, pp. 497-506. ISBN: 978-80-7372-755-0
  WoS
 • TIŠLEROVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M. Potential of indirect financing of higher education institutions in terms of global economic development.  In: KOUCOUREK, A. (ed.). Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec 2011, pp. 604-613. 
  ISBN: 978-80-7372-755-0
  WoS
 • TIŠLEROVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M. Marketing segmentation of students willing to study abroad based on cluster analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology, Year 7, Issue 77, pp. 795-799. Paris 2011, France. ISSN: 2010-376X, electronic ISSN: 2010-3778
  SCOPUS (příznak Article, source type: Journal)
 • TIŠLEROVÁ, K. Measurement of customer knowledge value. In: Proceedings of the 12th European Conference on Knowledge Management. University of Passau, Germany. Academic Publishing Ltd, 2011, pp. 982-987. ISBN: 978-1-908272-10-2 
  WoS
 • VOMÁČKOVÁ, H., ŽAMBOCHOVÁ ,M., TIŠLEROVÁ, K.: Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol. Acta Universitatis Purkynianae Studia Oeconomica. Ústí nad Labem, 2011. 158 s. ISBN: 978-80-7414-406-6
 • TIŠLEROVÁ, K., VOMÁČKOVÁ, H. Paradox of Social System in the Czech Republic. World Academy of Science, Engineering and Technology, Year 7, Issue 78, pp. 943-948. Amsterdam 2011, Netherlands. ISSN: 2010-376X, electronic ISSN: 2010-3778.
 • TIŠLEROVÁ, K., ŽAMBOCHOVÁ, M. Study abroad: are expectations of Chinese students different?  in: Proceedings of International Conference on Education and Management Technology, Shanghai, China, 2011. Volume 13, pp. 82-86. ISBN: 978-981-08-9174-9
 • TIŠLEROVÁ, K. Who Are the Customers Sharing Knowledge in Terms of Internet Shopping? In: CEGARRA, J.G. (ed.). Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management. Universidad Politécnica de Cartagena, Spain. Academic Publishing, Reading, UK. pp. 1186-91 2012 ISBN: 978-1-908272-63-8
  Předpoklad WoS
 • TIŠLEROVÁ, K. Information Interaction in Terms of e-Commerce. In: NAGLE, T. (ed.). Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. University College Cork, Ireland. Academic Publishing, Reading, UK. 2012. pp. 307-12.  ISBN: 978-1-908272-65-2
  Předpoklad WoS
 • TIŠLEROVÁ, K. Whar are the advantages of Internet shopping as perceived by customers? ACC Journal. 2. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2012, roč. 18, č. 2. S. 188 – 195. ISSN 1803-9782.
 • TIŠLEROVÁ, K. a VOMÁČKOVÁ, H. Economic conception of added value of tertiary education. ACC Journal. 3. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2012, roč. 18, č. 3. S. 202 – 208. ISSN 1803-9782.