Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Marketing

je absolventkou Vysoké školy ekonomické. Doktorát v oboru Ekonomika a management získala v roce 2012 na Technické univerzitě v Liberci.

Publikační činnost

 • Tišlerová, K. (2021) Customer Experience Measurement: What Methods can Researchers Offer to Practitioners? In: Proceedings of the 20th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Edited by Dr. Manuel Au-Yong-Oliveira & Professor Carlos Costa. Reading, UK:  Academic Conferences International Limited  ISBN: 978-1-912764-96-9
 • Boháček, J., Matisko, P., Tišlerová, K (2021) Eco-marketing: Consumer Behaviour in PET Bottles Recycling In: Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Reading, UK: Academic Conferences International Limited E-Book ISBN: 978-1-914587-10-8
 • Ližbetinová, L., Weberová, D., Štarchoň, P., & Tišlerová, K. (2019). Using Selected Attributes of Marketing Communications Management within SMEs in Slovakia. In Economics, Management and Technology in Enterprises 2019 (EMT 2019) (pp. 178-182). Atlantis Press.
 • KAMPF, Rudolf; LIŽBETINOVÁ, Lenka; TIŠLEROVÁ, Kamila. Management of customer service in terms of logistics information systems. Open Engineering, 2017, 7.1: 26-30.
 • TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing Strategy for Effective Customer Relationship Management (Marketingová strategie pro efektivní řízení vztahů se zákazníky). In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016. Norristown (USA): International Business Information Management Association, IBIMA, 2016. p. 875-879. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 • LIŽBĚTINOVÁ, L., TIŠLEROVÁ, K: Měření preferencí zákazníků jako podklad pro koncipované nabídky. Trendy v podnikání = Business trends,č. 1, s. 72-78. Západočeská Univerzita v Plzni, 2016
 • TIŠLEROVÁ, K. (2015). Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce. Ekonomické Listy,  Vol. 6 Issue 1, p14-33.
 • TIŠLEROVÁ, Kamila. Marketing strategy of SME´s operating in civil engineering. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. p. 85-92. ISSN 2464-6369.
 • TIŠLEROVÁ, K. (2015). Perceived advantages and disadvantages of Internet shopping. Litera Scripta, 130-140.
 • TIŠLEROVÁ, Kamila. Customer-centric Approach in Terms of Online Marketing. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference Location. 1. vyd. Norristown (USA): INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015. s. 2730-2738. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • TIŠLEROVÁ, K. Who Are the Customers Sharing Knowledge in Terms of Internet Shopping? In: CEGARRA, J.G. (ed.). Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management. Universidad Politécnica de Cartagena, Spain. Academic Publishing, Reading, UK. pp. 1186-91 2012, ISBN: 978-1-908272-63-8
 • TIŠLEROVÁ, K. Information Interaction in Terms of e-Commerce. In: NAGLE, T. (ed.). Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. University College Cork, Ireland. Academic Publishing, Reading, UK. 2012. pp. 307-12.  ISBN: 978-1-908272-65-2
 • TIŠLEROVÁ, K. a VOMÁČKOVÁ, H. Economic conception of added value of tertiary education. ACC Journal. 3. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2012, roč. 18, č. 3. S. 202 – 208. ISSN 1803-9782.
 • TIŠLEROVÁ, K. (2012). What are advantages of internet shopping as perceived by customers. ACC Journal–Issue B, 18(2), 188-195.
 • TISLEROVA, Kamila; ZAMBOCHOVA, Marta. Study Abroad: are Expectations of Chinese Students Different. In: 2nd International Conference on Education and Management Technology, Singapore. 2011.
 • ŽAMBOCHOVÁ, Marta; TIŠLEROVÁ, Kamila. Potential of Indirect Financing of Higher Education Institutions in Terms of Global Economic Development. In: Liberec Economic Forum. 2011. p. 604.
 • TIŠLEROVÁ, K . Customers´ profitability: methodological approaches. In: KOCOUREK, A. (ed.). Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec 2011, pp. 497-506. ISBN: 978-80-7372-755-0
 • TIŠLEROVÁ, K. (2011). Customers ‘Profitability: Methodological Approaches. In Liberec Economic Forum (p. 497).
 • TIŠLEROVÁ, Kamila. NEW TRENDS IN CRM: CALL-CENTRES. New Economic Challenges, 2009, 475.