Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

Mgr. Ivan Rokošný, Ph.D.

Mgr. Ivan Rokošný, Ph.D.

Praktické aplikace

Lektor působil jako akademický asistent na Slovensku a ve výzkumu se věnoval problematice audiovize, filmu a zejména digitálních her. Pracoval v kultuře, kde se podílel na programové struktuře kulturních center a působil i jako grafik, producent a video editor. Natočil krátký studentský film, který sbíral úspěchy na Slovensku, v Česku i zahraničí. Věnuje se zejména audiovizuálním médiím a umění a pracuje jako filmový novinář na volné noze. Během svého profesního působení absolvoval různé stáže v České republice, Polsku, Maltě, Kanadě či Malajsii.

Publikační činnost

 • Potencial of video games to teach and their application in education. 2017. ISBN 978-80-8105-917-9 – Indexovaný vo Web of Science
 • Screenshot as an art: an aesthetics of in-game photography. 2018. ISBN 978-80-8105-985-8 – Indexovaný vo Web of Science
 • Digital Games as a Cultural Phenomenon: A Brief History and Current State. 2018. ISSN 2585-8599 P
 • Médium fotografie v digitálných hrách. 2019. ISBN 978-80-572-0010-9
 • How brands use potential in e-sports as a marketing tool. 2019. ISBN 978-80-572-0038-3
 • Genres vs. Tags: problems with taxonomy of digital games. 2019. ISBN 978-80-572-0015-4 – Indexovaný vo Web of Science. 
 • Komparačná analýza vzniku publika dig. hier na Slovensku a v zahraničí. 2020. ISBN 978-80-572-0053-6
 • Identita študentského filmového festivalu FREJM. 2020. ISBN 978-80-572-0063-5

Pedagogická činnost

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Základy audiovizuálnej tvorby I.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Základy audiovizuálnej tvorby II.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Zvukové praktikum I.
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Kultové audiovizuálne diela
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Dejiny filmu (záskok)

Granty a členství

 • Projekt FPPV – Študentský filmový festival FREJM (FPPV-46-2019) – rok 2019

Konference

 • Marketing Identity: Online Rules (2017)
 • Marketing Identity: Digital Mirrors (2018)
 • Marketing Identity: Offline is the new Online (2019)
 • Megatrend and Media: Digital Universe (2019)
 • Quo vadis: massmedia & marketing (2019)
 • Megatrends and Media: On The Edge (2020)
 • Quo Vadis: massmedia (2020)