Katedra marketingu

Katedra marketingu je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Inovační strategie Média a reklamní prostředí
Interkulturní marketing Mediální komunikace
Komunikační strategie Mezinárodní marketing
Marketing Nová média
Marketing II Public Relations
Marketing a marketingová komunikace PR ve sportu
Marketing lidských zdrojů Reklama
Marketing sportovních akcí Reklama a marketingová komunikace
Marketingová komunikace Reklama ve sportu
Marketingová výkonnost podniků Reklamní a marketingová komunikace
Marketingový mix Reklamní strategie
Marketingový výzkum Reklamní strategie a plánování
Masová a mediální komunikace Spotřební chování
Masová komunikace Strategický marketing
Mezinárodní prostředí Trh a spotřeba
  Základy marketingu

 

< zpět

PhDr. Petr Kopáček

PhDr. Petr Kopáček

Politologie a mezinárodní vztahy

Petr Kopáček má více než 16 let zkušeností z oblasti Public Affairs, externí a interní komunikace, marketingu a CSR. Působil jako manažer komunikace v několika institucích ve státním i soukromém sektoru (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hospodářská komora ČR, LEO Express, Hamé, Danone a Nutricia). Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě University Karlovy, studoval také na Northumbria University v anglickém Newcastle. Mezi jeho koníčky patří film, sport, sci-fi a cestování.

Publikační činnost

 • More or less Europe: Media coverage of European Parliamentary Elections in the Czech Republic, in: M. Maier, J. Tenscher (eds.), Campaining in Europe-Campaining for Europe, Berlin 2006, s. 219-237. (odborná studie)
 • Politické působení Karla Práška v letech 1901-1918, In: Moderní dějiny, Praha 2005, s. 29-121. (odborná studie)
 • Rudé Právo v kontextu reforem konce 60. let: Metodické poznámky ke kvantitativní analýze, Pražské sociálně vědní studie, Praha 2006,(spoluautor odborné studie)
 • Jak pečovat (také) o sebe - příručka pro zdravotnické pracovníky, 2020, překlad z AJ originálu spolu s Jarmilou Šimkovou
 • publikování komentářů, reportáží, recenzí v médiích (Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, idnes.cz, Literární noviny, Marketing Sales Media)
 • publikování více než 900 tiskových zpráv a článků v odborném tisku i periodikách určených pro širokou veřejnost

Pedagogická činnost

 • VŠCHT, přednáška na téma Trvalá udržitelnost v potravinářství z pohledu Danone, 2021
 • Projekt online kurzů Právě teď, o.p.s., online přednáška na téma Češi a média, 2021
 • Metropolitní univerzita Praha, přednáška na téma PR v praxi, 2019

Granty a členství

 • Společnost pro výživu
 • PR Klub

Konference

 • Praktická využitelnost systému – pohled výrobce potravin na problematiku nutričního označování potravin v kontextu ČR a EU, Konference na MPO - Praktická využitelnost systému – pohled výrobce potravin na problematiku nutričního označování potravin v kontextu ČR a EU (2021)
 • Strategie a taktiky komunikace reformulací směrem na spotřebitele ve společnosti Danone – inovace obsahu i obalu, Výroční konference platformy pro reformulace při Potravinářské komoře ČR, 2021
 • Možnosti reformulací v segmentu mléčných výrobků a v segmentu výrobků na rostlinném základě: zlepšování složení nutrientů (vč. probiotik) a fortifikace v českém a evropském kontextu, Výroční konference platformy pro reformulace při Potravinářské komoře ČR, 2020
 • Trvalá udržitelnost při výrobě potravin z pohledu společnosti Danone, online konference k potravinám organizovaná Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s.r.o., 2020
 • Příležitosti a rizika interní komunikace v heterogenní výrobní firmě, konference In-Comms Forum, 2018
 • Jak udělat dobře PR začínající značky, seminář k public relations, Blue events, 2012