Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Daně a daňová politika

Absolvent VŠE v Praze kde nyní působí na katedře veřejných financí. Publikuje v odborných časopisech a specializuje se na problematiku daňové teorie, daňové politiky a systémy sociálního pojištění. V současnosti je také výzkumným pracovníkem Institutu pro strukturální politiku, o.p.s. a Komisařem pro zkoušky ze zdaňování pro Komoru auditorů ČR.

Publikační činnost

 • KLAZAR, Stanislav, VESELÝ, Arnošt, OCHRANA, František. An analysis of expenses for the outsourcing of policy advice on the level of the ministries of the Czech Republic. Prague Economic Papers [online]. 2015, roč. 24, č. 5, s. 581–601. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.549.
 • KOŽÍŠEK, Jan, KLAZAR, Stanislav. Analýza souladu rozpočtového určení daní v České republice a pravidel veřejné podpory – časovaná bomba veřejných financí? Český finanční a účetní časopis. 2015, roč. 10, č. 3, s. 56–79. ISSN 1802-2200.
 • BRABCOVÁ, Pavlína, KLAZAR, Stanislav. Hamlet question for the Czech municipality – Fees or Taxes. Journal of East European Science and Research. 2014, roč. V, č. 1, s. 142–149. ISSN 1338-3302.
 • MAAYTOVÁ, Alena, KLAZAR, Stanislav. Competitive Effect in Czech Hospitals. In: SEDMIHRADSKÁ, Lucie (ed.). Proceeding of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public Finance 2014. Praha, 11.04.2014 – 12.04.2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 165–171. ISBN 978-80-7478-534-4.
 • VANČUROVÁ, Alena, KLAZAR, Stanislav. Daňový systém ČR – cvičebnice – 2. díl. 12. vyd. Praha : 1. VOX a.s, 2014. 92 s. ISBN 978-80-87480-29-8.
 • NEMEC, Juraj, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, KLAZAR, Stanislav, GREGA, Matúš. Efficiency versus economy in public procurement. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 11.09.2014 – 13.09.2014. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2014, s. 1054–1063. ISBN 978-80-87990-02-5. Dostupné z: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/262-Nemec-Juraj-paper.pdf.
 • KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena. An Evaluation of Public Contracts in Teaching Hospitals in the Czech Republic in the Years from 2006 to 2011. In: JIRČÍKOVÁ, Eva, KNÁPKOVÁ, Adriana, PASTUSZKOVÁ, Eliška (ed.). Finance And The Performance Of Firms In Science, Education, And Practice – Proceedings of the 6th International Scientific Conference. Zlín, 25.04.2013 – 26.04.2013. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, s. 348–357. ISBN 978-80-7454-246-6.
 • KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena. Public Contracts in Hospitals in Czech Republic Revised. In: SOLIMAN, Khalid S. (ed.). Creating Global Competitive Economies. 2020 Vision Planning & Implementation [CD ROM]. Řím, 13.11.2013 – 14.11.2013. International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s. 602–609. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena. Veřejné zakázky v českých nemocnicích v letech 2006-2011. Zdravotnické fórum. 2013, č. prosinec, s. 2–8. ISSN 1804-9664.
 • KLAZAR, Stanislav, POTLUKA, Oto. Coalition Governments and Inflation in Central and Eastern Europe Countries. ACC Journal. 2013, roč. XIX, č. 2, s. 97–107. ISSN 1803-9782.
 • KLAZAR, Stanislav, SLINTÁKOVÁ, Barbora. How Progressive is the Czech Pension Security? Prague Economic Papers. 2012, roč. 21, č. 3, s. 309–327. ISSN 1210-0455.
 • TEPPEROVÁ, Jana, KLAZAR, Stanislav. Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 4, s. 505–522. ISSN 0032-3233.
 • VANČUROVÁ, Alena, KLAZAR, Stanislav. Daňový systém ČR – cvičebnice – 2. díl. 10. vyd. Praha : VOX, 2012. 95 s. ISBN 978-80-87480-09-0.
 • KLAZAR, Stanislav, SLINTÁKOVÁ, Barbora. Incidence Analysis of Pension Security in the Czech Republic. In: International Conference on Engineering and Business Management. Wuhan, 22.03.2011 – 24.03.2011. Wuhan : Wuhan University, 2011, s. 3456–3458. ISBN 978-1-935068-19-8.
 • (s B. Slintákovou) Analýza fiskálního dopadu státního rozpočtu České republiky [online]. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu. Praha: VŠE FFÚ, 2009. 48 s. URL: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2009/02/fiskalni_dopad.pdf.
 • (s B. Slintákovou)  Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice [online]. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu. Praha: VŠE FFÚ, 2008. 43 s. URL: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2009/02/dopad_duchodu1.pdf.
 • (s M. Zeleným) Mikrosimulační model pro analýzu dopadu daní ze spotřeby. Český finanční a účetní časopis, 2008, roč. 3, č. 3, s. 56–68. ISSN 1802-2200.Progressiveness of the VAT and Excisess in the Czech Republic: Empirical Analysis. Cavtat 11.06.2008 – 14.06.2008. In: An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entreneurship [CD-ROM]. Zagreb: University of Zagreb, 2008, s. 87. 14 s. ISBN 978-953-6025-24-4.Redistribuční efekty zdanění spotřeby. Praha 11.04.2008 – 12.04.2008. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XIII. ročník mezinárodní konference [CD-ROM]. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008, s. 14. ISBN 978-80-245-1378-2.
 • (s A. Vančurovou) Sociální a zdravotní pojištění. 2. aktual. a rozšíř. vyd. Praha: ASPI, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7357-381-2.
 • (s A. Maaytovou, Hamerníkovou aj.) Veřejné finance [CD-ROM]. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0. (Další autoři: IZÁK, Vratislav, KLAZAR, Stanislav, KREBS, Vojtěch, KUBÁTOVÁ, Květa, NAHODIL, František, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, PRŮŠA, Ladislav, SEDMIHRADSKÁ, Lucie, ŠIMÍKOVÁ, Ivana, VANČUROVÁ, Alena, WAWROSZ, Petr).
 • (s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 45–55. ISSN 0572-3043.Harberger's Output Effect and Tax Incidence Analysis. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: HANČLOVÁ, Jana (ed.). Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development-New Challenges [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 350. ISBN 978-80-248-1458-2.(s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Měření progresivity daní ze spotřeby v ČR před a po vstupu do EU. Praha 13.04.2007 – 14.04.2007. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 68. ISBN 978-80-245-1188-7.
 • (s B. Slintákovou, M. Zeleným a S. Svátkovou) Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007. 321 s. ISBN 80-7379-001-7.
 • (s A. Vančurovou) Cvičebnice Daňový systém ČR – 2.díl Pojistné sociálního pojištění. Praha: VOX, 2007. 54 s. ISBN 978-80-86324-65-4.
 • (s L. Sedmihradskou) Public Budgeting in the Czech Republic. In: ROSENBAUM, Allan, NEMEC, Juraj. Challenges and Responses for the XXI Century. Bratislava: NISPAcee, 2006, s. 353–366. ISBN 80-89013-25-2.Tax Revenue Prediction under Condition of Imperfect Control over Tax-Collecting Authority. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 3, s. 48–62. ISSN 0572-3043.
 • (s A. Vančurovou) Cvičebnice Daňový systém ČR – Pojistné sociálního pojištění – 2.díl. 2. aktual. vyd. Praha : VOX, 2006. 62 s. ISBN 80-86324-61-3.
 • (s I. Baštýřem, J. Charvátovou, T. Kozelským, L. Průšou, D. Prušvicem, J. Přibylem, A. Vančurovou, J. Vlachem a L. Vítkem) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na včeobecné zdravotní pojištění. Praha: VŠE, 2006. 80 s.
 • (s I. Baštýřem, J. Charvátovou, T. Kozelským, V. Lázňovskou, D. Prušvicem, J. Přibylem, A. Vančurovou, J. Vlachem a L. Vítkem) Porovnání výběru pojistného s daní. Praha: VŠE, 2006. 150 s.(s S. Svátkovou, B. Slintákovou a M. Zeleným) Sběr dat pro klasifikaci CZ-COICOP – analytická studie [CD-ROM]. Praha: VŠE FFÚ, 2005. 50 s.
 • (s V. Urbánkem, E. Dufkovou, V. Izákem, F. Ochranou, L. Sedmihradskou a B. Slintákovou) Veřejné finance II. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005. 179 s. ISBN 80-245-0931-8.
 • (s A. Vančurovou) Sociální a zdravotní pojištění. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 94 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-7357-102-1.(s A. Vančurovou, S. Svátkovou, L. Láchovou a B. Slintákovou) Daňový systém ČR. Cvičebnice a CD ROM [CD-ROM]. Praha: VOX, 2005. 312 s. ISBN 80-86324-56-7.
 • (s A. Vančurovou, K. Kubátovou, B. Hamerníkovou, O. Polákovou , L. Vítkem a J. Pavlem)  Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Projekt výzkumu a vývoje. Praha: VŠE, 2005. 110 s.
 • (s M. Šumpíkovou, J. Pavlem a O. Potlukou) EU Funds: Absorption of Structural Capacity and Effectiveness of Their Use, With Focus on Regional Level in the Czech Republic. In: JENEI, Gyorgy, BARABASHEV, Alexei, VAN DER BERG, Frits et al. Institutional Requirements and Problem Solving in the Public Administrations of the Enlarged European Union and its Neighbours. Bratislava: NISPAcee, 2005, s. 450–484. ISBN 80-89013-20-1.

Pedagogická činnost

 • výuka VŠ kurzu Daňová teorie a politika na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka VŠ kurzů Pojistné sociálního pojištění a Daňová teorie a politika na Vysoké škole ekonomické v Praze

Granty a členství

 • GA14-17777S - Soukromý a veřejný dluh-analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů (2014-2015, GA0/GA)
 • GAP403/11/0458 - Analýza efektivnosti veřejných zakázek (2011-2015, GA0/GA)
 • GA402/09/0283 - Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie (2009-2011, GA0/GA)
 • GA402/07/0823 - Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice (2007-2008, GA0/GA)

Konference

 • SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav. Analysis of Income Tax Relief for Housing and Its Impact on Household Indebtedness in Europe, 2004 to 2013. In: SOUKUP, Jindřich, PHAM, Thi Minh Ly, PHAN, Dao, PHUNG, Minh Tuan (ed.).Proceedings of the 2nd International Conference on Finance and Economics ICFE 2015. Ho Či Minovo Město, 04.06.2015 – 06.06.2015. Ho Či Minovo Město : Ton Duc Thang University, 2015, s. 256–264. ISBN 978-80-87990-04-9.
 • VANČUROVÁ, Alena, MAZOUCH, Petr, KLAZAR, Stanislav. Employees' and Self-employed Persons' Income Distribution in the Czech Republic: Data availability and Initial Results. In: SEDMIHRADSKÁ, Lucie (ed.). Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015 [CD ROM]. Praha, 17.04.2015 – 18.04.2015. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 279–283. ISBN 978-80-245-2094-0.
 • (s B. Slintákovou, S. Svátkovou a M. Zeleným) Distributional Impact of the Consumption Taxes Rates Harmonisation. A Case for the Czech Republic. Paphos-Cyprus 28.08.2006 – 31.08.2006. In: Public Finance: Fifty years of the second best and beyond. Paphos: The 62nd Congress of the IIPF, 2006, s. 53.
 • (s B. Slintákovou, S. Svátkovou a M. Zeleným) Distributional Impact of the Value Added Tax Rates Harmonisation. A Case for the Czech Republic. Praha 25.11.2006. In: Česká společnost ekonomická – IV.výroční konference. Praha: Česká společnost ekonomická, 2006, s. 1–36.
 • (s B. Slintákovou, S. Svátkovou a M. Zeleným) How much taxed are expenditures of the Czech households?Possibilities of analysis of taxes on consumption in the Czech Republic using the microsimulation technique. Trutnov 30.08.2006 – 03.09.2006. In: AMSE 2006 [CD-ROM]. Praha: KSTP VŠE, 2006, s. 1–7.
 • (s B. Slintákovou a M. Zeleným) Analýza dopadu daní ze spotřeby v ČR. Praha 07.04.2006 – 08.04.2006. In: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance [CD-ROM]. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 39. ISBN 80-245-1032-4.
 • Analýza dopadů zdanění v modelu všeobecné rovnováhy – empirická analýza. Herľany 20.10.2005 – 21.10.2005. In: Financie, bankovnictvo, investovanie – 1.medzinárodná vedecká konferencia mladych vedcov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2005. 8 s. ISBN 80-8073-355-4.
 • Dopad daní v modelech všeobecné rovnováhy. Praha 08.04.2005 – 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha: VŠE, 2005, s. 23. ISBN 80-245-0862-1.
 • Dopad reformy nepřímých daní na ceny vstupů. Bratislava 30.06.2005. In: HASPROVÁ, Mária, ŽÁK, Štefan (ed.). Mladý ekonom 2005 – Znalostná ekonomika – piliere, ciele, stratégie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2005, s. 34–38. ISBN 80-89202-05-5.
 • (s L. Sedmihradskou) Public Budgeting in Czech republic. Moskva 19.05.2005 – 21.05.2005. In: Democratic Governance for the XXI Century: Challanges and Responses in CEE Countries [CD-ROM]. Moskva: NISPAcee, 2005, s. N. ISBN 80-89013-21-X.