Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Politologie a mezinárodní vztahy, Právní prostředí a společnost, Právo EU, European Integration - Past and Future, Marketing and Management of European institutions

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1980) a Policejní akademie České republiky (2017).  V letech 1990 – začal pracovat jako poradce předsedy  vlády pro problematiku lidských práv, restitucí a vztahů mezi státem a církvemi, následně zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.  

Publikační činnost

 • SVOBODA, Cyril. Bezpečnostní politika České republiky v mezinárodním kontextu. Praha, Policejní akademie, 2020. ISBN 978-80-7251-507-3.
 • Mastný, Václav, Cyril Svoboda, Jiří Víšek a kol. Aktuální výzvy ve světle globálního bezpečnostního prostředí. 1. vyd. Praha, Policejní akademie, 2018. ISBN 978-7251-479-3.
 • SVOBODA, Cyril. Právní zajištění bezpečnosti České republiky. Praha, Policejní akademie, 2018.
 • Svoboda, Cyril. Česká republika v mezinárodních organizacích zajišťujících mezinárodní mír a bezpečnost. In: Schelle, Karel, Jaromír Tauchen. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. Svazek D - J. Plzeň, Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-587-6.
 • Svoboda, C., Hoda, D. Právo EU. Praha, VŠEM, 2016. ISBN 978-80-87839-5.
 • Brezina, P., Svoboda, C. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha, VŠEM, 2015. ISBN 978-80-87839-62-1.
 • Zákon o mimosoudních rehabilitacích v otázkách a odpovědích“
 • „ČR Komentáře k Ústavě České republiky a učebnice ústavního práva na PF UK“, spoluautor
 • odborné studie z oblasti legislativy a zahraniční politiky

Pedagogická činnost

 • Výuka VŠ kurzů Základy práva na Vysoké škole ekonomie a managementu