Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Pavel Kovařík

Ing. Pavel Kovařík

Praktické aplikace

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obory Informační management a Ekonomika a řízení průmyslového podniku.

V minulosti pracoval ve vrcholných manažerských pozicích, kde se zabýval finančním řízením organizace, systémy controllingu a reportingu, procesy nákupu, logistiky a managementem kvality. Působil současně také v pozici představitele managementu pro integrovaný systém řízení.

V současné době se zaměřuje na lektorování, poradenství a mentorování v oblastech finančního řízení a ekonomiky podniku, zlepšování systému řízení organizace. Působí rovněž jako externí auditor při auditech systémů řízení zaměřených na řízení kvality (ISO 9001) a řízení bezpečnosti informací (ISO 27001).

Publikační činnost

Skripta učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Systémy řízení, 2. Aktualizované vydání, 2021, ISBN: 978-80-87839-88-1

Skripta učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Manažerská ekonomika, 2. Aktualizované vydání, 2021, ISBN: 978-80-88330-11-0

Skripta učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Systémy řízení, 2017, ISBN: 978-80-87839-88-01.

Skripta učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Manažerská ekonomika, 2015, ISBN: 978-80-87839-56-0.

Skripta učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Manažerský controlling, 2. doplněné vydání, 2014, ISBN: 978-80-87839-36-2.

Učební texty Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Manažerský controlling, 2013, ISBN: 978-80-87839-03-4

Pedagogická činnost

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Praktické aplikace

1. Finanční řízení v praxi
2. Business plán – finanční plánování

Granty a členství

 • Česká asociace pro finanční řízení CAFIN
 • Česká společnost pro jakost

Konference

 • Řízení firemní výkonnosti v roce 2020 (Praha: 26.03.2015, Česká asociace pro finanční řízení CAFIN)