Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Prorektorka

Ekonomika podniku I a II

Vystudovala magisterský obor Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, poté absolvovala doktorské studium na Univerzitě Pardubice v oboru Řízení a ekonomika podniku. V roce 2005 získala titul docent na STU v Bratislavě (obor Průmyslové inženýrství a management). V současné době pracuje na Univerzitě Pardubice a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Na obou pracovištích zastává pozici docenta. Vyučuje předměty Ekonomika podniku, Účetnictví a Controlling. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje. V této oblasti byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou různých vědecko-výzkumných projektů, které byly spolufinancovány Grantovou agenturou ČR a Ministerstvem životního prostředí. Je autorkou, resp. spoluautorkou celé řady odborných článků a kapitol v monografiích. 

Publikační činnost v letech 2011 - 2015

Články v časopisech:

 • Hyršlová, J., Kubáňková, M. Reporting udržitelného rozvoje – Historie a perspektivy. Ekonomika a management, 3, 2015. ISSN 1802-8934 (Online). 
 • Hyršlová, J., Špaček, M., Souček, I. Balanced Scorecard – vývoj koncepce a možnosti využití. Chemagazín, 6, 2015, 46-51. ISSN 1210-7409. 
 • Špaček, M., Hyršlová, J., Souček, I. Podniky chemického a farmaceutického průmyslu ČR z pohledu českých kapitálových trhů. Chemagazín, 2, 2015, 32-37. ISSN 1210-7409. 
 • Souček, I., Špaček, M., Hyršlová, J. Vertikální/horizontální integrace v chemickém průmyslu. Chemagazín, 1, 2015, 34-37. ISSN 1210-7409. 
 • Hyršlová, J., Vnoučková, L., Hájek, M. Koncepce udržitelného rozvoje a konkurenceschopnost podniků chemického průmyslu. Chemické listy, 2015, 4, 319-326. ISSN 0009-2770. 
 • Vnoučková, L., Hyršlová, J., Tomšík, P. How Does Implementation of Environmental Management System Contribute to Corporate Sustainability Management. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, 62, 6, 1499-1508. ISSN 1211-8516. 
 • Kubáňková, M., Hyršlová, J. Life Cycle Perspective of R&D Investment Management: Case Study Approach. European Financial and Accounting Journal, 2014, 9, 3, 4-24. ISSN 1802 – 2197. 
 • Hyršlová, J., Špaček, M., Souček, I. Lidský kapitál a proces učení – zdroj konkurenční výhody? Chemagazín, 5, 2014, 52-57. ISSN 1210-7409. 
 • Souček, I., Špaček, M., Hyršlová, J. Podnikatelský plán – základní podmínka úspěšného řízení podniku. Chemagazín, 4, 2014, 43-46. ISSN 1210-7409. 
 • Souček, I., Hyršlová, J., Špaček, M. Příprava strategického plánu jako základ pro udržitelné podnikání a udržitelný rozvoj. Chemagazín, 3, 2014, 36-40. ISSN 1210-7409. 
 • Špaček, M., Hyršlová, J., Souček, I. Krizový management v chemickém průmyslu. Chemagazín, 2014, 1, 38-41. ISSN 1210-7409. 
 • Adžič, S., Hyršlová, J. Poprojektové přezkoumání jako podpůrný nástroj efektivního řízení investičního procesu. Chemagazín, 1, 2013, 26 - 28. ISSN 1210-7409. 
 • Souček, I., Špaček, M., Hyršlová, J. Řízení procesu údržby v chemickém průmyslu. Chemagazín, 2, 2013, 56 - 59. ISSN 1210-7409. 
 • Špaček, M., Hyršlová, J., Souček, I. Řízení rizik v chemickém průmyslu – koncept a principy. Chemagazín, 3, 2013, 39 – 42. ISSN 1210-7409. 
 • Hyršlová, J., Špaček, M., Souček, I. Manažersky efektivní řízení materiálových toků jako nástroj prosperity a tvorby konkurenční výhody. Chemagazín, 5, 2013, 36-41. ISSN 1210-7409. 
 • Špaček, M., Hyršlová, J., Souček, I. Strukturální analýza odvětví chemického průmyslu. Chemagazín, 2012, XXII, 3, 39 – 43. ISSN 1210 – 7409. 
 • Souček, I., Špaček, M., Hyršlová, J. Business a Competitive Intelligence jako nástroje podpory strategického rozhodování. Chemagazín, 2012, XXII, 2, 50 – 53. ISSN 1210 – 7409. 
 • Špaček, M., Souček, I., Hyršlová, J. Benchmarkingové hodnocení – nástroj řízení výkonnosti chemických a rafinérských společností. Chemagazín, 2012, XXII, 1, 24 – 27. ISSN 1210 – 7409. 
 • Hyršlová, J., Špaček, M., Souček, I. Systémy managementu kvality jako součást podnikového managementu. Chemagazín, 2011, XXI, 6, 20 – 23. ISSN 1210 – 7409. 
 • Hyršlová, J., Vágner, M., Palásek, J. Material Flow Cost Accounting (MFCA) – Tool for the Optimization of Corporate Production Processes. Journal of Business, Management and Education, 2011, 9, 1, 5 - 18. ISSN 1648-7788 print / ISSN 1822-4180 online. 

Příspěvky ve sbornících z konferencí:

 • Antonová, B., Hyršlová, J., Drahotský, I. Highway infrastructure in the Czech Republic and its influence on GDP growth rate. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015: Conference Proceedings: Book 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism: Volume III. Albena, Bulgaria: SGEM 2015, 2015, s. 357-364. 
 • Kubáňková, M., Hyršlová, J., Becková, H. Indicator systems for measuring and monitoring sustainability of transport. In Löster, T., Pavelka, T. (eds.) The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings: September 10-12, 2015, Prague, Czech Republic. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 872-881. ISBN 978-80-87990-06-3. 
 • Hyršlová, J., Becková, H., Kubáňková, M. Sustainability accounting: brief history and perspectives. In Löster, T., Pavelka, T. (eds.) The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings: September 10-12, 2015, Prague, Czech Republic. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2015, s. 607-616. ISBN 978-80-87990-06-3. 
 • Hyršlová, J. Sustainability reporting – a review of trends and situation in CR. In The 8th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Slaný, Melandrium, 2014, 497-506. ISBN 978-80-87990-02-5. 
 • Hyršlová, J., Hájek, M., Rajdlová, G. Benefits of environmental management systems in the Czech Republic. In Hřebíček, J., Schimak, G., Rizzoli, A., Kubásek, M. (ed.) Environmental Software Systems. Fostering Sharing Information. Springer, 2013. 
 • Hyršlová, J., Špaček, M. Czech chemical industry in the perspective of ongoing crisis. In The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Slaný, Melandrium, 2013, 474-486. ISBN 978-80-86175-87-4. 
 • Hyršlová, J. Usage of management systems in the Czech Republic. In The 6th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Slaný, Melandrium, 2012, 460 – 469. ISBN 978-80-86175-86-7. 

Pedagogická činnost

 • Univerzita Pardubice: Environmentální management, Účetnictví I, Účetnictví II, Controlling
 • Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze: Ekonomika podniku, Účetnictví a finance

Granty a členství

 • Grantový projekt MŠMT Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (1M0524), 2009-2011, členka řešitelského týmu
 • Grantový projekt GAČR Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni, 2006 – 2007, spoluřešitelka
 • Grantový projekt GAČR Informace o environmentálních nákladech pro environmentální management, 2002 – 2004, spoluřešitelka
 • Projekt výzkumu a vývoje MŽP ČR Aplikace environmentálního účetnictví na mikroekonomické a makroekonomické úrovni v podmínkách ČR, 2004 – 2005, členka řešitelského týmu
 • Projekt výzkumu a vývoje MŽP ČR Zodpovědná péče o vybrané výrobky – model ověřený v chemickém průmyslu, 2004 – 2005, členka řešitelského týmu
 • Odborné studie pro Ministerstvo místního rozvoje ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Český ekologický ústav, 1994 – 2008, řešitelka
 • Rozvojové projekty FRVŠ, 1999, 2001, 2004, řešitelka
 • Členka vědecké rady nakladatelství a vydavatelství MELANDRIUM

Konference 

 • 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015, Albena, Bulgaria, 2015. 
 • 9th International Days of Statistics and Economics, Praha, Česká republika, 2015. 
 • 8th International Days of Statistics and Economics, Praha, Česká republika, 2014. 
 • 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Česká republika, 2013. 
 • 6th International Days of Statistics and Economics, Praha, Česká republika, 2012.