Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetnictví a finance

Absolventka Západočeské Univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické. Profesní zaměření v oblasti finančního účetnictví, mezinárodních standardů finančního výkaznictví, účetních informačních systémů a daňového systému ČR.

 

Pedagogická činnost

  • Vysoká škola ekonomie a managementu – Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetnictví na PC, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví.
  • ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, katedra financí a účetnictví – Účetnictví I, Účetnictví II, Účetní informační systém, Účetní systém, Mezinárodní účetní standardy, SAP