Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS.

Veřejné finance, Daně a daňová teorie

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, fakulty spojovací, obor velitelsko-štábní. Na Technické univerzitě v Liberci absolvoval doplňující pedagogické studium. Absolvent Vyšší odborné školy TRIVIS, obor krizové řízení. Doktorské studium absolvoval na České zemědělské univerzitě v Praze, provozně-ekonomické fakultě ve studijním oboru Ekonomika a management se zaměřením Podniková a odvětvová ekonomika. Je zástupcem autorizované osoby (zkušebním komisařem) pro různé profesní kvalifikace akreditované MŠMT, MPO, MPSV, MV ČR. Má více jak desetileté zkušenosti s pořádáním rekvalifikačních kurzů. Je testerem ECDL pro úroveň CORE i ADVANCED. Specializuje se na oblast krizového řízení.

Publikační činnost

 • ŘÍHA, SIEGER, HRUŠKA: Navigace, Praha 2009, ISBN 978-80-87103-20-3.
 • ŘÍHA, PIKOLA: Ordinace praktického lékaře (pro dospělé), Praha 2010, ISBN 978-80-87103-27-2.
 • PIKOLA, ŘÍHA: Služby sociální péče v domovech pro seniory, Praha 2010, ISBN 978-80-87103-29-6.
 • ŘÍHA, MAŘÍK, SIEGER: GMDSS - Long Range Certificate, Praha 2008, ISBN: 978-80-87103-08-1-
 • MIKA, ŘÍHA: Ochrana obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného ničení. Praha 2011, ISBN 978-80-87103-31-9.
 • KROUPA, ŘÍHA: Ochrana obyvatelstva. Praha 2006, ISBN: 80-86795-14-4.
 • KROUPA, ŘÍHA: Integrovaný záchranný systém. Praha 2011, 4té vydání, ISBN: 978-80-87103-35-7.
 • KROUPA, ŘÍHA: Průmyslové havárie. Praha 2010, 2. vydání, ISBN: 978-80-86795-87-4.
 • ŘÍHA, CHALOUPKA: Ochrana životního prostředí. Praha 1010, 2. vydání, ISBN 978-80-87103-30-2.
 • ŘÍHA: Živelní pohromy. Praha 2011, 2. vydání, ISBN 978-80-87103-32-6.
 • ŘÍHA, KOCFELDA, MAŘÍK: Vůdce rekreačního plavidla. Praha 2015, 12té vydání, ISBN: 978-80-87103-43-2.

Pedagogická činnost

 • East European Soukromá SOŠ a SOU BEAN s.r.o.
 • TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola Prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o.
 • PB - Vyšší odborná škola a střední škola managementu s.r.o.
 • Námořní akademie České republiky s.r.o.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

Granty a členství

 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Konference

 • Historie a současnost chemických zbraní, Univerzita T. Bati ve Zlíně, 2015
 • Koncepce ochrany obyvatelstva, strategické cíle a priority, Institut ochrany obyvatelstva MV ČR Lázně Bohdaneč, 2014
 • Agrární perspektivy, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008-2013