Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D.

Praktické aplikace

Absolvent Technické fakulty ČZU v Praze v oboru obchod a podnikání s technikou magisterského studijního programu a marketingu strojů a technických systémů v doktorském studijním programu. Habilitační řízení ukončil v roce 2017 v oboru Zemědělská chemie. Zabývá se problematikou surovinových zdrojů ve všech aspektech od procesu těžby či výroby, přes kvalitativní parametry až po zhodnocení environmentální, legislativní, ekonomické a politické.

Publikační činnost

 • HÖNIG, V. - PEXA, M. - MAŘÍK, J. - LINHAR, Z. - ZEMAN, P. Biobutanol Standardizing Waste Cooking Oil as a Biofuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2017, roč. 26, č. 1. ISSN 1230-1485. IN PRESS.
 • HÖNIG, V. - SMRČKA, L. Impact of bioethanol on parameters of diesel fuel. Listy cukrovatnické a řepařské, 2016, 132(1), p. 29-32. ISSN: 1210-3306.
 • PEXA, M. - ČEDÍK, J. - HÖNIG, V. - PRAŽAN, R. Lignocellulosic Biobutanol as Fuel for Diesel Engines, BioResources, 2016, 11(3), p. 6006-3016.
 • HÖNIG, V. – PEXA, M. – LINHART, Z. Biobutanol Standardizing Biodiesel from Waste Animal Fat. Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24(6), p. 2433–2439. ISBN: 1230-1485.
 • MAŘÍK, J. – PEXA, M. – KOTEK, M. – HÖNIG, V. Comparison of the effect of gasoline - ethanol E85 - butanol on the performance and emission characteristics of the engine Saab 9-5 2.3 l turbo. Agronomy Research, 2014, 12(2), p. 359–366. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – MIHOLOVÁ, D. – ORSÁK, M. Measurement of Wear Metals in Engine Oils by Atomic Absorption Spectrometry Method. Manufacturing Technology, 2014, 14(3), p. 317–322. ISSN: 1213-2489.
 • ŠMIDRKAL, J. – FILIP, V. – BĚLOHLAV, Z. – ZÁMOSTNÝ, P. – HÖNIG, V. Current state and prospects of utilization of vegetable oils. Chemické listy, 2008, 102(11), p. 984– 991. ISSN: 0009-2770.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Economic analyse of using bioethanol in positive ignition engine. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, 125(3), p. 101-103. ISSN: 1210–3306.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Life cycle assessment of fossil fuels and bioethanol. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, 125(11), p. 320-323. ISSN: 1210–3306.
 • HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. Ethanol utilization in the compression ignition engines. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, 125(1), p. 24-27. ISSN: 1210–3306.
 • MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. The ecological potential evaluation of fuel E85. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, 125(5), p. 180-184. ISSN: 1210–3306.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – CINDR, M. Technologies in second-generation biofuel production. Chemické listy, 2010, 104(8), p. 784-790. ISSN: 0009–2770.
 • HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. The influence of Three Way Catalyst on harmful emission production. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2010, 15(2), p. 103-107. ISSN: 1361–9209.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Use of Bioethanol in Combustion Engines. Chemické listy, 2011, 105(2), p. 122-128. ISSN: 0009–2770.
 • HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. Bioethanol as a future inspiration. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, 124(7), p. 203-206. ISSN: 1210-3306.
 • HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Applications of NRTC cycle to determine a different fuel consumption and harmful emissions caused by changes of engine's technical conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc, 2008, 40(4), p. 63–65. ISSN: 1507-2711.
 • HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. Use of the Vehicle Movement Model to Determination of Economic and Environmental Impacts Caused by Separate Vehicle. 2009, Eksploatacja i niezawodnosc, Maintenence and Reliability, 41(1); p. 70-73. ISSN: 1507–2711.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Utilization and support of biofuels in the Kingdom of Sweden. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, 126(3), p. 110–112. ISSN: 1210-3306.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. Bioethanol production. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, 126(7), p. 267–270. ISSN: 1210-3306.
 • SMRČKA, L. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Where is the future of sugar industry in the Czech Republic. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, 128(5), p. 193–197. ISSN: 1210-3306.
 • HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. Possibilities of using vegetable oil to power diesel engines as well as their impact on engine oil. Agronomy Research, 2014, 12(2), p. 323–332. ISSN: 1406-894X.  
 • HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – HORNÍČKOVÁ, Š. Application of Discriminant Analysis in Monitoring the Wear Particles in the Engine Oil. Manufacturing Technology, 2014, 14(3), p. 322–326. ISSN: 1213-2489. 
 • HÖNIG, V. – KOTEK, M. – MAŘÍK, J. Use of butanol as a fuel for internal combustion engines. Agronomy Research, 2014, 12(2), p. 333–340. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – TÁBORSKÝ, J. The analysis of the influence of biobutanol and bioethanol mixture with ethers on the vapour pressure of gasoline. Agronomy Research, 2015, 13(2), p. 550–557. ISSN: 1406-894X.
 • ČEDÍK, J. – PEXA. M. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN K. Influence of butanol and FAME blends on operational characteristics of compression ignition engine. Agronomy Research, 2015, 13(2), p. 541–549. ISSN: 1406-894X.
 • PEXA, M. – ČEDÍK, J. – MAŘÍK, J. – HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – KUBÍN, K. Comparison of the operating characteristics of the internal combustion engine using rapeseed oil methyl ester and hydrogenated oil. Agronomy Research, 2015, 13(2), p. 613–620. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – PEXA, M. – LINHART, Z. The distillation characteristics of automotive gasoline containing biobutanol, bioethanol and the influence of the oxygenates. Agronomy Research, 2015, 13(2), p. 558–567. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – LINHART, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MAŘÍK, J. Determination of the phase separation temperature and the water solubility in the mixtures of gasoline with biobutanol and bioethanol. Agronomy Research, 2015, 13(2), p. 568–576. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – SMRČKA, L. – ILVES, R. – KÜÜT, A. Adding biobutanol to diesel fuel and impact on fuel blend parameters. Agronomy Research, 2015, 13(5), p. 1227–1233. ISSN: 1406-894X.
 • KÜÜT, A. – ILVES, R. – HÖNIG, V. – VLASOV, A. – OLT, J. The impact of bioethanol on two-stroke engine work details and exhaust emission. Agronomy Research, 2015, 13(5), p. 1241–1252. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. – TÁBORSKÝ, J. – ORSÁK, M. – ILVES, R. Using gas chromatography to determine the amount of alcohols in diesel fuels. Agronomy Research, 2015, 13(5), p. 1234–1240. ISSN: 1406-894X.
 • HÖNIG, V. Morphological classification of nonferrous wear particles in engine oil using pherrographical method. Manufacturing Technology, 2015, 15(4), p. 530–534. ISSN: 1213-2489.
 • HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Effect of gasoline contamination on the quality of arctic diesel fuel. Agronomy Research, 2016, 14(2), p. 400–406. ISSN 1406-894X.
 • PAVLŮ. J. – HÖNIG, V. – ALEŠ, Z. – CHOTĚBORSKÝ, R. Tribodiagnostic analysis of motor oil after failure of turbocharger of combustion engine. Manufacturing technology, 2016, 16(5), p. 1115–1122. ISSN: 1213–2489.
 • HÖNIG, V. – ORSÁK, M. Wear of Engine Oils Using Gaseous Fuels. Manufacturing technology, 2016, 16(5), p. 923–927. ISSN: 1213–2489.
 • HÖNIG, V. – STROUHAL, J. – LINHART, Z. Biodiesel from Waste Animal Fat: Efficient Fuel of the Future? International Advances in Economic Research, 2016, 22(3), p. 2. ISSN 1083 – 0898.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. Economic analysis of using biofuels in conditions of the Czech Republic. Ekonomická revue, 2009, 12(2), p. 61–68. ISSN: 1212-3951.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – ŠTĚRBA, P. – MILER, P. – HÖNIG, V. Economic analyse of using rapeseed methyl ester (RME) in compression ignition engine. Agritech Science, 2009, 3(2), p. 1–6. ISSN: 1802-8942.
 • HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. Mathematic model of the vehicle movement. Jemná mechanika a optika, 2009, 54(3), p. 72–74. ISSN: 0447-6441.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – ŠTĚRBA, P. The alternative method of measurement specific fuel consumption combustion engine. Agritech Science, 2009, 3(3), p. 1–6. ISSN: 1802-8942.
 • HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. Problems of biofuels usage in applications for diesel engines and their emission analysis. Jemná mechanika a optika, 2009, 54(11), p. 333–338. ISSN: 0447-6441.
 • HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – SCHWARZKOPF, M. The three way catalyst impact on production of harmful emission. Doprava, 2009, 51(1), p. 27–29. ISSN: 0012-5520.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Well-to-Wheels analysis of engine fuels and electro mobile. Doprava, 2009, 51(5), p. 20–23. ISSN: 0012-5520.
 • HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Evaluation of environmental contribution addition of ethanol into diesel. Doprava, 2009, 51(3), p. 22–24. ISSN: 0012-5520.
 • HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – KRUPIČKA, J. Harmful emission analysis of diesel engine when seed oil is used. Chemagazín, 2010, 20(1), p. 18–20. ISSN: 1210-7409.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V. – SCHWARZKOPF, M. Mathematical model of engine characteristics updating. Jemná mechanika a optika, 2010, 55(6), p. 174–177. ISSN: 0447-6441.
 • HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of hydrotreated vegetable oil with biobutanol for applications in diesel engines. Proceedings of 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava (2015), Latvia, p. 324–329.
 • HÖNIG, V. – TÁTBORSKÝ, J. – LINHART, Z. Determination of n-butanol and isobutanol in gasoline using gas chromatography (GC-FID). Proceedings of 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava (2015), Latvia, p. 313–318.
 • HÖNIG, V. – LINHART, Z. – ORSÁK, M. Use of blend of FAME from animal fats with biobutanol as fuel in diesel engines. Proceedings of 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. Jelgava (2015), Latvia, p. 319–323.
 • LINHART, Z., – HÖNIG, V. Break Even Point in Circular Economy of Biofuels. In Agrarian prospects XXIII: collection of papers of international scientific conference: Prague, 16th - 17th September 2014.
 • HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HROMÁDKO, J. Analysis of the Distillation Curves of Mixtures of BioButanol with Gasoline.  In Advanced Materials Research 30.07.2014, China, Kunming: 2014. p. 25–28.
 • HÖNIG, V. – ORSÁK, M. – HORNÍČKOVÁ, Š. Analysis of the Effects of BioButanol and BioEthanol on the Vapour Pressure Gasoline.  In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, China, Kunming.: Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. p. 1411–1414.
 • HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – ORSÁK, M. Monitoring of Wear Particles During Running-in Diesel Engines of Tractors.  In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, China, Kunming.: Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. p. 1206–1209.
 • LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols.  In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, China, Kunming.: Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. p. 370–373.
 • LINHART, Z., – HÖNIG, V. Community Cludes: Investment and Products. In Agrarian prospects XXV: collection of papers of international scientific conference: Prague, 14th -16th September 2015.
 • HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – HÖNIG, V.: Special combustion engines; Praha 2011; CULS in Prague, ISBN: 978-80-213-2168-7, 152 s. in Czech
 • HÖNIG, V.: Experiments of Fuels and Lubricants. 2013, CULS in Prague, ISBN 978-80-213-2384-1, 107 s. in Czech
 • HÖNIG, V. – HORNÍČKOVÁ, Š.: Workbook of Chemistry. 2014, CULS in Prague, 84 s. ISBN: 978-80-213-2510-4. in Czech
 • HÖNIG, V. Fuels and Lubricants. 2013, CD, CULS in Prague, ISBN 978-80-213-2432-9, 564 s. in Czech
  HROMÁDKO, J. – HROMÁDKO, J. – HÖNIG, V. – MILER, P. Combustion Engines. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 296s. ISBN 978-80-247-3475-0. in Czech

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Praktické aplikace
 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů/Technická fakulta „Chemie“
 • ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů/Technická fakulta „Paliva a maziva“
 • VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská „Získávání a zpracování surovin“
 • VŠEM „Surovinová ekonomika“

Granty a členství

 • od 2015 CIGA - Využití butanolu ve spalovacích motorech generátorů
  Cíl projektu - zlepšení ekologie a ekonomiky provozu spalovacích motorů
 • 2013–2014 Technologická agentura České republiky - Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
  Cíl projektu - zlepšení konkurenceschopnosti českých podniků