Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

JUDr. Jan Dvořák

JUDr. Jan Dvořák

Praktické aplikace

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 2011. V roce 2017 na téže fakultě vykonal státní rigorózní zkoušku ve specializaci Trestní právo. V současnosti studuje doktorský studijní program na Policejní akademii České republiky v Praze, obor Bezpečnostní management a kriminalistika.

Od roku 2011 působí ve státní správě.

V publikační činnosti se zaměřuje na trestní právo a správní právo. Je autorem příručky pro žadatele o zbrojní průkaz (2017) a spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (2018).