Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

JUDr. Jan Dvořák, LL.M., MBA

JUDr. Jan Dvořák, LL.M., MBA

Trestní právo

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 2011. Na téže fakultě absolvoval rigorózní zkoušku ve specializaci trestní právo (2017) a program LL.M. v obchodním právu (2021). Je doktorským studentem Policejní akademie České republiky v Praze. V publikační činnosti se zaměřuje na trestní právo a správní právo. Je autorem příručky pro žadatele o zbrojní průkaz (2. vyd., 2021) a spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (2018) a komentáře k zákonu o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR (2021)."