Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Tomáš Kremr

Ing. Tomáš Kremr

Praktické aplikace

Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, obor mezinárodní obchod, vedlejší specializace diplomacie. V rámci studia na VŠE roční pobyt na Raijksunivestitait centrum v Antverpách, Belgie. V roce 2015 studoval dvousementrální kurz: Doplňující pedagogické vzdělávání pro ekonomy. Od roku 2016 doktorand na Národohospodářské fakultě VŠE, katedra hospodářských dějin.
Od roku 1995 zaměstnán na vysokých manažerských pozicích v několika nadnárodních firmách (Mars, Danone, Pepsi, Partner in Petfood). Specializace: obchodní/prodejní oddělení a vedení týmů.

Publikace

  • Únik Rakouska ke svobodě po roce 1945, Dvacáté století – The Twentieth Century [online]. 2017, roč. 9, č. 2, s. 42–54. eISSN 2336-6656. ISSN 1803-750X.
  • Pokus o regionální politiku v období mezi válkami na příkladu Hlučínska a Štýrska, The Twentieth Century [online]. 2019, roč. 11, č. 1,. eISSN 2336-6656. ISSN 1803-750X.

Pedagogická činnost

  • VŠE – Hospodářské dějiny – cvičení roky 2016, 2017, 2018

Granty a členství

  • Interní Grant VŠE – problémy makroekonomického plánování – článek: Management of the Austrian State Economy in the Mid-Twentieth Century