Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

Ing. Radka Pešková, Ph.D.

Praktické aplikace

Finanční řízení v praxi firem

Aktuálně působí na pozici Vedoucí odštěpných závodů LNaP, a.s. a ekonomicko-organizační náměstkyně. Její profesní dráha zahrnuje více než 20 let praxe v ekonomickém a technickém managementu se specializací na finanční management, a to v rámci veřejných i privátních subjektů. Současně s touto činností se dloudobě věnuje lektorské činnosti a publikačním aktivitám.

 

Pedagogická činnost

 • od 2019 - VŠEM - lektor, praktické aplikace
 • 2018 - Finanční řízení ve veřejné správě - Rozvoj systému řízení kvality a vzdělávání zaměstnanců MÚ Milovice
 • 2016 - dosud - Lektor Circle Education, s.r.o. Finanční analýza ve veřejné správě, Praha
 • 2010-2013 - VŠEM - lektor, skripta Finanční analýza

Granty a členství

 • Nejsem na to sám - projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Projekt realizuje Královéhradecký kraj. www.kr-kralovehradecky.cz, http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Text brožury zpracovala: Ing. Radka Pešková, Ph.D., Mgr. Jana Rotková, Ph.D. - "SCITUS, o.s.", 2012.
 • Revitalizace a modernizace LNaP, a.s. - Etapa I. - Restrukturalizace, Etapa II. - Bussines Plan. Zpracováno pro LNap, a.s. a zároveň předloženo do soutěže Bezpečná nemocnice, Jihlava, 7. únor 2019. Účast v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, Kraj Vysočina ve spolupráci se SAK, o.p.s., Johnson&Johnson, s.r.o. a Českou asociací sester, z.s.

Konference

 • Pešková, R.: Key performance Indicators of management in the Czech Health Care, VSERS, Konrad-Adenauer-Stiftung conference Udržitelný rozvoj IX - Evropa svobody, bezpečnosti a práva, České Budějovice 2018, ISBN 978-80-7556-038-4 /ISSN 2533-6223/.
 • Pešková, R.: Business Strategy as an Instrument of growing Efficiency, 9. Bienální konference ČSE, ČSE Praha 2016, Session 2 - Business.
 • Pešková, R.: Obchodní růst a CFO tak trochu jinak, CFO Forum, Praha 2014 (15. 5. - 16. 5. 2014), blok BUSINESS: OBCHODNÍ RŮST A CFO.
 • Pešková, R.: Accounting in the municipal non-profit organizations, conference IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague. Prague 2013. ISBN 978-80-87658-07-9. (CD-ROM)
 • Pešková, R.: Finanční strategie zdravotnictví v České republice, konference Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti, BIVŠ a.s. Praha 2012. ISBN 978-80-7265-224-2.
 • Pešková, R., Švejdová, K.: Management výkonnosti zdravotnických zařízení v České republice, Sborník z mezinárodní vědecké konference Výkonnosť organizácie 2011 Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad 2011, ISBN 978-80-970458-3-8.
 • Pešková, R.: Výkonnost organizací jako garance jejich bezpečnosti. Sborník z 2. mezinárodní Slovensko-české konference "Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti" (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia)., Praha 2010, ISBN 978-80-86744-84-1.
 • Pešková, R.: Ekonomická predikce a příležitosti českých škol v době ekonomické krize. Sborník z konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi", Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • Pešková, R.: Ekonomika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", Praha, 2008. ISBN 978-80-86744-78-0.

Publikační činnost

 • Pešková, R.: Key performance Indicators of management in the Czech Health Care, VSERS, Konrad-Adenauer-Stiftung coference Udržitelný rozvoj IX - Evropa svobody, bezpečnosti a práva, České Budějovice 2018, ISBN 978-80-7556-038-4 /ISSN 2533-6223/.
 • Pešková, R.: Business Strategy as an Instrument of growing Efficiency, 9. Bienální konference ČSE, ČSE Praha 2016, Session 2 - Business.
 • Pešková, R.: Obchodní růst a CFO tak trochu jinak, CFO Forum, Praha 2014 (15. 5. - 16. 5. 2014), blok BUSINESS: OBCHODNÍ RŮST A CFO.
 • Pešková, R.: Accounting in the municipal non-profit organizations, conference IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague. Prague 2013. ISBN 978-80-87658-07-9. (CD-ROM)
 • Pešková, R.: Finanční strategie zdravotnictví v České republice, konference Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti, BIVŠ a.s. Praha 2012. ISBN 978-80-7265-224-2.
 • Pešková, R., Švejdová, K.: Management výkonnosti zdravotnických zařízení v České republice, Sborník z mezinárodní vědecké konference Výkonnosť organizácie 2011 Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, Poprad 2011, ISBN 978-80-970458-3-8.
 • Pešková, R.: Výkonnost organizací jako garance jejich bezpečnosti. Sborník z 2. mezinárodní Slovensko-české konference "Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti" (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia)., Praha 2010, ISBN 978-80-86744-84-1.
 • Pešková, R.: Ekonomická predikce a příležitosti českých škol v době ekonomické krize. Sborník z konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi", Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 • Pešková, R.: Ekonomika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference "E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením", Praha, 2008. ISBN 978-80-86744-78-0.

Články, publikace, skripta

 • Pešková, R.: Výkonnostní indikátory aplikované na lázeňské zařízení v ČR, Czech Hospitality and Tourism Papers, Hotelnictví, lázeňství, turismus 15/2012 ročník VIII, Vysoká škola hotelová v Praze, Praha 2012, ISSN 1801-1535.
 • Pešková, R., Benedikt, J.: Finanční a ekonomická stabilita jako garance kvality a bezpečí pacienta ve zdravotnickém zařízení, zdravotnické noviny, č. 51/52, vydáno 2011, ISSN 1214-7664.
 • Pešková, R., Jindřichovská, I., Funková, I., Nesládková, E.: Efficiency Management of the Czech Health Care, ACC Journal XVII, 3/2011, p. 64-75, Technická univerzita v Liberci 2011, ISSN 1803-9782.
 • PEšková, R., Jindřichovská, I.: Finanční analýza, VŠEM Praha, 2011. ISBN 978-8086730-80-6.
 • Pešková, R. Management výkonnosti škol, publikace PORADCE ŘEDITELE, část 2.1 Školský management, Dr. J. Raabe s.r.o., Praha 2010.
 • PEšková, R.: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Modul C FINANCOVÁNÍ ŠKOLY. Národní institut pro další vzdělávání, 2009.
 • Pešková, R. Finanční management školy. Liberec: CDV TU v Liberci 2007. ISBN 978-80-7372-216-6.
 • Pešková, R. Podnikání jako strategie rozvoje škol v České republice. In: Zpravodaj ředitele školy, [online], Praha, Verlag Dashöfer 2005.