Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Jan Svitlík, Ph.D.

Ing. Jan Svitlík, Ph.D.

Praktické aplikace

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta Financí a účetnictví, Účetnictví a finanční řízení podniku - zakončeno titulem Ph.D. (2018)

WWU Münster, Německo - 5měsíční studijní pobyt v rámci doktorského studia (2015)

Publikační činnost

  • Earnings discontinuity around zero level as the proxy for earnings management: Empirical study from the UK, Germany and the Czech Republic (Svitlík, Žárová). European Financial and Accounting Journal. 2018, 13/4, s. 25-40. ISSN 1802-2197.
  • Relationship between liquidity and profitability: Empirical study from the Czech Republic (Svitlík, Poutník). European Financial and Accounting Journal. 2016, 11/3, s. 7-24. ISSN 1802-2197.
  • ETR development and analysis: case from the Czech Republic (Svitlík).
  • European Financial and Accounting Journal. 2015, 10/4, s. 5-18. ISSN 1802-2197.

Pedagogická činnost

  • VŠE v Praze - výuka účetnictví v českém jazyce (od roku 2013) a účetnictví v anglickém jazyce (od roku 2018)

Granty a členství

  • Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí, IGA VŠE (2014-2015)

Konference

  • The 15th Annual Doctoral Conference FFA, Praha (2014)3