Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Ing. Peter Slunčík, Ph.D.

Praktické aplikace


Pedagogické a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na management sportu, podnikovou ekonomiku s orientací na konkurenceschopnost a systemickou konkurenceschopnost, odlišnosti podniků sportu a produkčně orientovaných podniků.

 • 1974, Ing., Vysoká škola ekonomická v Bratislavě, Fakulta ekonomiky a řízení výrobních odvětví, obor ekonomika a řízení průmyslu a průmyslových podniků,
 • 2010, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praxe, Podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management,
 • 1987, 5 semestrální postgraduální studium na VŠCHT v Praze, obor Technologie silikátů, specializace Sklo,
 • 1984, 4 semestrální postgraduální studium JASPEX na Univerzitě Komenského v Bratislavě, obor Studium mezinárodních vztahů, specializace angličtina.

Publikační činnost

 • Dvořáček, J., Slunčík, P.: Podnik a jeho okolí – jak přežít v konkurenčním prostředí. C.H. Beck, Praha: 2012, ISBN 978-80-7400-22
 • Policy for Industrial Competitiveness and Enterprise Strategy, XI. Diskusní fórum doktorandů, Sborník prací, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, duben 2006, ISBN 80-245-1028-6.

Pedagogická činnost

 • 2011-2015 Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky, Katedra strategie, odborný asistent; Marketing a podniková politika,
 • 2015 - Vysoká škola tělovýchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., Praha, odborný asistent, Akademický ředitel Programu MBA Management sportu; Diplomový seminář, Ekonomika podniku, Současné trendy světové ekonomiky, Manažerské finance, Legislativní prostředí EU,
 • 2015-2018 Hochschule Fresenius, GmbH, Banská Bystrica, odborný asistent; Koncepce controllingu, Produkce a logistika, Management kvality a služeb,
 • 2020-2020 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., odborný asistent; Úvod do managementu sportu.

Granty a členství

 • 2010 - Česká sklářská společnost, Jablonec nad Nisou

Konference

 • Environmental Barriers of the Glass Industry Growth, In: The 23- rd International Congress on Glass, July 1-5, 2013, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-904044-3-4, Book of Abstracts,
 • Firma v makroekonomickom prostredí Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Sborník z mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná, 14. listopadu 2008,
 • Tvorba podnikovej stratégie, Vedecký seminár pri príležitosti zavŕšenia riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA 1/3/88/06 "Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnnosti podnikov v SR", Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava, október 2008, sborník