Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Manažerský controlling, Finanční účetnictví, Účetnictví a finance

Působila a působí na předních českých vysokých školách, jako Vysoká škola ekonomická v Praze, České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Svoji pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost zaměřuje na korporátní finance, využití dat pro řízení podniku a oceňování podniku. Je autorkou desítek článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech nebo uveřejněných v rámci mezinárodních konferencí, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (WoS, SCOPUS).

Vystudovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze bakalářské i magisterské studium (2010), obor Podniková ekonomika a management. Současně absolvovala i na Univerzitě Karlově na Fakultě sociálních věd obor Ekonomické teorie. V rámci postgraduálního studia na Katedře podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské se zaměřila na modely predikce finanční tísně podniků, kde řešila možnost uplatnění modelů zkonstruovaných v tranzitivních ekonomikách.

Přednáší v českém i anglickém jazyce v bakalářských a magisterských akreditovaných studijních programech v rámci České republiky.

Publikační činnost

 • ČÁMSKÁ, D., Accuracy of Models Predicting Corporate Bankruptcy in a Selected Industry Branch, EKONOMICKÝ ČASOPIS, 2016, 64, 4, stránky 353-366, ISSN 0013-3035.
 • ČÁMSKÁ, D., Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi, 1. vyd., Praha, Nakladatelství FORUM, s. r. o., 2017, 160 stran, ISBN 978-80-87983-09-6.
 • KLEČKA, J., ČÁMSKÁ, D., Ukazatele hodnotové produktivity podniku, 1. vyd., Slaný, Melandrium, 2018, 281 stran, ISBN 978-80-87990-15-5.
 • SMRČKA, Luboš, ČÁMSKÁ, Dagmar, ARLTOVÁ, Markéta, PLAČEK, Jan, Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly, Politická ekonomie, 2017, 65, 3, stránky 287–300, ISSN 0032-3233.
 • ČÁMSKÁ, D., Capital Structure of Insolvent Companies in the Czech Republic, INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH, 2020, 26, 3, stránky 319-320, ISSN 1083-0898.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., Comparison of Prediction Models Applied in Economic Recession and Expansion, JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 2020, 13, 3, 16 stran, ISSN 1911-8074/ISSN 1911-8066 for printed edition.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., COST DEVELOPMENT IN LOGISTICS DUE TO INDUSTRY 4.0, LogForum, 2020, 16, 2, Stránky 219-227, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X.
 • SMRČKA, L., D. ČÁMSKÁ, KUBÁLEK, J., Defaults of Extra-Large Enterprises in the Czech Republic, International Advances in Economic Research, 2017, 23, 4, 419-420, ISSN 1083-0898.
 • ČÁMSKÁ, D., KLEČKA, J., Specific financial sources of insolvent and healthy enterprises, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 2020, 28, 2, 8 stran, ISSN 1804-8048.
 • SMRČKA, L., D. ČÁMSKÁ, PLAČEK, J., Possible Impacts of Distrainer's Agents Territoriality, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2016, 7, 5, stránky 1170-1178, ISSN 2068-696X.
 • ČÁMSKÁ, D., SCHOLLEOVÁ, H., Valuation of Entities Operating in Creative Industries, International Advances in Economic Research, 2014, 20, 2, stránky 229–230, ISSN 1083-0898/ISSN 1573-966X (online).
 • ČÁMSKÁ, D., Financial Situation of Municipalities Supported by EU Funds, International Advances in Economic Research, 2013, 19, 3, stránky 315–316, ISSN 1083-0898.
 • a dalších několik desítek článků v odborných recenzovaných časopisech neindexovaných v databázích WoS a Scopus

Pedagogická činnost

 • VŠCHT Praha – Business Economics, Enterprise Economics, Principles of Corporate Finance, Efficiency Assessment and Management Control Systems
 • ČVUT v Praze – Podniková ekonomika, Business Economics, Podnikové finance, Řízení podnikových financí, Corporate Finance, Controlling, Podniková krize, Finanční gramotnost
 • VŠE v Praze – Podniková ekonomika, Oceňování podniku

Konference

 • 14th International Days of Statistics and Economics 2020
 • 19th International Scientific Conference on Business Logistics in Modern Management 2019
 • 8th International Logistics Scientific Conference WSL FORUM 2019
 • 6th International Conference on Time Series and Forecasting 2019
 • 13th International Days of Statistics and Economics 2019
 • 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use 2018
 • 12th International Days of Statistics and Economics 2018
 • a desítky dalších konferenčních vystoupení v předchozích letech, celkem 37 článků publikovaných ve sbornících indexovaných v databázi WoS