Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

PhDr. Tomáš Vyhnánek

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Praktické aplikace

PhDr. Tomáš Vyhnánek absolvoval magisterské studium teoretické ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v roce 2005. Od té doby působí na této škole jako externí lektor. Tomáš se specializuje na veřejné finance, s důrazem na řízení, kontrolu a audit výdajů veřejného sektoru. Působil v manažerských pozicích na Úřadě vlády, Ministerstvu zdravotnictví a v soukromých společnostech ČSOB, a.s. a Deloitte Advisory, s.r.o. Nyní sedmým rokem působí na Ministerstvu financí, kde byl v letech 2015-2020 náměstkem ministra pro finanční řízení a audit.

Pedagogická činnost

  • Institut ekonomických studií, FSV UK (Seminář k ekonomickým aktualitám (2005-dosud)