Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Mgr. Bc. Libor Novák

Mgr. Bc. Libor Novák

Mezinárodní právo veřejné

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo; a kromě toho i bakalářské právní specializace právo v podnikání. V současnosti kandidát Ph.D. na téže univerzitě. Ve své praxi se zabývá především veřejnoprávními obory jako trestní odpovědnost právnických osob, white collar crimes, compliance, zadáváním veřejných zakázek a správním právem. Zkušenost však má i s právem smluvním. Působil jako in-house právník a později vedoucí právního oddělení významné organizace v oblasti dopravy, aktuálně pracuje v advokacii.

Publikační činnost

 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (I.). Veřejné zakázky, č. 09/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (II.). Veřejné zakázky, č. 11/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance (III.). Veřejné zakázky, č. 01/2020.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance – Shrnutí. Veřejné zakázky, č. 03/2020.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Polemika s rozsudkem Krajského soudu v Brně. Veřejné zakázky, č. 07/2020.
 • NOVÁK, Libor. SVOBODOVÁ, Ilona. Rozhovor se zástupci Správy železnic. Veřejné zakázky, č. 12/2020.
 • NOVÁK, Libor. Případová studie z oblasti trestněprávního compliance. Veřejné zakázky, č. 02/2021.
 • NOVÁK, Libor. LAŠMANSKÝ, Jan. Sektorové veřejné zakázky a výkon relevantní činnosti. Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2017.
 • NOVÁK, Libor. Jak se může zadavatel bránit při zneužití práva podat námitky? Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2018.
 • NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2018.
 • NOVÁK, Libor. Koncepce blokační lhůty v ZZVZ: Opravdu posun k lepšímu? (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným aspektům řízení před Úřadem. Veřejné zakázky v praxi, č. 03/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. K vybraným přeshraničním aspektům prokazování kvalifikace. Veřejné zakázky v praxi, č. 05/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (I.). Veřejné zakázky v praxi, č. 09/2019.
 • NOVÁK, Libor. HEROUT, Štěpán. Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim (II.). Veřejné zakázky v praxi, č. 11/2019.
 • NOVÁK, Libor. NEŠPŮREK, Robert. Ochrana oznamovatelů především z pohledu veřejných zadavatelů. Veřejné zakázky v praxi, č. 01/2022.
 • NOVÁK, Libor. STAŇKOVÁ, Kateřina. Přestupky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní rádce, č. 10/2021.

Pedagogická činnost

 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta (předmět Základy práva)

Granty a členství

 • Česká advokátní komora