Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Psychologie, Psychologie a sociologie řízení

Absolvent jednooborové psychologie 1971, CSc. 1983 a doc. 1989 pro psychologii práce a řízení, zaměření na psychologii práce a řízení, sociální psychologii a psychologii osobnosti, duševní hygienu a řízení rozvoje osobnosti, poradenství, výcviky manažerských dovedností, psychodiagnostika a audity pro jednotlivce a podniky

Publikační činnost

 • JAROŠOVÁ, E., LORENCOVÁ, H. a kol. Rozvoj pedagogických a sociálních dovedností. 2. rozšířené a aktualizované vydání, Praha, Oeconomica, 2017.
 • BEDRNOVÁ, E. Deset tipů, jak být lepším manažerem díky osobnímu rozvoji. Praha, CEMI, 2016. [e-publikace]
 • BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.
 • BEDRNOVÁ, E., JAROŠOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.
 • BEDRNOVÁ, E. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení.  3. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha : Management Press, 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • JAROŠOVÁ, Eva, LORENCOVÁ, Hana, BEDRNOVÁ, Eva, HABRMANOVÁ, Blanka, KOŠŤÁLOVÁ, Hana, NOVÝ, Ivan, ŠUBRTA, Václav. Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností. 1.vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 148 s. ISBN 978-80-245-1282-2.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Štýly riešenia konfliktov a ich použitie v praxiPočuvanie ako prostriedok úspešnej komunikácieNeuropsychická zátaž-jej zdroje a vplyvy na človeka [CD-ROM]. In: Personálna asistentka. Bratislava : Dr.Josef Raabe, 2007. 22 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Osobnostní předpoklady controllerů. Praha 28.11.2007. In: Český den controllingu [CD-ROM]. Praha : Controller institut Praha, 2007. 8 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Co by firma mohla poskytnout svým zaměstnancům nebo čím by mohla zvýšit jejich spokojenost. Nymburk 06.11.2007 – 08.11.2007. In: Inovace a péče o kvalitu [CD-ROM]. Praha : Česká společnost pro jakost, 2007. 15 s. ISBN 978-80-02-01974-9.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Mladí a staří ve firmě – oříšek pro manažery. HR Tip, 2006, č. 6, s. 4–7. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Kariérní změny – proč a kdy? Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty, 2006, č. 23, s. 10–11.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Pozitivní a negativní stránky moci v managementu. HR Tip, 2006, č. 4, s. 5–6. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Tvořiví pracovníci – nadšení nebo zklamání. HR Tip, 2006, č. 8. 6 s. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Rodinná firma, její výhody a handicapy. HR Tip, 2006, č. 7, s. 13–15. ISSN 1801-6669.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Umění prezentace spočívá ve výběru informací. Marketing magazine, 2006, roč. 10, č. 7–8, s. 7–9.
 • KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2005. 422 s. ISBN 80-7179-847-9. (Další autoři: BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, JAROŠOVÁ, Eva, JAVOR, Miroslav, KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef, LECIÁNOVÁ, Gabriela, LUKEŠ, Martin, MALÝ, Milan, MAREŠ, David, RUDOLF, Filip, SCHOLLEOVÁ, Hana, SIEBER, Patrik, SYNEK, Miloslav, UCHYTIL, Radek, VÁVROVÁ, Hana, VEBER, Jaromír).
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Sociální audit. [Výzkumná zpráva]. Holoubkov : DCK Holoubkov Bohemia, 2004. 40 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie obchodní činnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. 180 s. ISBN 80-7168-899-1.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Význam vzdělávání pro zabezpečování způsobilosti pracovníků. Praha 09.11.2004 – 10.11.2004. In: Rozmanitostí ke kvalitě. Praha : ČSJ, 2004. 10 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Sociální audit pro VÚB. [Výzkumná zpráva]. Praha : VÚB, 2004. 50 s.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Unie otevírá nové možnosti. Personální rádce, 2003, roč. XII, č. 10, s. 23. ISSN 1210-1117.
 • BEDRNOVÁ, Eva. Pojetí a rozvoj kompetence manažerů v podnikové sféře. Praha 23.01.2003. In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha : VŠE FPH, 2003, s. 155–160. ISBN 80-245-0419-7.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.:  Moc, vliv, autorita. Management Press:  Praha 2002. ISBN 80-721-053-8.
 • BEDRNOVÁ, E.: Člověk hledá člověka. 2. vydání. Management Press: Praha 2001.
 • NOVÝ, Ivan, BEDRNOVÁ, Eva a kol. Psychologie a sociologie řízení. . Praha, Management Press, 1998. 559 s. ISBN 80-85943-57-3.

Pedagogická činnost

 • Od roku 1971 IMP ČR výuka manažerů v oblasti psychologie práce a řízení
 • Od roku 1974 na VŠE s hlavním zaměřením na psychologii práce a řízení, konkrétní témata viz profesní zaměření uvedené výše, pro denní dálkové a doktorské studium, výuka týchž témat i mimo rámec VŠE, zejména v rámci manažerského vzdělávání
 • V rámci P&P Interconsult s.r.o (jednatel)tréninky manažerských dovedností pro velké množství podniků z oblasti hospodářské praxe, bankovnictví, místní a veřejné správy, školství apod., expertizy (AC a DC), sociální audity od r.1992 dosud

Členství a granty

 • Členka oborové rady sociální psychologie a psychologie práce (katedra psychologie FFUK)
 • Poradenské granty v 90-tých  letech