Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Absolvent Západočeské university – fakulty ekonomické, České zemědělské university – fakulty provozně ekonomické,  studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké školy finanční a správní na katedře finanční.

Pracoval jako manažer v obchodní společnosti. V posledních letech působí v oblasti HR jako personální ředitel a v současné době jako HR manažer.

 

Publikační činnost

  • Čejka, R., Vnoučková, L. Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v ČR. Scientia et Societas, 2014, 10 (3). pp. 108-123.
  • Čejka, R., Vnoučková, L. Hlavní ekonomické faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti: Vývoj v České republice. Ekonomické listy. VŠEM, 2014.

Pedagogická činnost

  • VŠEM: Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů