Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Absolventka Provozně ekonomické fakulty (PEF) České zemědělské univerzity v Praze, kde absolvovala v oboru Podnikání a administrativa se zaměřením na management a účetnictví. Doktorské studium absolvovala v roce 2012 v oboru Management se zaměřením na lidské zdroje. Vyučuje předměty Řízení lidských zdrojů, Business Management, Regionální politika zaměstnanosti, Management a Strategický management. Ve své specializaci se zaměřuje na znalostní management a management kontinuity znalostí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na nižších manažerských pozicích v oboru financí. Autorka je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství, jako recenzent vědeckých článků spolupracuje s vědeckými časopisy v České republice i v zahraniční. Je autorkou a spoluautorkou více jak pět desítek vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka tří a spoluautorka dvou monografií.

Publikační činnost

Knižní publikace (monografie):

 • URBANCOVÁ, H. Age management v organizacích. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 978-80-7552-772-1. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Talent management v organizacích v České republice. Praha: Edice Monografie VŠEM, 2016, 242s. ISBN 978-80-87839-64-5. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (1. vydání). Praha 2013, 1. vydání: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 168s. ISBN 978-80-87829-01-1. (100 %)

Knižní publikace (příspěvek) v AJ:

Knižní publikace (vysokoškolské učebnice) a skripta:

 • DEPOO, L., URBANCOVÁ, H., ŠNÝDROVÁ, M. Kariérní management. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. (40 %)
 • TOMŠÍK, P., BOTEK, M., ČEJKA, R., DUDA, J., NOVOTNÝ, D., MICHALÍK, D., URBANCOVÁ, H. Management lidských zdrojů. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013, 411 s. ISBN 978-80-87839-01-0. (14 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014, 148 s. ISBN 978-80-87839-31-7. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015, 114 s. ISBN 978-80-87839-55-3. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Management lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015, ISBN: 978-80-87839-43-0. (50 %)
 • SMOLOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Marketing lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016, ISBN 978-80-87839-74-4. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Business Management - Selected chapters for the field of Business and Administration [e-book]. 1st ed. Prague : CSEIA, 2016 [vid. 2016-09-21]. 76 pp. ISBN 978-80-87968-06-2. Available from: http://www.csviz.cz/nakladatelstvi/e-knihy/. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Řízení lidských zdrojů - Vybrané kapitoly pro obor Obchod a podnikání s technikou [e-kniha]. Praha: ČSVIZ, 2015 [vid. 2015-10-17]. ISBN 978-80-87968-04-8. Dostupné z: http://www.csviz.cz/nakladatelstvi/e-knihy/. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Human Resource Development (v angličtině), videolearningová aplikace, VŠEM Praha, červen 2014, celkem 8 kapitol a 44 podkapitol, 1 autorský arch, celkem 2,5 hodiny, součástí elektronické učebnice je seznam klíčových pojmů a zkušební testy. (100 %)
 • ŠVEC, V., VOKÁČOVÁ, L., KOLÁČKOVÁ, G., HOUŠKA, M., URBANCOVÁ, H., KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L., TICHÁ, I. Kurz psaní bakalářské práce, Academic Writing: Bachelor Thesis in Management, management, Česká zemědělská univerzita v Praze. [online]. [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: https://projekty.czu.cz/course/view.php?id=335&edit=0&sesskey=3e8oc0xBzG. (autorský podíl 14 %), 2014. (15 %)
 • URBANCOVÁ, H. Rozvoj lidských zdrojů (v češtině), videolearningová aplikace, VŠEM Praha, červen 2015, 1 autorský arch, celkem 2,5 hodiny, součástí elektronické učebnice je seznam klíčových pojmů a zkušební testy. (100 %)

Impaktované články (Web of Science s přiděleným nenulovým IF):

 • URBANCOVÁ H., VRABCOVÁ P. (2020): Age management as a human resources management strategy with a focus on the primary sector of the Czech Republic. Agric. Econ. – Czech, 66: 251–259. (50 %), IF 2019: 1,106 – Q3: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous), Q1 Scopus
 • URBANCOVÁ, H.; HUDÁKOVÁ, M.; FAJČÍKOVÁ, A. Diversity Management as a Tool of Sustainability of Competitive Advantage. Sustainability 2020, 12 (12), 5020. https://doi.org/10.3390/su12125020 (33 %), IF 2019: 2,576 – Q2: Management, Monitoring, Policy and Law
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., LINHART, Z., JEŽKOVÁ PETRŮ, G., ZUZÁK, R., HOLEČKOVÁ, L., PROSTĚJOVSKÁ, Z. Impact of Age Management on Sustainability in Czech Organisations, 2020, Sustainability, 12(3), 1064; https://doi.org/10.3390/su12031064 (40 %), IF 2018: 2,592 – Q2: Management, Monitoring, Policy and Law
 • HUDÁKOVÁ, M., URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Key Criteria and Competences Defining the Sustainability of Start-Up Teams and Projects in the Incubation and Acceleration Phase. Sustainability, 2019, vol. 11, pp. 6720, doi:10.3390/su11236720. (33 %), IF 2018: 2,592 – Q2: Management, Monitoring, Policy and Law
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H. Factors Influencing Students´Motivation to Seek Higher Education – A Case study at a state University in the Czech Republic. Sustainability, 2019, vol. 11 (17), pp. 4699. (50 %), IF 2018: 2,592 – Q2: Management, Monitoring, Policy and Law
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Building Employer´s Image Thanks to Talent Programs in Czech Organizations. Engineering Economics, 2018, 28(2). Print ISSN 1392-2785 Online ISSN 2029-5839. (33 %), IF 2018: 0,730 – Q2: Business and International Management
 • URBANCOVÁ, H., FEJFAROVÁ, M. Age Management Aspects in the Czech Republic. Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22 Issue 4, pp. 621-640. 20p, ISSN: 0949-6181. (50 %), IF 2017: 0,794 - Q3: Business and International Management
 • URBANCOVÁ, H., RICHTER, P., KUČÍRKOVÁ, L., JARKOVSKÁ, M. Employer Branding in Agriculture Sector: Making a Company Attractive for Potential Employees. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, vol. 63 (5), pp. 217-227. ISSN: 0139-570X. (25 %), IF 0.877 – Q2: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., LABOUTKOVÁ, Š. Knowledge Transfer in a Knowledge-Based Economy. E+M Ekonomie a Management, 2016, roč. XIX, č. 2/2016, s. 73-86. ISSN: 1212-3609. (33 %), IF 1,091 – Q2: Strategy and Management
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Strategic Talent Management in Agricultural and Forestry Companies. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2016, roč. 62 (2016), č. 8, s. 345-355. ISSN: 0139-570X. (33 %), IF 0,939 – Q1: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
 • KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Application of the Competence-Based Approach in Organisations in the Czech Republic. E + M Ekonomie a Management. Vol. 1, XVIII, 2015, pp. 111 – 122. ISSN 1212-3609. (50 %), IF 1,117 – Q2: Strategy and Management
 • URBANCOVÁ, H., ČERMÁKOVÁ, H. The Cost of Age Management in Agriculture Companies. Agricultural Economics. Czech Academy of Agricultural Sciences, Agric. Econ. – Czech, vol. 61, no. 1 (2015): 14-22. ISSN 1805-9295. (50 %), IF 0,804 – Q1: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)

Články v databázi SCOPUS (včetně WOS Core Collection), ERIH:

 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. (2020): Setting Organisational Culture to Develop Potential and Innovativeness. Quality Innovation Prosperity/Kvalita Inovácia Prosperita, vol. 24/1, pp. 54-68. DOI:10.12776/QIP.V24I1.1346.
 • URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A. Organisational Factors Influencing the Application of Age management. Journal of Business & Retail Management Research (JBRMR), vol. 13 Issue 4 July 2019. (50 %), SJR 2018: 0,13 – Q4: Business, Management and Accounting
 • URBANCOVÁ, H. Organisation of Working Time for Senior Workers in Agricultural Companies with a Focus on Age Management, The Studies in Agricultural Economics, 2019, vol. 121, pp. 161 – 165. (WOS – Core collection). (100 %)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H. Can higher education institutions adapt to students´ preferences? A case study at the Czech state university. International Journal for Quality Research, 2019, vol. 13(3) 721–734 (WOS – Core collection). (50 %), SJR 2018: 0,2 – Q4: Management Science and Operations
 • URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A. Factors Influencing Students Motivation to Study at a University. International Journal of Education Economics and Development. In press 2019. (50 %), SJR 2018: 0,11 – Q4: Education
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Preferences of Business University Students in Educational Process and Study Support. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 2019, vol. 67, pp. 609-620. (50 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H. Benefits of Age Management in Agribusiness. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2019, vol. 67, pp. 597-607. (100 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Business and Management Higher Education Quality: A Case Study of a Czech Private University. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 2019, 27 (1). pp. 87-97. (33 %), SJR 2018: 0,34 – Q3: Strategy and Management
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Preferences of business students in quality of training and development. Business Trends. 2019, vol. 1, pp. 44-54. (33 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Internal Quality Process Management Evaluation in Higher Education by Students. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review.  2018, 9 (2). pp. 63-80. ISSN 1804-8285. (33 %), SJR 2018: 0,24 – Q2: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H., KUČÍRKOVÁ, L. Decisive factors of talent management implementation in Czech organisations, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, vol. 11 (1), pp. 9-15 (WOS – Core collection). (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Impact of Employee Development in Agricultural Companies on Commitment, Loyalty and Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, č. 66(3), s. 803-811. ISSN1211-8516. (50 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H., FEJFAROVÁ, M. New Trends in the Recruitment of Employees in Czech ICT Organisations. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. 2018, Vol. 43, No. 2., pp. 39-49. (33 %), SJR 2018: 0,19 – Q3: Business, Management and Accounting
 • URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A., KALA, V. Learning Methods and their Efficiency in Agricultural Organisations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, Vol. 66, No. 4, pp. 1035-1041. (33 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • HUKAL, P., URBANCOVÁ, H., ROZENSKÝ, L. Approach of the forestry companies to knowledge continuity and innovation, Reports of Forestry Research, vol. 63, 2018 (1), pp. 28 – 36. (WOS – Core collection). (33 %), SJR 2017: 0,232 – Q3: Forestry
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Impact of Employee Development in Agricultural Companies on Com-mitment, Loyalty and Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, vol. 66, 2018 (3). pp. 803-811. ISSN 1211-8516. (50 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • SMOLOVÁ, H., KUBOVÁ, P., URBANCOVÁ, H. Success Factors for Start-ups Related to Agriculture, Food and Nutrition and Their Relevance to Education. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, issue 3, pp. 791-801. (33 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. 2018. Adherence to Healthy Lifestyle Principles Among College Students: a Case Study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, vol. 66, issue 2, pp. 521-530. (33 %), SJR 2018: 0,2 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H., JARKOVSKÁ, M. Lifelong learning in organizations in the Czech Republic with regard to the Europe 2020 strategy. Ekonomická Revue-Central European Review of Economic Issues. 2017, Vol. 20, No. 3, pp. 99-108. (33 %)
 • VNOUČKOVÁ L., URBANCOVÁ H., SMOLOVÁ H. Factors Describing Students’ Perception on Education Quality Standards”, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, Vol. 10, No. 4, pp. 109-115 (WOS – Core collection). (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., STACHOVÁ, K., STACHO, Z. Using of Performance Appraisal Methods in Czech and Slovak Organisations. Quality Innovation Prosperity / Kvalita Inovácia Prosperita 21/3, 2017, pp. 62 – 77 (WOS – Core collection). (33 %), SJR 2017: 0,17 – Q4: Strategy and Management
 • URBANCOVÁ, H., HUDÁKOVÁ, M. Benefits of Employer Brand and the Supporting Trends. Journal of Scientific Papers, ECONOMICS & SOCIOLOGY, Vol. 10, No 4, 2017, pp. 41 – 50, (WOS – Core collection). (50 %), SJR: 2017: 0,563 – Q2: Sociology and Political Science
 • URBANCOVÁ, H., FEJFAROVÁ, M. Factors Influencing Age Management in Organisations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65 (39), no. 1/2017, pp. 347 – 356. ISSN: 1211-8516. (50 %), SJR 2017: 0,219 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H. The Role of Organizations in Lifelong Learning and Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65 (39), pp. 621-630. ISSN: 1211-8516. (50 %), SJR 2017: 0,219 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., ŠNÝDROVÁ, M. Remuneration and Employee Benefits in Organizations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65 (40), no. 1/2017, pp. 357 – 368. (50 %), SJR 2017: 0,219 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Approaches to the Talent Management Agenda in Forestry Companies. Central European Forestry Journal, 2016, vol. 62, no. 1/2016, pp. 29-38. ISSN: 0323-1046 (WOS – Core collection). (33 %), SJR 2017: 0,18 – Q4: Forestry
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Students’ Evaluation of Education Quality in Human Resource Management Area: Case of Private Czech University. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 45-51. ISSN: 2336-2375. (WOS – Core collection). (25 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Talent management v lesnických podnicích. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, vol. 61, no. 1/2016, pp. 66-73. ISSN: 0322-9688. (WOS – Core collection) (WOS – Core collection). (33 %), SJR 2017: 0,232 – Q3: Forestry
 • FEJFAROVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2016, roč. 2016, č. 36, s. 79-89. ISSN: 1211-555X. (50 %), SJR 2016: 0,229 – Q3: Business, Management and Accounting
 • URBANCOVÁ, H., ČERMÁKOVÁ, H., VOSTROVSKÁ, H. Diversity Management in the Workplace. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 3/2016, s. 1083-1092. ISSN: 1211-8516. (33 %), SJR 2016: 0,261 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • FAJČÍKOVÁ, A., FEJFAROVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Employee development by talent management implementation. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2016, roč. 3, č. 38, s. 18-30. ISSN: 1211-555X. (33 %), SJR 2016: 0,229 – Q3: Business, Management and Accounting
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Identification and Development of Key Talents through Competency Modelling in Agriculture Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 4/2016, č. 4, s. 1409-1419. ISSN: 1211-8516. (33 %), SJR 2016: 0,261 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • SVOBODOVÁ, J., URBANCOVÁ, H. The Statistical Results of Activities Categorization in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 3/2016, č. 47, s. 129-139. ISSN: 1211-3174. (50 %), SJR 2016: 0,389 – Q2: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, M. Organization of Work Hours of Selected Employees Categories in Czech Organizations. Economic Annals, 2016, roč. 2016, č. 211, s. 77-94. ISSN: 0013-3264. (50 %), SJR 2016: 0,176 – Q3: Economics, Econometrics and Finance
 • VNOUČKOVÁ, L.; URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Approaches to Employee Development in Czech Organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, vol. 8, no 1, pp. 1-7. ISSN: 1803-1617 (WOS – Core collection). (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Investigating Talent Management Philosophies. Journal of Competitiveness. 2015, Vol. 7, Issue 3, pp. 3 – 18, 2015. ISSN 1804-1728 (On-line) (WOS – Core collection). (WOS – Core collection). (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Employee Turnover and Knowledge Management in the Czech Republic, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63(1), s. 313-325. ISSN: 1211-8516. 2015, 63(1), 313-325; doi:10.11118/actaun201563010313. (50 %), SJR 2015: 0,255 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • KACHAŇÁKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H. Practical Application of Selected Theoretical Knowledge in Human Resources Management. Economic Annals-XXI, 2015, 1-2(1), 48-51. ISSN 1728-6220. (50 %), SJR 2015: 0,235 – Q3: Sociology and Political Science
 • URBANCOVÁ, H., FEJFAROVÁ, M. Vertical Knowledge Transfer in Czech Organizations. Business: Theory and Practice / Verslas: Teorija ir Praktika. 2015, Vol. 16 (3), pp. 231 – 242. ISSN 1648-0627. (50 %), SJR 2015: 0,319 – Q3: Strategy and Management
 • URBANCOVÁ, H., ČERMÁKOVÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, M. Human Resource Diversity Management in Selected Czech Agricultural Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol. VII, 3/2015, pp. 79- 87. (33 %), SJR 2015: 0,255 – Q3: Management, Monitoring, Policy and Law
 • URBANEC, J., URBANCOVÁ, H. The Benefits of Business Continuity Management in Czech Organizations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Volume 63, Issue 3, pp. 1061-1071. ISSN: 1211-8516. (50 %) SJR 2015: 0, 255 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Application of Talent and Knowledge Management in the Czech and Slovak Republics: First empirical approaches. Economic Annals, Volume LX, No. 205/April-June 2015, pp. 105-137. ISSN0013-3264. (50 %), SJR 2015: 0,145 – Q4: Economics, Econometrics and Finance
 • HLAVSA, T., URBANCOVÁ, H., RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, Vol. 3, pp. 112-120. (33 %), SJR 2015: 0,215 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., HUDÁKOVÁ, M. Employee Development in Small and Medium Enterprises in The Light of Demographic Evolution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Volume 63, Issue 3, pp. 1043-1050. (50 %), SJR 2015: 0, 255 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., STACHOVÁ, K., STACHO, Z. Methods of Recruitment in the Czech and Slovak Organizations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, volume 63, Issue 3, pp. 1051-1060. (33 %), SJR 2015: 0, 255 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930. (50 %), SJR 2015: 0,255 – Q3: Management, Monitoring, Policy and Law
 • URBANCOVÁ, H. Means of Staff Number Reduction and Outplacement. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 193-202. ISSN: 1211-3174. (100 %), SJR 2014: 0,327 – Q2: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANEC, J., URBANCOVÁ, H. Adoption of Business Continuity Management Standards in Czech Organizations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 66-74. ISSN: 1211-3174. (50 %), SJR 2014: 0,327 – Q2: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Dopad demografického vývoje na kontinuitu znalostí v organizacích v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2014, roč. XXI, č. 30 (1/2014), s. 170-184. ISSN 211-555X. (50 %), SJR 2015: 0,158 – Q4: Business, Management and Accounting
 • HÁJEK, P., URBANCOVÁ, H. Using of Business Continuity Standards in Agriculture, Industry and ICT. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 55-67. ISSN 1804-1930. (50 %), SJR 2013: 0,252 – Q3: Management, Monitoring, Policy and Law
 • STACHO, Z., URBANCOVÁ, H., STACHOVÁ, K. Organisational arrangement of human resources management in organisations operating in Slovakia and Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2787-2799. ISSN 1211-8516. (33 %), SJR 2013: 0,193 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H. Conditions and principles for knowledge continuity ensuring in organizations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 166-172. ISSN 1211-3174. (100 %), SJR 2013: 0,145 – Q4: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H., URBANEC, J. Internal Factors Influencing the Knowledge Continuity Ensuring. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 387-396. ISSN: 1211-8516. (50 %), SJR 2012: 0,202 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • LINHARTOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Results of analysis of employee mobility: factors affecting knowledge continuity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 235-244. ISSN 1211-8516. (50 %), SJR 2012: 0,202 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • URBANCOVÁ, H. Results of analysis of organisational culture in organisations in the Czech Republic and Slovakia Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 433-440. ISSN 1211-8516. (100 %), SJR 2012: 0,202 – Q3: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 • KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Use of knowledge employees in talent management. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 39-45. ISSN 1211-3174. (50 %), SJR 2013: 0,145 – Q4: Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)

Článek v recenzovaném časopise:

 • VRABCOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A. Strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu a iniciativa Bioeast. Prameny a studie, pp. 17-28. ISSN 0862-8483. (25 %)
 • KUBOVÁ, P., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Preference studentů VŠEM v oblasti pohybových a sportovních aktivit, Ekonomické listy, vol. 1/2018. 57 – 70. (33 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., ŠMEJKALOVÁ, J., SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Vnímání standardů kvality výuky a vzdělávání studenty VŠ. Ekonomické listy, 8, 2017 (1). pp. 23-38. ISSN 1804-4166. (25 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Hodnocení kvality vyučovaných předmětů studenty podle odborných oblastí. Ekonomické listy, 7, 2016 (1). pp. 26-44. ISSN 1804-4166. (25 %)
 • URBANCOVÁ, H. Benefits Arising from the Application of Knowledge Continuity Management in Organisations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 231-235. ISSN 1211-3174. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Role of Knowledge Continuity and Competencies in the Process of Delegation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3174. (50 %)
 • ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H., BAČOVSKÝ, M. Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, č. 1, s. 25-32. ISSN 1801-8211. (25 %)
 • LINHARTOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Employee turnover and maintaining knowledge continuity in large and small organisations. Ekonomická revue: Central European Review of Economic Issues, 2011, roč. 14, č. 4, s. 265-274. ISSN 1212-3951. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. New Management Disciplines in the Area of Business Continuity. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 1, s. 37-43. ISSN 1211-3174. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., LINHARTOVÁ, L. Staff Turnover as a Possible Threat to Knowledge Loss. Journal of Competitiveness, 2011, č. 3, s. 84-98. ISSN 1804-171X. (50 %)
 • LINHARTOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. The affection of the employees during the turnover and its impact on the knowledge continuity. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 3, s. 125-133. ISSN 1211-3174. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., URBANEC, J. The Survey of Tacit Knowledge Sharing in Organisation. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2011, roč. XVII, č. 19 (1/2011), s. 220-229. ISSN 1211-555X. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., LINHARTOVÁ, L. Ensuring knowledge continuity and elimination of employee turnover in organisations in the Czech Republic. Ekonomická revue: Central European Review of Economic Issues, 2012, roč. 15, č. 2, s. 95-106. ISSN: 1212-3951. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Ensuring of Knowledge Continuity in Organization in the Czech Republic. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 15, č. 1, s. 65-74. ISSN 1212-3285. (50 %)
 • KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H., FEJFAR, J. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN 1804-171X. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., KŘÍŽ, J. Improving the Quality of Processes by Using Knowledge Continuity Ensuring. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. XVIII, č. 24 (2/2012), s. 212-223. ISSN 1211-555X. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M., URBANEC, J., FEJFAR, J. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu., 2012, roč. VI, č. 10, s. 105-115. ISSN 1802-8527. (25 %)
 • URBANCOVÁ, H. The Process of Knowledge Continuity Ensuring. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 27 (2/2013), s. 38-48. ISSN 1804-171X. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Competitive Advantage Achievement Through Innovation and Knowledge. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 82-96. ISSN 1804-171X. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., STACHOVÁ, K. Důležitost organizační kultury v oblasti zabezpečení kontinuity znalosti v organizacích. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2013, roč. XX, č. 27 (2/2013), s. 140-149. ISSN: 1211-555X. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., VENCLOVÁ, K. Importance of Knowledge Continuity in Business Continuity Management. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 1, s. 3-13. ISSN: 1212-3285. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Labour mobility and its impact on knowledge transfer. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 1, s. 175-190. ISSN 1801-7118. (50 %)
 • STACHOVÁ, K., URBANCOVÁ, H. Vliv organizační kultury na analýzu práce, získávání, výběr, adaptaci a transfer znalostí v organizacích. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, roč. VII, č. 14, s. 63-71. ISSN 1802-8527. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Aktuální vývoj fluktuace v českých organizacích. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 1, s. 136-146. ISSN 1801-7118. (50 %)
 • STASIAK-BETLEJEWSKA, R., KAYE, M., DYASON, M., STACHOVÁ, K., URBANCOVÁ, H. The Services Quality Level Assessesment In The Technical University With Servqual Method Applying. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1803-1617. (20 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Staff Turnover Costs in the Czech Republic. Central European Review of Economic Issues, 2016, vol. 19, pp. 37 - 51ISSN 1212-3951. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Vývoj a specifika hodnocení kvality ekonomických předmětů studenty vysoké školy. Ekonomické listy, 8, 2017 (2). pp. 13-26. ISSN 1804-4166. (33 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Possibilities of Talent Development in the Czech Republic. Agrarian Perspectives. Praha : Czech University of Life Sciences, 2015. pp. 519-527. ISBN 978-80-213-2581-4. (16. -18. 9. 2015.) (33 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Rozvoj zaměstnanců v zemědělství a lesnictví Ekonomické listy, 1/2015, str. 3 – 12. ISSN:1804–4166. (33 %)
 • SMOLOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Budování značky zaměstnavatele, Ekonomické listy, 3. číslo 2014, str. 35 - 53, ISSN:1804–4166. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L, URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Strategie získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích. Ekonomické listy, 3/2015. ISSN:1804–4166. (33 %)
 • KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Evaluation of Factors influencing Human Resource Branding in the Czech Republic and the Slovak Republic. International Journal of Marketing and Human Resource Management (IJMHRM), 2013, roč. 4, č. 1, s. 59-67, ISSN 0976 – 6421. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, H. Povědomost mladší generace o obchodním konceptu Fair Trade. Ekonomické listy: Odborný vědecký časopis. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014, č. 2, s. 23-35. ISSN 1804-4166. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H. Faktory ovlivňující vertikální přenos znalostí: Výsledky faktorové analýzy. Ekonomické listy: Odborný vědecký časopis. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013, č. 2, s. 19-33. ISSN 1804-4166. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications. USA: IGI Global, Information Science Reference, 2012, 444s. ISBN 9781466619692. The Influence of the Application of Business Continuity Management, Knowledge Management, and Knowledge Continuity Management on the Innovation in Organizations, s. 254-273. (50 %)

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (z toho 20 ve WoS):

 • URBANCOVÁ, H., KUBOVÁ, P. Quantitative Survey on Innovation in the Czech Republic. Conference in Scopus: Economics, Management and Technology in Enterprises 2019, WOS. https://www.atlantis-press.com/proceedings/emt-19/125906211. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Current success criteria of socially-oriented start-ups in incubation stage. 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018). May 31 - June 1, 2018, University of Economics, Praha, Oeconomica. pp. 1096-1104. ISBN 978-80-245-2274-6. DOI: 10.18267/pr.2018.dvo.2247.0. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Quality Evaluation of Management Education in Private University in the Czech Republic: Case study. Proceedings of the 10th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 8.-10. 9. 2016. Slaný, Melandrium, 2016. pp. 1978–1986. ISBN 978-80-87990-10-0. (33 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Impact of types of rewards on efficiency of talent management and development programs. Proceedings of the 11th International Days of Statistics and Economics, Prague, University of Economics, 14.-16.9.2017. Slaný, Melandrium, 2017. pp. 1760-1769. ISBN 978-80-87990-12-4. (33 %)
 • URBANCOVA, H., VLKOVA, M. Management and Economics in Manufacturing, Conference: Global Scientific Conference on Management and Economics in Manufacturing, Location: Zvolen, SLOVAKIA Date: OCT 05-06, 2017, pp. 17-24. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Students´ Behavior Towards Education Quality Standards. In 14th International Conference, ERIE 08.06.2017, FEM Prague. Czech University of Life Sciences Prague, FEM: CULS, FEM, Department of Systems Engineering, 2017. s. 520-527. (33 %)
 • FAJČÍKOVÁ, A., URBANCOVÁ, H., KUČÍRKOVÁ, L. Implementation of Talent Management Activities In The Czech Organisations. In Proceedings of the14th international conference on Efficiency and Responsibility in Education 08.06.2017, Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 56-63. (33 %)
 • BERANOVÁ, M., VOSTROVSKÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, H., URBANCOVÁ, H. The Unemployment Development in Relation to the Performance of Agricultural Enterprises in Selected Regions of the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. ISCOBEMM 2017 25.05.2017, Zaječí. Zaječí: Masarykova Univerzita, 2017. s. 9-19. (20 %)
 • URBANCOVÁ, H. Influence of Personal Mobility on Knowledge Transfer in Organization. In: Hradecké ekonomické dny 2010: Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 202-205. ISBN 978-80-7435-041-2. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., URBANEC, J. Learning Methods in the Czech and Slovak Organizations. In: Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 618-625. ISBN 978-80-213-2378-0. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Development of Training Methods Used in Czech Organisations. In:Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 11 th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 844-851. ISBN 978-80-213-2468- 8. (100 %)
 • MORONGOVÁ, A., URBANCOVÁ, H. Talent Management as a Part of Employee Development – Case Study. In: Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 11 th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 471-477. ISBN 978-80-213-2468- 8. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Role of Ict In Area of Knowledge Management. In: Efficiency and Responsibility in Education 2010: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 244-252. ISBN 978-80-213-2084-0. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Selected methods of employee training and their use: Results of analysis in the Czech republic. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 588-595. ISBN 978-80-213-2560-9. (100 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Responsibility of Czech Employees and Organisations in Relation to Development. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 611-618. ISBN 978-80-213-2560-9. (33 %)
 • NAVRÁTILOVÁ, M., URBANCOVÁ, H., ČERMÁKOVÁ, H. Evaluation of Preferences of Students in a Distance University Program. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015, pp. 400 – 405. ISBN 978-80-213-2560-9. (33 %)
 • LINHARTOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. The Comparison of the Causes of Employees' Turnover and Knowledge Continuity Ensuring in Small and Large Organisations. In: AGRARIAN PERSPECTIVES: PROCEEDINGS of the 20 th International Scientic Conference. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2011, s. 223-231. ISBN 978-80-213-2196-0. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. The Usage of Methods for Development of Talents in Czech Organizations. 9th International Days of Statistic and Economics, Prague, University of Economics, 10. – 12. 9. 2015, Melandrium, pp. 1683-1691. ISBN 978-80-87990-06-3. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., KUČÍRKOVÁ, L. Organization of a Selected Lifelong Combined University Program. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, Praha. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 602-609. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H., ŠMEJKALOVÁ, J. Perception of Education Quality in Subjects Related to Human Resources by University Students. In Efficiency and Responsibility in Education 2016 01.06.2016, PEF ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF ČZU v Praze, 2016. s. 658-665. (25 %)
 • URBANCOVÁ, H., NAVRÁTILOVÁ, M., ČERMÁKOVÁ, H. Využívání koncepce age managementu v České republice. Hradecké ekonomické dny 2015. 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 274-280. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., VOSTROVSKÁ, H., ČERMÁKOVÁ, H. Využití diverzity managementu v českých organizacích. Hradecké ekonomické dny 2015. 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 281-287. (33 %)
 • DUŠEK, J. a kolektiv. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. Urbancová, H. Šalková, A., Navrátilová, M. Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 2015. str. 141 – 149. ISBN 978-80-87472-87-3 (celkem 172 stran). (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Knowledge continuity as one of the Managerial Functions. In: Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital: ISCTE Lisbon Univesity Institute Lisbon, Portugal, 29-30 March 2010. Academic Publishing Limited Reading, 2010, s. 100-100. ISBN 978-1-906638-59-7 CD. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Kontinuita znalostí jako součást manažerských funkcí. In: Firma a konkurenční prostředí 2010. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2010, s. 279-286. ISBN 978-80-7375-385-6. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Podpora kontinuity znalostí v organizacích. In: MEKON´10: CD of participants´reviewed papers from 12 th International Conference MEKON 2010. 1. publication. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Economics, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H., KÖNIGOVÁ, M. Role of knowledge continuity, experience and competencies in process of delegation. In Global Changes and Regional Development: 16 - 17 April 2010, Sofia, Bulgaria. Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, 2011, s. 352-352. ISBN 978-954-07-3200-8. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Vliv kompetencí pracovníka v procesu delegování. In: The 10th International Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration: Conference Proceedings. Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9. (100 %)
 • VYDROVÁ, H., URBANCOVÁ, H. Analýza prodeje bio kosmetiky. In: MEKON 09. Ostrava: VŠB-TUO, Faculty of Economics, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. E-Learning jako nástroj znalostního managementu. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Vydání: první s přílohou CD. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 294-298. ISBN 978-80-7041-971-7. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Kontinuita znalostí v organizacích a proces jejího zajištění. 2009. In: Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009, s. 415-419. ISBN 978-80-7248-553-6. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Proces vytváření a sdílení znalostí v organizacích. 2009. In: Agrarian Perspectives XVIII: "Strategies for the Future". FEM Czech University of Life Sciences Prague, 2009. ISBN 978-80-213-1965-3. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H. Vliv demografie na znalosti v organizacích. In: Nové trendy - nové nápady 2009. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009, s. 407-411. ISBN 978-80-87314-04-3. (100 %)
 • VENCLOVÁ, K., URBANCOVÁ, H. Role of Ensuring Knowledge Continuity of Key Staff in the Context of Business Continuity Management. In: Conference on Marketing and Business Strategies for Central Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe: Proceedings of the 20th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Vienna: Institut for Export Management, 2012, s. 322-330. ISBN 9783950329018. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. Zabezpečení kontinuity znalostí jako podpora Business Continuity Managementu. In: Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej internetovej konferencie: "Mladá veda VŠEMVS 2012". Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012, s. 123-129. ISBN 978-80-213-2275-2. (100 %)
 • VENCLOVÁ, K., URBANCOVÁ, H., VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Advantages and Disadvantages of Business Continuity Management. In: ICIBM 2013: International Conference on Innovation, Business and Management, World Academy of Science, Engineering and Technology. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, Issue 76, s. 255-259. ISSN 2010-376X. (33 %)
 • KÖNIGOVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Identification of Competencies in Knowledge-Based Organization. In: Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital: ISCTE Lisbon Univesity Institute Lisbon, Portugal, 29-30 March 2010. Academic Publishing Limited Reading, 2010, s. 96-96. ISBN 978-1-906638-59-7 CD. (50 %)
 • STACHO, Z., URBANCOVÁ, H. Fokus on Education in Organisations Operating in Slovakia and Czech Republic. In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Young V4 Science 2013“. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013, s. 125-130. ISBN 978-80-89654-01-7. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., URBANEC, J. Knowledge Continuity as a part of Business Continuity Management. In: ICIBM 2013: International Conference on Innovation, Business and Management, World Academy of Science, Engineering and Technology. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, Issue 76, s. 255-259. ISSN 2010-376X. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., URBANEC, J. Staff Number Reduction in the Czech and Slovak Republic. In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: „Young V4 Science 2013“. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013, s. 172-178. ISBN 978-80-89654-01-7. (50 %)

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti:

 • LINHARTOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Řízení fluktuace a vertikálního přenosu znalostí v organizacích. Think Together 2012. Praha : ČZU, 2012. ISBN 978-80-213-2169-4. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H. The Survey of the Knowledge Continuity in Organizations. In: UCOLIS 2010: University Conference in Life Sciences - Proceedings. Vydání: první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010, s. 12-18. ISBN 978-80-213-2141-0. (100 %)

Články v časopise - nerecenzované:

 • URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A., SMOLOVÁ, H., VRABCOVÁ, P. Česká akademie zemědělských věd staví 95 let. Prameny a studie, pp. 29-44. ISSN 0862-8483. (25 %)
 • URBANCOVÁ, H., FAJČÍKOVÁ, A. Vzdělávání zaměstnanců Je to aktivita managementu lidských zdrojů jen pro některé? Práce a mzda, 7-8/2019. ISSN 0032-6. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Rozvoj pracovníků a talent management v lesnictví. Lesnická práce, 2017, 95 (5). pp. 24-25 (320-321). ISSN 0322-9254. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., SMOLOVÁ, H. Rozvoj zaměstnanců a talent management na příkladu zemědělských podniků? Práce a mzda. 10/2017. ISSN 0032-6208. (33 %)
 • URBANCOVÁ, H. Age management v organizacích. Práce a mzda. 7-8/2017. ISSN 0032-6. (100 %)
 • URBANCOVÁ, H, KÖNIGOVÁ, M. Control and its role in the process of ensuring knowledge continuity. Journal of Modern Accounting and Auditing. David Publishing Company, 2010, Volume 6, Number 7, s. 38-45. ISSN 1548-6583. (50 %)

Výzkumné zprávy a studie:

 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Strategie řízení lidských zdrojů. Praha: květen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 11s. Výzkumná zpráva č. 783/2016-1000. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Strategie řízení lidských zdrojů: nastavení personálních procesů: získávání zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, talent management, kontinuita znalostí. Praha: říjen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 26s. Výzkumná zpráva č. 1098/2016-1000. (50 %)
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Vyhodnocení výsledků současného nastavení vybraných personálních procesů. Praha: květen 2016: Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), 2016, 33s. Výzkumná zpráva č. 782/2016-1000. (50 %)
 • VNOUČKOVÁ, URBANCOVÁ, H. Průběžná zpráva projektu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0. Praha: Ministry of Social Affairs: European Social Fund, Operation Program Employment, 2018, 40pp. (50 %)

 

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Management lidských zdrojů, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů
 • ČZU v Praze: Business Management (v Aj), Management, Personální řízení, Regionální politika zaměstnanosti, Řízení administrativních a správních procesů, Řízení lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů v regionech, Strategický management, Základy řízení

Granty a členství

 • Spoluřešitelka Visegrad Fund, No. 21420048 DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY, 2015 – 2016
 • Spoluřešitelka grantu Skill Port VŠEM (2015 – 2016)
 • Spoluřešitelka grantu na téma Aspekty efektivity talent managementu s důrazem na variabilitu přístupů zaměstnanců i organizací a jejich vlivu na performance management (2014 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Hodnocení a rozvoj kvality výuky a vzdělávání na VŠEM (2016)
 • IGA 2013 - 2015 VŠEMvs Bratislava – Klíčové funkce personálního managementu v kontextu rozvoje organizací působících na Slovensku a České republice
 • Hlavní řešitel projektu celouniverzitní grantové agentury CIGA 2014-2015 na ČZU na téma Budování značky zaměstnavatele pomocí nových strategických trendů v organizacích v České republice
 • Hlavní řešitel projektu celouniverzitní grantové agentury CIGA 2012-2013 na ČZU na téma Řízení kontinuity činností (BCM) v organizacích vedoucí k vyšší výkonnosti organizace
 • Spoluřešitel FRVŠ projektu č. 1129/2013, Inovace obsahu a formy předmětu Bakalářská práce
 • Hlavní řešitel interních grantů na PEF ČZU v Praze v letech 2009, 2010-2011 a 2011 v oblasti znalostního managementu a managementu kontinuity znalostí
 • Spoluřešitel výzkumného projektu ČZU s názvem Informační a znalostní podpora strategického managementu (MSM 6046070904)
 • Zahraniční spolupráce s David Publishing v USA
 • Spolupráce na odborné monografii s University of South Africa
 • Dlouhodobá spolupráce na výzkumném projektu s VŠEMvs v Bratislavě 
 • Člen vědecké rady časopisu Ekonomické listy VŠEM (od 2015)
 • Člen vědecké rady vydavatelství Adart, s. r. o. (od 2013)
 • Člen redakční rady České společnosti pro vzdělávání a inovace v zemědělství (ČSVIZ, od 2015)
 • Koeditor konference Efficiency and Responsibility in Education od 2014
 • Člen hodnotící komise IGA PEF ČZU v Praze (od 2014), od roku 2015 předsedkyně Interní grantové agentury PEF

Konference

 • Každoroční účast na konferenci ERIE a Agrární perspektivy (2014 – dosud)
 • ICIBM: International Conference on Innovation, Business and Management, Venice, Italy (2013)
 • 10th International Conference of Efficiency and Responsibility in Education, (2013)
 • 20th Annual Conference on Business and Marketing Strategies in Central and Eastern Europe, Vienna (2012)
 • 1st International Internet Conference „Young Science 2012“ Bratislava (2012)
 • Think Together (2012)
 • 3nd European Conference on Intellectual Capital (2011) 
 • Agrarian Perspecitives (2011)
 • Conference Efficiency and Responsibility in Education (2009-2014) 
 • Hradecké ekonomické dny (2010)
 • MEKON (2010)
 • Think Together (2010)
 • European Conference on Global Changes and Regional Development, Sophia (2010) 
 • IMEA (2010)
 • UCOLIS - University Conference in Life Sciences-Proceedings (2010)
 • Think Together (2009)
 • Agrární perspektivy (2009)
 • Hradecké ekonomické dny (2009)
 • MENDELNET (2009)
 • New Economic Challenges (2009)
 • 2nd European Conference on Intellectual Capital (2009) 
 • MEKON (2009) aj.