Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Management lidských zdrojů I a II, Manažerské rozhodování, Organizační kultura, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

1998 – 2004 - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – doktorandské studium, katedra Andragogiky a personálního řízení, specializace: Personální řízení, disertační práce: Firemní kultura a vzdělávání (Ph.D.)
1993 – 1998 - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – magisterské studium, katedra Andragogiky a personálního řízení, specializace: Personální řízení, diplomová práce: Manažerské vzdělávání.

Absolvovala magisterské studium na FFUK, katedře Andragogiky a personálního řízení. Po absolutoriu
pokračovala v doktorském studiu na téže katedře, kde v roce 2004 obhájila disertační práci na téma Firemní kultura a vzdělávání. Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR. Od roku 1999 působila na Pozemkovém fondu ČR jako referent personálního odboru a poté od roku 2001 do roku 2006 jako vedoucí oddělení rozvoje a péče o zaměstnance. V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance. Zároveň od roku 2010 do roku 2014 se zabývala vedením projektu na MHMP . Od roku 2012 působí jako odborná asistentka na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a od roku 2013 jako lektorka na VŠEM.

Publikační činnost

 • Šnýdrová M. (2015) Změny struktury pracovního trhu v souvislosti s nástupem generace Y a dopady těchto změn na získávání zaměstnanců. Ekonomické listy. 3/2014. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. ISSN 1804 – 4166. 
 • Šnýdrová, M. (2014). Proměny dalšího vzdělávání v souvislosti s nástupem generace Y. s. 17-21. IN Šafránková, J. M., Šikýř, M (ed), Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development. Prague, CTU, 2014. ISBN 978-80-01-05660-8. 
 • Tureckiová, M., Šnýdrová, M. (2014). Proměny kurikula dalšího profesního vzdělávání v České republice s akcentací na změny v požadavcích na kompetence. s.93-102.IN Prusáková, V. Osobnosť lektora vo vzdelavaní dospelých. Banska Bystrica: Belianum. 2014. ISBN 978-80-557-0801-0.
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí. Nábor do posledního semestru zahájen. Učitelské noviny, 2013, 14/2013, s. 25. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení náboru do jarního semestru v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2013, 4/2013, s. 24. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Spuštění webového portálu v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 30/2012, s. 25-26. ISSN 0139-5718.
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení náboru účastníků do podzimního semestru v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 26/2012, s. 24. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 2/2012, s. 26. ISSN 0139-5718.

Pedagogická činnost

 • 2013 – dosud - Vysoká škola ekonomie a managementu; předměty: Personální řízení podniku
 • 2012 – dosud - ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, odborný asistent, předměty: Personální management, Nové trendy v personalistice

Konference

 • 27.4.2015 Praha - MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU. Příspěvek: Akcentace mezigeneračního učení ve vztahu ke změnám složení populace.
 • 28.5.2014 Praha - MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU. Příspěvek: Proměny dalšího vzdělávání v souvislosti s nástupem generace Y.
 • 20-21.2.2014 Mladá Boleslav - Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost s podtitulem Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Příspěvek: Změny v podnikovém vzdělávání v souvislosti se sociodemografickými změnami a změnou důchodové politiky