Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Michaela Dvořáková

Mgr. Michaela Dvořáková

Psychologie v personální práci, Poradenská a sociální psychologie

Absolventka jednooborové psychologie Filozofické Fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2010 se začlenila do psychologické profese jako hlavní metodik, administrátor a školní psycholog v projektu rozvoje školských poradenských pracovišť. V letech 2011 - 2012 působila jako psycholog ve specializační přípravě v oboru klinické psychologie pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice, dále pak 2016 pro Fakultní nemocnici v Motole, oddělení klinické psychologie. V roce 2012 pracovala jako analytik indikátorů vývoje dětí se specifickými poruchami chování a učení pro Národní ústav vzdělávání, v  letech 2013 – 2016 jako školní psycholog na ZŠ Strossmayerovo náměstí se zaměřením na integrované děti a děti s poruchami chování a učení. Na Vysoké škole ekonomie a managementu vyučuje od dubna roku 2015, v současné době se specializuje na přednášky oblasti psychologie, dále pak na psychologické konzultace, individuální, skupinové poradenství a psychoterapeutické coachování.

Publikační činnost

  • Poradenská a sociální psychologie práce, 2016 (skripta VŠEM).
  • Diplomová práce: Motivace výkonu a postoje ke smrti u horolezců, 2011

Pedagogická činnost

  • Komunikační dovednosti, kurzy pro odbornou veřejnost

Granty a členství

  • Českomoravská psychologická společnost
  • Asociace psychologů sportu
  • Česká společnost kognitivně behaviorální terapie

Konference

  • ECCE HOMO, konference pořádaná Českou asociací studentů psychologie 2007 (člen ČASP, pasivní účast)
  • Závěrečná konference projektu RŠPP VIP II (podílení se na pořádání této konference)