Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Marie Součková

Mgr. Marie Součková

Praktická aplikace

Spolumajitelka společnosti poskytující personálně-konzultantské služby v oblasti výběru a rozvoje pracovníků. Absolvovala magisterské studium psychologie  na FSS MU v Brně. Jako psycholožka se specializuje na pracovní pozice, při jejichž výkonu sehrávají důležitou roli osobnostní předpoklady a měkké dovednosti, zejména se jedná o manažerské a obchodní pozice. Portfolio společností, pro které pracuje, sahá od malých a středních firem k nadnárodním korporacím. Své know-how staví na zkušenosti s realizací několika set assessment center a interview s několika tisíci uchazeči o práci, a to v pozici interní personalistky i externí konzultantky. Věnuje se také individuální psychodiagnostice, kariérnímu poradenství a rozvoji sociálních dovedností pro zvýšení uplatnitelnosti na pracovním trhu.

Publikační činnost

 • Personality Traits and Workaholism. ISSN 2220-8488
 • Psychologické faktory změn v pracovním chování. ISBN 978-80-89524-15-0
 • Encyklopedie psychologie práce. ISBN 978-80-210-7744-7

Pedagogická činnost

Fakutla sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, katedra psychologie

 • Personální psychologie
 • Psychologie organizace
 • Praxe a stáže (organizace, firmy) – poskytování praxe pro studenty psychologie
 • Aplikovaná sociální psychologie
 • Metodologie psychologického výzkumu
 • Etické výzvy psychologických praxí

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra podnikového hospodářství

 • Psychologie v obchodní činnosti firmy

Vysoké učení technické – Institut celoživotního vzdělávání – jednodenní kurzy a semináře

 • Assessment centrum nanečisto
 • Pracovní pohovor prakticky
 • Jak se zdravě prosadit a komunikovat efektivně
 • Jak na atraktivní životopis a motivační dopis, kterým zaujmete?
 • Pracovní pohovor sebevědomě a s přehledem aneb „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“
 • Jak se efektivně učit?
 • Umění sebeprezentace
 • Osobnost a kariéra

Konference

 • Psychológia práce a organizace, 2014, aktivní účast – příspěvek „Psychologické faktory změn v pracovním chování“