Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Dominika Kadeřábková

Ing. Dominika Kadeřábková

Management lidských zdrojů II, Rozvoj lidských zdrojů

Certifikovaný kouč, mentor a specialista pro rozvoj a vzdělávání. V oblasti lidských zdrojů se pohybuje již více, jak 10 let, v praxi působila zejména v různých pozicích na oddělení vzdělávání, a to jak v oblasti FMGC, výrobě, ale také pojišťovnictví, ve kterém aktuálně řeší otázky organizačního rozvoje a posouvání kultury v rámci organizace.

Absolvovala certifikovaný koučovací výcvik Magdaleny Vokáčové, Provozně ekonomickou fakultu (PEF) na České zemědělské univerzitě v Praze a Švédskou univerzitu zemědělských věd, kde se věnovala studiu managementu, leadershipu a kvantitativním financím v teorii i praxi. Tématem závěrečné práce byl Talent management ve vybrané organizaci. 

Pedagogická činnost

  • VŠEM: Management lidských zdrojů II, Rozvoj lidských zdrojů