Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Kateřina Půbalová

Ing. Kateřina Půbalová

Praktické aplikace

Absolventka bakalářského a navazujícího magisterského programu na Vysoké škole ekonomické v Praze, a to na Fakultě podnikohospodářské, obor Podniková ekonomika a management. V magisterském studiu si zvolila jako vedlejší specializaci Manažerskou psychologii a sociologii na stejnojmenné katedře (Katedra manažerské psychologie a sociologie). V současné době dokončuje doktorské studium na stejné katedře se zaměřením na followership.
V průběhu magisterského studia odjela na krátkodobý studijní pobyt do Irska na Dublin Institute of Technology (jeden semestr v rámci programu Erasmus). Tam absolvovala kurzy zaměřené jednak na interkulturní komunikaci obecně a potom specificky na irskou kulturu. I na základě toho se pak interkulturní komunikací zabývala více do hloubky. Pochopit různé odlišnosti v rámci jednotlivých kultur jí umožnila i práce na pozici koordinátorky přijíždějících zahraničních studentů, kde se setkávala a musela jednat se studenty z doslova celého světa. V současné době vyučuje kurzy zaměřené právě na tuto tematiku.
Dalšími tématy, kterými se zabývá, jsou leadership, rozvoj manažerských dovedností (a to především po praktické stránce) a rozvoj kariéry a kariérní poradenství.

Publikační činnost

 • JAROŠOVÁ, Eva, LORENCOVÁ, Hana, PŮBALOVÁ, Kateřina, ŠEDIVÝ, Lukáš. Teaching methods in MBA and lifelong learning programmes for managers. Journal on efficiency and responsibility in education and science [online]. 2017, roč. 10, č. 3, s. 86–92. eISSN 1803-1617. ISSN 2336-2375. Dostupné z: https://www.eriesjournal.com/index.php/eries/article/view/164/154.
 • JAROŠOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela, PŮBALOVÁ, Kateřina. Authentic leaership, self-awareness, and managerial education programs. In: International Journal of Psychology – supplement. Yokohama, 24.07.2016 – 29.07.2016. Japan: Wiley, 2016. 1 s. ISSN 1464-066X.
 • JAROŠOVÁ, E. -- LORENCOVÁ, H. -- PŮBALOVÁ, K. Efficiency and relevance of teaching methods in managerial education. In FLÉGL, M. -- HOUŠKA, M. -- KREJČÍ, I. (ed.). Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 245--252. ISBN 978-80-213-2646-0. URL: http://erie.pef.czu.cz/Documents/ERIE2016.pdf
 • PŮBALOVÁ, K. Nové trendy na poli Followershipu - rešerše. In Mezinárodní odborná konference psychologie práce a organizace - 2015, Kvalita pracovního života. Praha: Reprostředisko UK MFF, 2015, s. 256--263. URL: http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf.
 • BUKVE, O. -- JAROŠOVÁ, E. -- LORENCOVÁ, H. -- HALVORSEN, K. -- PŮBALOVÁ, K. -- NETTELAND, G. Teaching methods and learning strategies in lifelong learning programs. In 2015 EGPA Annual Conference; 24-29 August 2015. Toulouse: EGPA, 2015. URL: http://conference.iias-iisa.org/uk/ConferenceCalendarDetail.awp?P1=8&P2=256
  JAROŠOVÁ, E. -- PŮBALOVÁ, K. -- JAROŠOVÁ, Z. Personal Development plans as tools for developing university students'goal setting skills. In ICAP 2014 Abstract. Paříž: MCI Group, 2014. URL: https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=187723
 • PŮBALOVÁ, K. -- FISCHEROVÁ, M. How to Teach with Case Studies at Czech Universities? (Discussion-making Case Study). In Evropské pedagogické fórum 2013. Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas ASSN. European Academics, 2013, ISBN 978-80-905243-9-2.
 • FISCHEROVÁ, M. -- PŮBALOVÁ, K. Czech Experience with Broader Case Studies Implementation. International Journal of Information and Education Technology. 2013. sv. 3, č. 3, s. 378--381. ISSN 2010-3689.
 • FISCHEROVÁ, M. -- PŮBALOVÁ, K. Implementace případových studií do výuky a její rizika. In Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: e-con, 2012, s. 403--410.
 • PŮBALOVÁ, K. Barriers to Thinking. In ICERI 2012, 5th International Conference of Education, Research and Innovation. Madrid: IATED, 2012, ISBN 978-84-616-0763-1.
 • PŮBALOVÁ, K. Study Abroad Motivation. In ICERI 2012, 5th International Conference of Education, Research and Innovation. Madrid: IATED, 2012, ISBN 978-84-616-0763-1.
 • JAROŠOVÁ, Eva, MUDROVÁ, Kateřina. Developing Career Management Skills Through Coaching and Other Methods. In: CHOVA, Gómez L., TORRES, Candel I., MARTÍNEZ, López A. (ed.). EDULEARN12 Abstracts. Barcelona, 02.07.2012 – 04.07.2012. Barcelona : IATED, 2012. 1 s. ISBN 978-84-695-3176-1.

Pedagogická činnost

 • VŠE Praha: Cross Cultural communication and management, Organizational Behaviour, Leadership Skills, Rozvoj profesní kariéry, Trénink sociálních a manažerských dovedností, Leadership, Psychologie a sociologie řízení – aplikace, Interkulturní komunikace a management, Workshopy/semináře na téma kulturního šoku 
 • VŠEM: Praktické aplikace (Týmy a týmové procesy, Interkulturní komunikace), Kurz kulturní senzitivity

Granty a členství

 • IG310072 Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod
 • NF-CZ07-ICP-1-0302014 Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes
 • Členka akademického senátu Fakulty podnikohospodářské, VŠE

Konference

 • 14th International Strategic Management Conference, 2018
 • International Congress of Psychology, 2016
 • Efficiency and Responsibility in Education, 2016
 • Mezinárodní odborná konference psychologie práce a organizace, 2015
 • EGPA Annual Conference, 2015
 • International Congress of Applied Psychology, 2014
 • Evropské pedagogické fórum, 2013
 • International Conference on Management and Education Innovation, 2013
 • Evropské pedagogické fórum, 2012
 • International Conference of Education, Research and Innovation, 2012
 • International Conference on Education and New Learning Technologies, 2012