Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Adéla Fajčíková

Ing. Adéla Fajčíková

Praktické aplikace

Absolventka oboru Podnikání a administrativa na PEF ČZU v Praze. Studentka doktorského studia v oboru Management.

Na katedře řízení PEF ČZU v Praze se podílí na výuce předmětů z oblasti řízení lidských zdrojů a managementu. Hlavní řešitelka několika grantových projektů. V současné době působí také jako vedoucí oddělení sekretariátu na České akademii zemědělských věd.

Publikační činnost

 • Urbancová, H., Fajčíková, A., Kala, V. (2018) Learning Methods and their Efficiency in Agricultural Organisations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 66, No. 4, pp. 1035-1041. https://doi.org/10.11118/actaun201866041035.
 • Fajčíková, A., Urbancová, H. and Fejfarová, M. (2018) New Trends in the Recruitment of Employees in Czech ICT Organisations. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Vol. 43, No. 2., pp. 39-49.
 • Fajčíková, A., Urbancová, H. and Kučírková, L. (2018) Decisive Factors of Talent Management Implementation in Czech Organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 11, No. 1, pp. 9-15.https://doi.org/10.7160/eriesj.2018.110102.
 • Fajčíková, A., Urbancová, H. a Jarkovská, M. (2017) Lifelong learning in organizations in the Czech Republic with regard to the Europe 2020 strategy. Ekonomická Revue-Central European Review of Economic Issues, Vol. 20, No. 3, pp. 99-108.
 • Fajčíková, A., Urbancová, H. and Kučírková, L. (2017) Implementation of Talent Management Activities in the Czech Organisations. Proceedings of the14th international conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2017), pp. 56-63.
 • Fajčíková, A. and Urbancová, H. (2017) The Role of Organizations in Lifelong Learning and Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 65, No. 2, pp. 621-630. https://doi.org/10.11118/actaun201765020621.
 • Fajčíková, A., Fejfarová, M. and Urbancová, H. (2016) Employee Development by Talent Management Implementation. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D., Vol. 3, No. 38, pp. 18-30.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Praktické aplikace
 • Katedra řízení PEF ČZU v Praze: cvičení z předmětů Personální řízení, Řízení lidských zdrojů, Moderní personalistika, Teorie řízení

Granty a členství

 • CIGA ČZU v Praze 2017-2018 – hlavní řešitel projektu „Zhodnocení kvality výuky vybraného oboru na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze“.
 • GA PEF 2017-2017 – hlavní řešitel projektu „Nové trendy v získávání talentovaných zaměstnanců“.
 • GA PEF 2016-2016 – hlavní řešitel projektu „Talent management v organizacích v současné praxi“.
 • GA PEF 2016-2016 – spoluřešitel projektu „Kompetenční přístup v řízení organizací“.
 • CIGA ČZU v Praze 2014–2016 – od roku 2016 spoluřešitel projektu „Budování značky zaměstnavatele pomocí nových strategických trendů v organizacích v České republice“.

Konference

 • Think Together 2018 Doktorská vědecká konference PEF ČZU v Praze
 • 15th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2018
 • Think Together 2017 Doktorská vědecká konference PEF ČZU v Praze
 • 14th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2017
 • Think Together 2016 Doktorská vědecká konference PEF ČZU v Praze
 • 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2016