Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Mgr. Markéta Labajová, Ph.D.

Mgr. Markéta Labajová, Ph.D.

Praktické aplikace

Markéta Labajová zahájila pedagogickou a lektorskou praxi  již během magisterského studia, kdy se věnovala výuce předmětů Právo a Veřejná správa na Fakultní škole UP Palackého. Ve vědeckovýzkumné oblasti se věnuje zejména problematice vzdělávacího procesu. Specializuje se na oblast školní a pracovní zátěže. Aktivně se věnuje mentoringu, koučingu a vytváření odborných vzdělávacích kurzů.
V současné době působí na Vysoké škole manažerské ve Varšavě (Fakulta Jana Amose Komenského Karviná). Od roku 2016 působí na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s a European Business School SE.

Publikační činnost

 • LABAJOVÁ,  M.:  Zvládání  školní  zátěže  u  středoškoláků.  In.  Aktuální  otázky pedagogiky,   psychologie   a   výchovného   poradenství   IV.   Olomouc:   Univerzita Palackého v Olomouci: 2008, s. 170-178. ISBN 9788024421834.
 • LABAJOVÁ,  M.:  Teoretická  východiska  optimalizace  školní  zátěže.  In.  Aktuální problémy  pedagogiky  ve  výzkumu  studentů  doktorských  studijních  programů,  VI. ročník studentské vědecké konference – sborník. Olomouc: Votobia Olomouc: 2009, s. 542-547. ISBN 978-80-7220-315-4.
 • LABAJOVÁ, M.: Zvládání stresu u začínajících sociálních pracovníků. In. Akční pole sociální práce III, Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky – sborník. Olomouc, 2009, s. 122-135. ISBN 978-80-244-2449-1
 • LABAJOVA,  M.  Specifika  zvládání adolescentů.  In.  Aktuální  otázky  pedagogiky, psychologie a  výchovného  poradenství  V.  Ostava: Ostravská  univerzita  v Ostravě, 2009. s 185-193.ISBN 978-80-7368-766-3.
 • LABAJOVÁ, M.: Optimalizace školní zátěže ve výzkumech v ČR a zahraničí. In. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumu studentů doktorských studijních programů, VII. ročník studentské vědecké konference – sborník. Olomouc: 2010, s 443-448. ISBN 978-80-244-2593-1
 • KŘEMÉNKOVÁ, L., LABAJOVA, M. Míra stresu a zvládání ve školním prostředí. In. Zdravá škola. Bánská Bystrica. 2010, s. 533-545. ISBN 978-80-557-0111-0.
 • LABAJOVÁ, M. Vztah mezi oblastmi školní zátěže a oblastmi školního klimatu. In.
  Aktuální   problémy   pedagogiky   ve   výzkumech   studentů   doktorských   studijních programů VIII. Olomouc: 2011. ISBN 978-80-244-2815-4.

Pedagogická činnost

 • Ústav práva a právní vědy, o.p.s (5/2016 - dosud) - Koučování pro manažery, Osobní prezentace a Metodologie závěrečné práce
 • Vysoká škola manažerská Varšava (říjen 2013 - dosud)
 • ZŠ Mosty u Jablunkova (srpen 2015 - dosud) - Anglický jazyk

Konference

 • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. (2010)
 • Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: Use of E-learning in the  Training  of Professionals  in  the  Knowledge  Society.  University of Silesia  in Katowice. (2010)
 • Aktuální   problémy   pedagogiky   ve   výzkumu   studentů   doktorských   studijních programů, VI (2009)
 • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VII. (2009)
 • Akční pole sociální práce III, Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky (2009)
 • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI. (2008)
 • Aktuální  problémy  pedagogiky  ve  výzkumech  studentů  doktorských  studijních programů, IV. ročník studentské vědecké konference (2008)