Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

  • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Bc. Eva Marková

Bc. Eva Marková

Praktické aplikace

Lektorskou činností se zabývá od roku 2005, od roku 2013 jako nezávislý lektor, konzultant a kouč. Východiskem práce je přesvědčení, že je každý schopen rozvíjet se a posouvat své hranice. Zaměřuje se především na témata související s osobnostním rozvojem, jako je sebepoznání, sebeřízení, práce s emocemi, dále na komunikační, prezentační a prodejní dovednosti. Stále častěji pracuje i na specifičtějších zakázkách, jako je např. práce v extrémně stresovém prostředí, slovní sebeobrana nebo umění relaxovat a meditovat. Je absolventkou Filozofické fakulty UK, obor Pedagogika.